Informatie Coronavirus (Covid-19)

Volg hier de laatste ontwikkelingen over het Corona-virus

Informatie van de overheid in eenvoudige taal
Avondklok tussen 22.00 en 04.30 uur

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Het blijft steeds langer licht buiten. Daarom is de avondklok 1 uur later in gegaan vanaf woensdag 31 maart. U mag niet naar buiten tussen 22:00 uur ’s avonds en 04:30 uur ‘s ochtends. De avondklok vervalt op woensdag 28 april om 4.30 uur

De avondklok zorgt ervoor dat mensen minder vaak bij elkaar op bezoek gaan of elkaar ontmoeten, wat helpt om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Formulieren

Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is en je een geldige reden hebt. In dat geval moet je een formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een ‘Werkgeversverklaring’ tonen. In sommige, specifieke gevallen is een formulier niet nodig. Het is niet de bedoeling dat je je eigen formulieren maakt. Meer informatie over geldige redenen om op straat te zijn en veelgestelde vragen en antwoorden vind je op Rijksoverheid.nl/avondklok.

Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor een test. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Op de website van Rijksoverheid leest u meer over de coronatest.

Heeft u andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 0800-1351.

Informatie voor ondernemers

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op deze pagina staat alle informatie voor u als ondernemer. U leest hier waar u rekening mee kunt houden. En bij welke overheidsorganisaties u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen.

Coronadashboard Terneuzen

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland.

Reisadviezen

Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Informatie van de Rijksoverheid

De meest recente informatie, vragen en antwoorden vindt u op de website van Rijksoverheid.
Heeft u vragen? Bel dan het landelijk informatienummer: 0800 - 1351

Het ministerie van VWS ontwikkelde de app CoronaMelder. Deze app meldt of u in de buurt bent geweest van iemand die na een test corona blijkt te hebben.

Regionale aanpak na de gedeeltelijke lockdown – de routekaart

Als het kabinet besluit om te stoppen met landelijk geldende maatregelen dan geldt weer de regionale aanpak. De routekaart biedt hierbij perspectief. Per risiconiveau staat beschreven welke maatregelen in een regio minimaal gelden. Lokaal of regionaal kunnen aanvullend nog strengere maatregelen gelden. 
Bekijk hier de toegankelijke versie van de routekaart.

Zeeuwse aanpak - Zeelandveilig

De Zeeuwse aanpak van het Coronavirus staat op de website van Zeelandveilig Op deze website vindt u ook de veelgestelde vragen voor Zeeland en het coronavirus.

U kunt op deze website de laatste stand van zaken in Zeeland lezen op het liveblog.

Datadiefstal GGD

GGD Zeeland heeft een mededeling uitgedaan over de datadiefstal eerder deze week. Deze verklaring plus een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden vind u op de website van GGD Zeeland.

Wij begrijpen heel goed dat mensen van wie de gegevens in onze systemen zitten ongerust zijn en vragen hebben. Is dit bj u het geval? GGD GHOR Nederland heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld waar u terecht kunt met hun vragen en zorgen: 085-1308226.
Dit nummer is vanaf 29 januari 2021 bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur, zeven dagen in de week.

Nieuwsberichten
Maatregelen in de gemeente

Momenteel is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht:

Meer informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Mondkapjes verplicht bij bezoek aan het stadhuis en Sportcentrum Vliegende Vaart

De gemeente Terneuzen stelt het dragen van mondkapjes verplicht in de eigen publieke binnenruimten in het stadhuis en in Sportcentrum Vliegende Vaart. Deze verplichting geldt voor zowel medewerkers als bezoekers vanaf 13 jaar. Medewerkers die achter het veiligheidsscherm aan de balie zitten hoeven geen mondkapje te dragen. Lees meer.

Maatregelen Belgie

Kijk voor actuele informatie over de coronasituatie en –maatregelen in België op de website van de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD)

Heeft u vragen over de situatie in België? Op de pagina Contact staat een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden en links voor meer informatie.
Meer informatie staat ook in ons nieuwsbericht Belgische regels over grensverkeer per 27-1-2021

Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen ten behoeve van de aanpak van het coronavirus. Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (hierna: Twm) in werking getreden. Doel van de wet is dat er een brede en landelijke juridische basis komt voor de coronamaatregelen. De Twm is tevens bedoeld om de positie van het lokale bestuur en de lokale democratie in het bestrijden van de (gevolgen van) het virus te versterken.

