Wijdoorbreken

Logo 800x192 def

Inleiding

Iedereen moet veilig kunnen meedoen in onze samenleving. Veilig opgroeien, veilige relaties aangaan, veilig over straat lopen, je veilig voelen om jezelf te kunnen zijn. Helaas is dit voor te veel mensen niet vanzelfsprekend.
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een groot maatschappelijk probleem, in alle lagen van de bevolking. Ieder jaar zijn in Nederland 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Dit gebeurt meestal niet in de openbaarheid en vaak vallen de daders in herhaling. Slachtoffers doen niet snel of makkelijk hun verhaal. Hoe zet je een eerste stap om deze cirkel van geweld te helpen doorbreken? Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben onze aandacht nodig.

Hulp en advies

Logo Veilig thuis ZeelandMaak je je zorgen over mishandeling of huiselijk geweld bij jezelf of bij anderen? Neem dan contact op met Veilig Thuis Zeeland, www.veiligthuiszeeland.nl. Bel 0800 2000 (24 uur per dag, zeven dagen in de week, gratis) of chat (via de website, tussen 9.00 en 17.00 uur). Als je wilt, kun je dit anoniem doen. Je hoeft dus niet je naam te noemen als je dat niet wilt. Ben jij, of iemand anders, NU in gevaar? Bel dan de politie: 112.

Er zijn meer plekken waar je terecht kan voor hulp, advies of een gesprek. Kijk hiervoor op Wat kan ik doen?

Domestic violence and child abuse, what can I do? Read more.

Voor professionals

Word jij in je werk als huisarts, paramedicus, leraar, trainer, maatschappeijk werker wel eens geconfronteerd met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling of -verwaarlozing? En weet jij wat je dan kan doen? Kijk op 'Voor professionals'.

Nieuwsflits Wij... doorbreken

Wij brengen een nieuwsbrief uit rondom de tentoonstelling.

Wilt u deze nieuwsflits ook ontvangen? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Programma

Lale Gül Tussen 24 maart en half juni 2022 kunt u de tentoonstelling zien in de nieuwe bibliotheek Terneuzen (tijdens openingsuren). Rondom de tentoonstelling organiseren wij een programma met verschillende activiteiten.

17 mei: Lezing Lale Gül

Op dinsdagavond 17 mei geeft schrijfster Lale Gül een lezing in de bibliotheek van Terneuzen. Daarna interviewt PZC-journalist Maurits Sep haar. Voor meer informatie en kaarten bestellen, kijk op de website van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.

19 april: webinar Veilig Thuis Zeeland

Iedereen die zich zorgen maakt over huiselijk geweld, kan voor een gesprek of advies terecht bij Veilig Thuis Zeeland. Maar wie zijn ze en wat doen ze? Hierover organiseert Veilig Thuis Zeeland twee seminars voor hun ketenpartners. Het eerste seminar vond plaats op 15 maart. Het tweede seminar op 19 april gaat over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Veilig Thuis.

Terugkijken opening tentoonstelling

Een gemeente heeft een grote rol in de bestrijding en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tussen 22 februari en half juni ontvangt de gemeente Terneuzen de reizende tentoonstelling ‘WIJ… doorbreken de cirkel van geweld’. Wij vragen hiermee uw aandacht voor het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo willen we het onderwerp uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken en die cirkel van geweld doorbreken.

Op 22 februari opende wethouder Jurgen Vervaet (Wet maatschappelijke ondersteuning) samen met Rachelle Verhage de tentoonstelling  Kijk hier de livestream terug (vanaf minuut 56.45). Wethouder Sonja Suij was vanuit haar portefeuilles Jeugd en Onderwijs aanwezig bij de opening: "Gemiddeld is er in iedere klas een kind, dat wordt mishandeld of verwaarloosd. Heb je hier een vermoeden van, toon dan betrokkenheid, probeer de situatie te bespreken en vraag om advies."