Aanpak gemeente Terneuzen en Zeeuwse gemeenten

Deze tentoonstelling maakt onderdeel uit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling van de dertien Zeeuwse gemeenten. Heeft u vragen over deze gemeentelijke aanpak in Terneuzen, j.deregt@terneuzen.nl.

Voor de aanpak van de Zeeuwse gemeenten kunt u terecht bij Saskia Ummels, e-mail s.ummels@czwbureau.nl, of Paulette de Kraker, projectleider Zeeland voor het programma Geweld hoort nergens thuis, e-mail p.dekraker@czwbureau.nl.