Voor professionals

Als professional (in het onderwijs, de zorg, kinderopvang, et cetera) hebt u een belangrijke rol in het doorbreken van de cirkel van geweld.

Uitnodiging 'Trauma': 29 maart en 12 april

Op 29 maart en 12 april organiseren wij de bijeenkomst 'Trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling'. Deze bijeenkomst is voor alle professionals die werken in Zeeuwse organisatie voor kortdurende jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening, welzijn en de uitvoering van de Wmo.uitnodiging Trauma

De bijeenkomsten zijn op 29 maart inde Bibliotheek Terneuzen en op 12 april online. Voor informatie en aanmelden, info@czwbureau.nl. Vermeld hierbij voor welke datum u zich wilt aanmelden.

Veilig Thuis Zeeland, meldcode: 19 april

Iedereen die zich zorgen maakt over huiselijk geweld, kan voor een gesprek of advies terecht bij Veilig Thuis Zeeland. Maar wie zijn ze en wat doen ze? Hierover organiseert Veilig Thuis Zeeland twee webinars voor hun ketenpartners. Ben jij professional en wil je weten wat we doen en wanneer jij bij ons terecht kan? Wil je weten wat wij jou kunnen bieden? Schrijf je dan in voor het eerste webinar op 15 maart. Het tweede seminar op 19 april gaat over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Veilig Thuis.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. een verplicht gebruik van de meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Melden bij Veilig Thuis is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Kijk voor de Meldcode op de website van de Rijksoverheid.

Bent u een professional en wilt u hulp bij het gebruik van de meldcode? Wilt u bijvoorbeeld weten welk afwegingskader voor uw beroepsgroep geldt? Download dan de Meldcode App voor Android of de Meldcode App voor iOS.

Masker 19 apotheek

Ook apothekers vallen onder de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Als een bezoeker van de apotheek om een 'masker 19' vraagt, volg dan de stappen van de meldcode.

Veel vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Er zijn heel veel verschillende vormen van huiselijk geweld. Op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt u:

  • Factsheets over de verschillende vormen van huiselijk geweld.
  • Een overzicht van publicaties.
  • Interventies voor de preventie, hulpverlening, aanpak en nazorg bij huiselijk geweld.

Op school

Wat kun je voor kinderen doen als je een vermoeden hebt van kindermishandeling? Als buurvrouw, familielid, ouders zelf, of als leerkracht kun je heel veel doen. Toon betrokkenheid en belangstelling. Geef steun aan het kind of aan de jongere, zodat het een veilig gevoel ervaart. Er wordt geen oordeel verwacht of er sprake is van kindermishandeling. Maar een omstander kan zoveel doen om op voorzichtige wijze een situatie aan te kaarten. Op school mogen onzekerheden en vragen besproken worden met een intern begeleider, een leerkracht of een maatschappelijk werker. En iedereen kan bij Veilig Thuis om advies vragen. Dat kan ook anoniem of via de chat. Weten hoe je met kinderen praat over vermoedens van huiselijk geweld? Kijk dan op www.nji.nl

Aanpak kindermishandeling

De stichting Augeo wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Zij helpt professionals, beleidsmakers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken. Kijk voor meer informatie en de activiteiten op de website van Augeo.