Klaar voor start werkzaamheden

Kunstmestfabriek Rosier is klaar voor de langverwachte reconstructie van de Westkade in Sas van Gent. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. “Zoals het er nu naar uitziet worden begin april de vergunningen afgegeven”, aldus Edwald Segers, locatiemanager Rosier Nederland. De kunstmestfabriek is gebruiker van het stuk kade dat sinds een jaar is afgesloten.

Startblokken

Segers: “We staan hier in de startblokken. De voorbereidende werkzaamheden op de kade zijn afgerond. Op het terrein waar straks wordt gewerkt en het materieel wordt opgesteld, zijn struiken en boompjes verwijderd. Ook zijn er proefsleuven gegraven om te bepalen of de leidingen en kabels onder de kade lopen zoals op tekeningen stond aangegeven. Hieruit bleek dat er meer in de grond zat dan vooraf gedacht. Dat heeft consequenties, zowel voor het ontwerp als voor de manier waarop de reconstructie straks gebeurt.”

Vergunningen en bezwaren

Segers: “Het wachten is nog op de vergunningverlening. Het gaat om een waterwet- en een omgevingsvergunning. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het verlenen van de waterwetvergunning. De procedure voor de omgevingsvergunning loopt via de provincie. Milieudienst DCMR adviseert de provincie. De behandeling van de vergunningaanvragen neemt acht weken in beslag. Dan wordt de omgevingsvergunning gepubliceerd als verleende vergunning. Wij presenteren dan een definitief tijdschema en de aannemers gaan aan de slag.”
Nadat de vergunning is verleend, kunnen belanghebbende(n) hier binnen zes weken bezwaar tegen maken. Worden er geen bezwaren ingediend binnen deze periode is de vergunning onherroepelijk.

Uitdagingen

Het bouwproject staat al, voor de start ervan, voor een aantal uitdagingen. Zo mogen bouwactiviteiten als gevolg van het aangescherpte stikstofbeleid geen extra stikstofuitstoot opleveren. Dit heeft een kleine vertraging opgeleverd in de vergunningverlening. Ook heeft Rosier besloten een bosje van twee hectare niet te laten kappen. “Deze ruimte was nodig voor de tijdelijke opslag van afgegraven grond. De reconstructiewerkzaamheden worden nu in delen, per ‘vak’, uitgevoerd. Zo hoeft maar een deel van de grond te worden opgeslagen”, zegt Edwald Segers.