Huisregels gemeente Terneuzen

Onze medewerkers helpen u graag telefonisch, via e-mail, internet of aan onze publieksbalie in het stadhuis of in een ander gemeentelijk gebouw. Ook de medewerkers van onze samenwerkingspartners zijn u graag van dienst. Wij willen er samen met u voor zorgen dat de sfeer prettig is en blijft. Daarom houden onze medewerkers en die van onze partners zich aan spelregels. Van u vragen we ook om onze voorschriften te volgen. U kunt er op rekenen dat u respectvol wordt behandeld. Omgekeerd verwachten wij dit ook van u.

De onderstaande huisregels gelden voor onze gemeentelijke gebouwen:

 • Onze medewerkers helpen u graag
 • Wij gaan respectvol met elkaar om
 • Bellen mag zonder te storen
 • Kinderen onder begeleiding welkom
 • Uw hond mag niet naar binnen. Geleidehonden wel.
 • U gebruikt hier geen genotsmiddelen
 • U draagt geen wapens bij u
 • Cameratoezicht voor uw en onze veiligheid
 • Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan

Deze huisregels gelden ook voor alle partners van de gemeente Terneuzen die gehuisvest zijn in een gemeentelijk gebouw.

Wat mag u van de medewerkers en de medewerkers van onze partners verwachten?

Hieronder leest u de huisregels waaraan onze medewerkers en de medewerkers van onze partners zich houden.

 • Onze dienstverlening is betrouwbaar;
 • Wij helpen u vriendelijk, beleefd en respectvol;
 • Wij verstrekken volledige, eenduidige en actuele informatie;
 • Afspraak is afspraak. Wij komen na wat we met u hebben afgesproken;
 • In gelijke gevallen geven wij een gelijke behandeling;
 • Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw gegevens;
 • Wij helpen u zo snel mogelijk;
 • Klachten, meldingen en ideeën voor verbeteringen kunt u bij ons kwijt. Wij herstellen eventuele fouten, compenseren tekortkomingen en gebruiken klachten om ervan te leren.
 • Wij kunnen u via verschillende kanalen helpen: 24 uur per dag via www.terneuzen.nl, telefonisch via het algemene nummer 14 0115 tussen 8.30 en 16.30 uur, op afspraak aan onze publieksbalie, per e-mail of per brief. U kunt ons ook een bericht sturen via WhatsApp of via onze sociale media kanalen. We antwoorden tijdens kantooruren. Kijk voor meer informatie op onze pagina Contact.

Wat verwachten wij van u?

Hieronder leest u wat wij van u verwachten op het moment dat u zich in een van onze gemeentelijke gebouwen bevindt.

 • U bent vriendelijk, rustig, beleefd en respectvol. Agressief gedrag en geweld tolereren we niet;
 • U eet of rookt niet. U gebruikt geen drugs of alcohol en u draagt geen wapens bij u;
 • Aanwijzingen van onze medewerkers volgt u altijd op. Dit kan belangrijk zijn voor uw eigen veiligheid;
 • Bellen mag, zonder dat u anderen daarmee stoort;
 • Uw huisdier mag niet naar binnen. Geleidehonden wel;
 • U ruimt gebruikte papieren en dergelijke op en laat uw plek netjes achter.

Wij verwachten dat u zich als klant aan deze huisregels houdt. Als u onze huisregels niet naleeft, moeten wij gepaste maatregelen nemen. Als het nodig is, schakelen we de politie in. Ook registreren wij alle voorvallen.

U kunt de gemeente via verschillende communicatiekanalen bereiken.

 • Ook op onze digitale kanalen en mail verwachten wij vriendelijk, beleefd en respectvol gedrag en taalgebruik.
 • U gebruikt deze communicatiekanalen waarvoor ze bedoeld zijn, zoals vragen en informatieverzoeken.
 • U voegt de gemeentelijke (mail)adressen en telefoonnummers niet ongevraagd toe aan mailgroepen en andere groepen.
 • U verwijdert ons uit deze groepen wanneer wij daarom vragen.
 • Geeft u geen gevolg aan deze verzoeken? Dan kunnen wij u voor dat specifieke kanaal blokkeren.
 • Vraagt iemand ons om hun naam te verwijderen van onze communicatiekanalen (bijvoorbeeld taggen op tijdlijnen)? Dan moet u, als plaatser, deze persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen wanneer wij daarom verzoeken.
 • Lukt het niet om contact met u te krijgen of haalt u de naam niet weg? Dan verwijderen wij de gegevens zelf.

Begrip voor elkaar

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over die van onze partners. U vindt bijvoorbeeld de gehanteerde regels/procedures op een bepaald gebied niet juist, of u vindt dat wij voor u een uitzondering hadden moeten maken. Dat is vervelend. Onze medewerkers en de medewerkers van onze partners kunnen echter niets aan de regels of procedures veranderen. Zij hebben begrip voor uw situatie en zoeken samen met u naar de beste oplossing. Ook vragen wij uw begrip voor het feit dat de medewerker de geldende regels opvolgt. Blijft u in ieder geval rustig. Agressief gedrag of geweld tolereren we niet.

Klacht indienen

Vindt u dat wij ons niet aan onze huisregels houden of dat u niet correct bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. U kunt online het klachtenformulier invullen of een papieren exemplaar ophalen aan de publieksbalie. Vindt u dat een medewerker van een van onze partners zich niet houdt aan de huisregels of dat deze u niet correct heeft behandeld? Dient u dan een klacht in bij de instantie waar de medewerker werkzaam is. U kunt bij die instantie navragen hoe u dat moet doen.