Denktank voor de wijk

Tijdens de online bewonersbijeenkomst van 28 oktober jl. is er een oproep gedaan om mee te denken over de herinrichting van de huidige locatie.
Sonja Suij, wijkwethouder van Othene: ‘Ik ben blij dat de bewoners op onze uitnodiging zijn ingegaan. Zij hebben constructief meegedacht en zich uitgesproken over de toekomst van de speelkooi, en de herinrichting van die locatie. Er zijn heel wat ideeën geopperd die ook realiseerbaar zijn. Er zal op de vrijgekomen en al beschikbare ruimte een divers aanbod komen.
Ook hebben we ‘bijvangst’ om de wijk verder te verbeteren. We bekijken hoe we hier zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen. Ik hoop dat betrokken buurtbewoners zich aanmelden voor het vormen van een nieuwe wijkraad. Samen met de wijkwethouder en wijkcoördinator kunnen we de wijk Othene dan verbeteren waar nodig.'

Interesse om actief deel te nemen aan de denktank Overige opbrengst (werkgroep)? Geef je dan op via de knop 'aanmelden denktank overige opbrengst'.

Aanmelden denktank overige opbrengst