Klachten over de dienstverlening

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente Terneuzen? Bijvoorbeeld een klacht over het gedrag van een medewerker van de gemeente? Of vindt u dat u lang moet wachten voordat u wordt geholpen? Dan kunt u het 'klachtenformulier' invullen.
 

Klacht indienen als burger

Klacht indienen als organisatie

 

Procedure bij klachten over dienstverlening gemeente Terneuzen

Eerst proberen wij de klacht in een gesprek met u op te lossen. Als dat niet lukt, wordt u uitgenodigd om tijdens een hoorzitting uw klacht verder toe te lichten. We volgen dan de officiële klachtenprocedure. Bekijk de klachtenprocedure. Het college neemt uiteindelijk een standpunt in over uw klacht. Bent u het niet eens met deze uitspraak, dan kunt u een klacht indienen bij de Zeeuwse ombudsman.

Andere klachten

Andere klachten kunt u melden via onze website. Denk daarbij aan een storing aan de openbare verlichting, een losliggende stoeptegel of zwerfafval. Meld een klacht.