Projectplanning

De planning van Ingenieursbureau Walhout Civil geeft een inkijk in de fasering van de reconstructie van de Westkade in Sas van Gent. De werkzaamheden in fase 2, 3 en 4 gebeuren per ‘blok’ van 50 meter.

Fase 1: Grondwerk en sloopwerk

We starten met het verwijderen van alle hekwerken, geleiderails en verkeersborden. Dan verwijderen we de verharding, graven de grond af en slopen de kaderand en een oude spoorbaan die nog op het terrein ligt. Dit gebeurt vóór en tijdens het aanbrengen van de kademuur aan de waterzijde en van de ankermuur aan de landzijde.

Fase 2: Aanbrengen nieuwe kademuur

De nieuwe kademuur, een stalen damwand, komt in het water te staan, voor de oude kade. Doordat we de oude constructie laten staan maken we het risico op instorten kleiner. De nieuwe kademuur brengen we aan vanaf een heischip, dus vanaf het water. De damwandplanken hiervoor komen uit Luxemburg en worden over water aangevoerd. Zo belasten we de kade niet onnodig. Nadat de kademuur is geplaatst, vullen we deze aan met grond tot aan de onderkant van de oude constructie.

Fase 3: Aanbrengen ankerwand

In fase 3 wordt de weg afgegraven en een deel van de kade gesloopt. De nieuwe kademuur en de ankerwand plaatsen we tegelijktijdig. Deze verbinden we aan elkaar met trekankers. Deze ankers boren we in, onder het hele pakket kabels en leidingen door. Dit gebeurt met behulp van grondgestuurde boringen.

Fase 4: Aanbrengen aanvullingen

Nadat de kadeconstructie is verankerd vullen we de kade op met grond en schoon zand. Dit zand moet ‘verdichten’: uitzakken tot een goed samengepakte fundering voor de verharding die er uiteindelijk terug op komt.

Fase 5: Constructiewerken

Wanneer het zand is aangevuld en de ankers goed gespannen zijn, maken we een deksloof. Dit is een horizontale betonnen rand die de bovenkant van de damwand bedekt. In deze deksloof brengen we de bolders aan, waaraan de schepen kunnen afmeren. Achter de deksloof komt een leidinggoot. Op de kade, aan de waterkant, komt een betonnen fundering voor de nieuwe rails van de kunstmestbelader.

Fase 6: Verhardingsfunderingen

Als de constructiewerken uit fase 5 klaar zijn, brengen we de funderingen aan voor de terreinverhardingen onder de weg, op de kade. We vullen de grond aan en werken het talud af met dijkklei. Deze klei is bestand tegen erosie.

Fase 7: Vloeistof tracé

Achter de deksloof op de kade komt een kraanrail. De bestaande portaalkraan, de installatie voor het innemen van vloeistoffen, wordt opgetild en op de nieuwe rails gezet. Ook de noodvoorzieningen worden teruggeplaatst.

Fase 8: Verhardingen en inrichting

Als laatste verwijderen we de bestaande afmeerpalen. Tot slot worden de weg, de kade en het terrein aan de landzijde voorzien van asfalt. Aan beide zijden van de weg komen hekken en vangrails, zoals in de oude situatie. Als alle voorzieningen (vangrails, verlichting, borden, hekwerken) teruggeplaatst zijn, gaat de weg weer open voor het auto- en fietsverkeer.