Webcam

Het leek een leuk idee, een webcam op de bouwplaats. Zo zou u als geïnteresseerde omwonende, live de voortgang van de bouw kunnen volgen. Een webcam op de werkplek en het verspreiden van de beelden vallen echter onder de privacywetgeving.

Deze wetgeving beschermt de privacy van werknemers en bezoekers op het bouwterrein. En van de voetgangers en fietsers die gebruik maken van de tijdelijke omleidingsroute over het Rosier-terrein.
Natuurlijk willen we uw privacy waarborgen. We hebben een belangenafweging gemaakt. Een webcam is niet noodzakelijk en brengt veel regelwerk met zich mee voor een relatief korte bouwperiode. Rosier heeft daarom besloten af te zien van het plaatsen van een webcam. Jammer, maar ook via andere middelen blijft u de komende maanden op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden aan de Westkade.