Licentie zwem-ABC is binnen!

Haal bij ons het enige echte zwem-ABC

Hij was al even binnen, maar gisteren (22-11-2017) mochten wij dan vol trots de officiele licentie van het zwem-ABC in ontvangst nemen. Daarmee voldoen wij aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven.

Natioaal Platform Zwembaden-NRZ

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, waarbij wordt gestreefd naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd. Zwemlesaanbieders krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Zwemlesaanbieders die na die datum hieraan niet kunnen voldoen, kunnen het Zwem-ABC niet meer uitgeven.

Duidelijkheid

Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.
Sportcentrum Vliegende Vaart heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen.
 
 
https://www.licentiezwemabc.nl/sites/licentiezwemabc.nl/files/banner_licentie.jpg  foto van Sportcentrum Vliegende Vaart.