Programma

De gemeente Terneuzen maakt, samen met haar samenwerkingspartners, een activiteitenprogramma  rondom de tentoonstelling Wij... doorbreken de cirkel. In de periode 15 maart tot half juni 2022 vinden diverse activiteiten plaats.

Het activiteitenprogramma is nog volop in ontwikkeling, de genoemde activiteiten zijn nog onder voorbehoud. Hou deze website daarvoor in de gaten.

22 februari   Opening buitententoonstelling Stadhuisplein Terneuzen. Tijdstip: 15.00 uur. Kijk online mee op https://jepstudios.nl/wijdoorbrekendecirkel/
Maart Filmpje van Veilig Thuis. Wat gebeurt er met een melding? Wat kan Veilig Thuis doen voor inwoners, slachtoffers, omstanders en (zorg)professionals.
15 maart Eerste webinar Veilig Thuis Zeeland voor ketenpartners: Wie is Veilig Thuis Zeeland en wat kunnen zij voor u betekenen? Voor informatie en aanmelden, kijk op de website van Veilig Thuis Zeeland.
24 maart Opening tentoonstelling in de nieuwe Bibliotheek Terneuzen, Bellevue 1 in Terneuzen (te bezoeken tijdens openingstijden).
29 maart

Bijeenkomst 'Trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling'.
Voor professionals in Zeeuwse organisatie voor kortdurende jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening, welzijn, de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Locatie: Bibliotheek Terneuzen. Van 13.30 tot 16.30 uur. Met een opening door Irma de Munck, Emergis, hoofd veilige opvang  Zeeland. Presentaties 'Theoretische achtergrond en handvatten voor begeleiding' door Marscha Mansvelt en Femke Besselink. Zij zijn via het platform Drakentemmers geschoold in de behandeling van trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling en werkzaam zijn in en/of voor Zeeland.

12 april Online bijeenkomst 'Trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling'. Voor informatie, zie 29 maart. Aanmelden uiterlijk 4 april via info@czwbureau.nl.
19 april Tweede webinar Veilig Thuis Zeeland, voor ketenpartners: Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Veilig Thuis Zeeland.
April/mei Activiteit naar aanleiding van het onderzoek criminele uitbuiting Zeeuwse jongeren (kerngroep Huiselijk geweld Zeeland). Meer informatie volgt.
12 mei Besloten bijeenkomst voor Zeeuwse bestuurders, collegeleden en raadsleden. Thema: programma 2022-2023 Huiselijk geweld en kindermishandeling. In aanwezigheid van Mattias Gijsbertsen, directeur nationaal programma 'Geweld hoort nergens thuis' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
17 mei Lezing Lale Gül in de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Interview door Maurits Sep (journalist PZC).Voor meer informatie en het bestellen van kaarten: zie de website van de bibliotheek.
1 tot 7 juni Activiteit van aan-z in het kader van de Week van de jonge mantelzorger. Meer informatie volgt.
Juni Afsluitende activiteit. Meer informatie volgt.
Najaar Bij voldoende interesse: herhaling aanbod Bijeenkomst 'Trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling', zie 29 maart.
22 november Activiteit in het kader van de Week van de Mantelzorg.
Doorlopend Aandacht voor kwetsbare ouderen en ouderenmishandeling.
Doorlopend Voor jongeren: Voorlichting en advies op scholen via het Jongeren Informatiepunt van aan-z. Bijvoorbeeld weerbaarheidstraining en aandacht voor de Week van de jonge mantelzorger.
Doorlopend Voor (zorg)professionals: aandacht voor de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Lale Gül

Vragen en suggesties

Heeft u suggesties voor of vragen over het programma? Neem dan contact op met j.deregt@terneuzen.nl.

Hou mij op de hoogte

Wilt u dat wij u op de hoogte houden van de activiteiten? Meld u dan aan voor de nieuwsflits ‘Wij doorbreken’, via e-mail: j.deregt@terneuzen.nl.

Volg ons op social media

Activiteiten waarvan we opnames maken, zenden we uit via het YouTube-kanaal van de gemeente Terneuzenen de sociale mediakanalen van de gemeente Terneuzen, Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en aan-z.