Maatregelen

Maatregelen bij niet handhaven huisregels

Aard van overtreding Toegangsverbod Inschakelen politie
Herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen personeel (gedragsregels) 1-90 dagen Ter beoordeling zwembad
Belediging personeel/bezoekers (schelden, grove taal) 1-90 dagen Ter beoordeling zwembad
Dronkenschap 1-90 dagen Ter beoordeling zwembad
Bedreiging personeel/bezoekers (verbaal/non verbaal) Max. 1 jaar Ja
Molestatie personeel/bezoekers (lijfelijk geweld, vechtpartij) Max. 2 jaar Ja
Discriminatie personeel/bezoekers (opmerkingen en gedrag) Max. 1 jaar Ja
Diefstal Max. 1 jaar Ja
Aanranding/verkrachting/seksuele intimidatie/pedofilie Max. 5 jaar Ja
     

Het gebruik van een smartphone in de omkleedaccommodatie van zwembaden en sporthal                                                                                                                                                                      1-90 dagen                                                                          Ter beoordeling sportcentrum

Per gebeurtenis kan volgens de richtlijn de duur van het toegangsverbod bepaald worden. Naast zwembaden kan ook de strafrechter een toegangsverbod opleggen. Civiele en strafrechtelijke uitsluiting kunnen naast elkaar bestaan.