Ontwikkelzones

De transitie van de binnenstad komt samen in vier verschillende ontwikkelzones. De ontwikkelzones zijn aangrenzende gebieden, elk met eigen uitdagingen en kansen. Ze zullen de komende tien tot twintig jaar veranderen en elkaar daarbij beïnvloeden. De opgaven en projecten worden het beste in samenhang opgepakt.

We onderscheiden de volgende ontwikkelzones:

1. Cultuurkwartier

Het herstructureren en revitaliseren van de Nieuwstraat en de ABC-locatie is één van de meest dringende opgaven in de binnenstad. Dit staat hoog op het prioriteitenlijstje van veel mensen uit Terneuzen. In dit gebied is veel leegstand en dreigt verloedering. Het ABC-complex en het Arsenaalgebouw springen daarbij als eerste in het oog. Beide eigenaren zijn op zoek naar nieuwe functies voor een transformatie van deze locaties. Dat zal het gehele gebied een impuls geven.

De Nieuwstraat is al een belangrijke plek voor cultuur met het theater, schoolmuseum en de bioscoop. Dit versterken we door het Arsenaalgebouw als culturele trekker te ontwikkelen. Dit belangrijke historische gebouw vertelt een uniek verhaal en moet toegankelijk blijven voor het publiek. Hier liggen allerlei kansen voor bijvoorbeeld een muziektempel, museum en/of evenementenlocatie. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor de omliggende horeca en andere voorzieningen. En het helpt om nieuwe doelgroepen aan de binnenstad te binden. Door het naastgelegen ABC-complex te herontwikkelen kan het aantal vierkante meters detailhandel in de binnenstad terug worden gebracht. Door nieuwe appartementen en mogelijk cultuur en recreatieve functies in de plint versterkt het de levendigheid in de Nieuwstraat.

Raadpleeg hier de spelregels voor het Cultuurkwartier

2. Noordstraat en Havenstraat

Met de transformatie van de ABC-locatie komt de focus van het winkelen op het zuidelijke deel van de Noordstraat en de Havenstraat te liggen. De ontwikkelzone Noordstraat en Havenstraat transformeren we naar een toekomstbestendige en levendige binnenstadstraat. De winkelstraat 3.0 is het doel. In deze winkelstraat van de toekomst draait het om service, beleven, proeven, ruiken en proberen. Een plek voor de lokale ondernemer, die de mensen en de stad kent en inspeelt op excellente service of onderscheidende streekproducten. De winkels worden afgewisseld met andere kleinschalige stedelijke functies, zoals werkruimtes, maakbedrijven met verkooppunten, atelierruimtes en werkplaatsen. Deze ontwikkelzone heeft een meer divers straatbeeld, afgewisseld met wonen en wat horeca en cultuur. Gericht op kwaliteit, niet op kwantiteit.

Recreanten en toeristen vormen naast de bewoners een belangrijke doelgroep. De binnenstad van Terneuzen wordt daarmee ook steeds meer een dagje uit. Beleving en levendigheid staan centraal, dus er wordt veel geïnvesteerd in het behouden en herstellen van de historische kwaliteiten van de gebouwen, de uitstraling van de panden en de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte. De herinrichting van de openbare ruimte is daarbij een interessant vliegwielproject, waar eigenaren en ondernemers bij aan kunnen haken.

Raadpleeg hier de spelregels voor Noordstraat - Havenstraat

3. Raadsledenbuurt

Het belangrijkste doel van de ontwikkelzone Raadsledenbuurt is een aantrekkelijke, gezonde en duurzame buurt waar het fijn wonen is voor iedereen. Een wijk waar iedereen die in de buurt van de voorzieningen wil wonen een plek kan vinden. Maar ook rust, dorpse charme en groen zijn belangrijk. Structurele ingrepen zijn nodig om de buurt echt klaar te maken voor de toekomst, zoals het vernieuwen en verduurzamen van een deel van de woningen, het vernieuwen van de openbare ruimte, het tegengaan van grondwaterproblemen, het verbeteren van de overlast van verkeer en parkeren en het vernieuwen van buurthuis de Triangel. De Raadsledenbuurt moet ruimte blijven bieden aan bewoners die er betaalbaar willen blijven wonen, maar ook kansen bieden voor doorgroeiers die een gezinswoning zoeken, senioren die een gelijkvloers appartement zoeken en nieuwe inwoners, zoals expats, starters, empty-nesters en stedelijk georiënteerde gezinnen.

Raadpleeg hier de informatie over de toekomst van de Raadsledenbuurt

4. Oostelijke Kanaalarm

De omgeving van de Oostelijke Kanaalarm is een dynamisch gebied in de binnenstad. Hier komen veel actuele ontwikkelingen en initiatieven vanuit de markt samen. De Kampanje is net opgeleverd, met nieuwe appartementen en de bibliotheek. Ook voor de Beurtvaartkade liggen concrete plannen voor nieuwbouw. De voormalige locatie van de bibliotheek staat momenteel leeg en wacht ook op herontwikkeling. Het waardevolle, maar wat versnipperde en verrommelde gebied rondom de Oostelijke Kanaalarm, wordt omgevormd tot een groen rondje binnenstad met ruimte voor wandelen en verblijven. Het bestaande water van de Herengracht en de Oostkolk krijgt een kwaliteitsimpuls en wordt onderdeel van het nieuwe ringpark. Bij de Oostkolk en de Axelsedam komen verleidelijke entrees waar binnenstadsbezoekers met open armen worden ontvangen. Ze worden door het groen en langs het water naar de Havenstraat of de Noordstraat geleid. De herinrichting van de Oostelijke Kanaalarm is het vliegwiel voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Aan de zuidzijde ontstaat een stoer stedelijk woon- en werkgebied, dat nieuwe bewoners en ondernemers aantrekt. 

Raadpleeg hier de spelregels voor Oostelijke Kanaalarm