Klachten over de dienstverlening

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente Terneuzen? Bijvoorbeeld een klacht over het gedrag van een medewerker van de gemeente? Of vindt u dat u lang moet wachten voordat u wordt geholpen? Dan kunt u het 'klachtenformulier' invullen.
 

Klacht indienen >

 

Procedure bij klachten over dienstverlening gemeente Terneuzen

Eerst proberen wij de klacht in een gesprek met u op te lossen. Als dat niet lukt, wordt u uitgenodigd om tijdens een hoorzitting uw klacht verder toe te lichten. We volgen dan de officiële klachtenprocedure (pdf-bestand). Het college neemt uiteindelijk een standpunt in over uw klacht. Bent u het niet eens met deze uitspraak, dan kunt u een klacht indienen bij de Zeeuwse ombudsman.

Andere klachten

Andere klachten kunt u melden via de pagina Online regelen.  Denk daarbij aan een storing aan de openbare verlichting, een losliggende stoeptegel of zwerfafval.