Ontheffing coronamaatregelen

De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen van een aantal van deze maatregelen eventueel onder het stellen van voorschriften en beperkingen ontheffing te verlenen. Dit geldt voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen. Het belang van de bestrijding van de epidemie mag echter niet conflicteren met de verlening van de ontheffing. Als het risiconiveau nog ernstig of zeer ernstig is, is het nagenoeg onmogelijk om  een ontheffing te verlenen. De ontheffingsbevoegdheid is slechts bedoeld voor bijzondere, individuele situaties en is niet bedoeld om nieuwe algemene uitzonderingen te maken. Ontheffingen kunnen daarmee ook niet voor een gehele branche gelden. Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen.

Aan welke eisen moet mijn verzoek tot ontheffing voldoen?

Een verzoek om een ontheffing van de coronamaatregelen (voor groepsvorming, openstelling van publieke plaatsen en evenementen) moet altijd gericht zijn op een bijzonder, concreet geval. Of de burgemeester een ontheffing verleent, is afhankelijk van de omstandigheden en van het advies van de GGD. Voor een bijeenkomst bij u thuis kunt u geen ontheffing aanvragen. Het verzoek moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • een duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteit en/of de plaats waar de ontheffing volgens u zou moeten gelden;.
  • een duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor volgens u een ontheffing zou moeten komen;
  • het aantal personen  waar de gevraagde ontheffing betrekking op heeft;
  • de datum of data waarop de activiteit zal plaatsvinden;
  • een opgave van de maatregelen die getroffen zullen worden om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen die genomen zijn om het risico op besmettingen te minimaliseren.

Wanneer krijgt u geen ontheffing?

De burgemeester verleent geen ontheffing als het algemene belang van de bestrijding van de epidemie zwaarder weegt dan het individuele belang van degene die ontheffing aanvraagt. Voordat de burgemeester een beslissing neemt over het verlenen van een ontheffing vraagt hij advies aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland).

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

indien u een aanvraag wilt indienen, kunt u contact opnemen met Mathy de Clerck, afdeling Vergunning en Handhaving, via telefoonnummer 14 0115.

Kosten

Op grond van de Legesverordening worden er kosten in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een ontheffing. Op grond van de Legesverordening gemeente Terneuzen 2021 geldt het tarief van € 42,70, zoals genoemd in artikel 1.11.2.4 van de tarieventabel.

Vragen?

Indien u vragen hebt over uw aanvraag kunt u contact opnemen met Mathy de Clerck, afdeling Vergunning en Handhaving, via telefoonnummer 14 0115.

Onderwijs en kinderopvang

Op de website van Rijksoverheid vindt u informatie en veelgestelde vragen voor ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties.

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via het contactformulier. Of bel het landelijk informatienummer 0800 - 1351

Sport
Overzicht ziekenhuisopnames in Nederland per 100.000 inwoners

U kunt de cijfers per gemeente dagelijks terugvinden op de website van het RIVM. Per 31 maart heeft het RIVM gekozen voor een andere manier van presenteren van de cijfers. De coronakaart is vanaf die dag gewijzigd naar het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis per 100.000 inwoners. De verspreiding op deze kaart laat de woonplaats van de patiënten zien.

Information in English and a lot of other languages

For the most up-to-date information about the virus please see government.nl.

Information in English, en Espanol, auf Deutsch, en Francais and other languages.

Residents with questions can contact rivm.nl

If you have any further questions, please call the national information line: 0800-1351

Corona Helpdesk voor statushouders

De meeste informatie over Corona is in het Nederlands. Onder 100.000 nieuwkomers zijn er nog veel mensen die onvoldoende de taal beheersen. Het is belangrijk dat iedereen in Nederland de juiste informatie krijgt.

Hoe werkt het?
Nieuwkomers kunnen telefonisch hun vragen stellen in het Arabisch of Tigrinya.
De Helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 085 - 58 0 88 00.

Indien de medewerker niet direct antwoord kan geven, dan worden ze teruggebeld door het specialistenteam van CAS Help Desk.

 

19 maart 2020, YouTube filmpje, 4:07

 

Lees hier de tekst van de toespraak van burgemeester Jan Lonink.