Onze Organisatie

College 2018

College 2018

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

In verband met de aanleg van de nieuwe sluis in Terneuzen, wordt een nieuwe rotonde aangelegd bij het sluizencomplex in Terneuzen. Dit vindt plaats van maandag 13 augustus tot en met zondag 30 se...
Lees meer over 'Start aanleg rotonde sluizencomplex Terneuzen'

(Accordion ingeklapt)

Van 20 augustus tot en met 6 september voeren medewerkers van 4Value B.V. controles uit in de kernen Axel, Sas van Gent, Sluiskil en de wijken Lievenspolder, Triniteit, Noordpolder en Zuiderpark ...
Lees meer over 'Controles in het kader van de Wet waardering onroerende zaken'

(Accordion ingeklapt)

Wilt u bekijken wat de gemeente vorig jaar gedaan heeft en waar de gemeente geld aan uitgaf? En bent u benieuwd waar de inkomsten van in totaal 157,4 miljoen euro vandaan komen? Dit kunt u zien i...
Lees meer over 'Jaarstukken 2017 handig in te zien via website'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente wil meewerken aan de huisvesting van arbeidsmigranten op het Businesspark (voormalig Philipsterrein) in Terneuzen. Het gaat om huisvesting in een tijdelijk gebouw. Dit is een eerste f...
Lees meer over 'Plan voor huisvesting arbeidsmigranten op Businesspark Terneuzen'