Financiële gegevens gemeente Terneuzen

Om uw factuur in behandeling te kunnen nemen, moet u de volgende gegevens vermelden op de factuur:

 • Ons opdrachtnummer, deze is opvraagbaar bij uw contactpersoon/opdrachtgever. De opdracht hoeft niet te worden meegestuurd met de factuur, vermelding van het nummer is voldoende.
 • Wettelijke vereisten
 • Adres wat op de factuur vermeld moet worden (vestigingsadres):
  • Gemeente Terneuzen
  • Stadhuisplein 1
  • 4531 GZ Terneuzen

Een factuur die niet voldoet aan onze voorwaarden en/of aan de wettelijke factuureisen, kunnen wij niet in behandeling nemen. Wij retourneren in dat geval uw factuur, die u kunt herstellen en opnieuw insturen.

Voorwaarden digitaal opsturen

Uw factuur stuurt u bij voorkeur digitaal naar ons op. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

 • Gebruik alleen pdf-formaat
 • Factuur en bijlage(n) moet in één bestand aangeleverd worden
 • Eén factuur per pdf-bestand.
 • Factuur in pdf-formaat sturen aan: facturen@terneuzen.nl. Stuur uw factuur niet (ook) aan andere mailadressen zoals naar uw contactpersoon/opdrachtgever. Dit zorgt voor dubbele verwerking en levert mogelijk vertraging op.
 • Eventuele herinneringen en/of aanmaningen stuurt u naar financieleadministratie@terneuzen.nl

Onze gegevens

 • KvK-nummer: 20164929
 • BTW-nummer: 810965148.B.01
 • IBAN: NL50 BNGH 028 510 1854

 

E-facturatie

De gemeente Terneuzen werkt met e-facturatie. E-facturen verwerken wij eenvoudiger en daardoor gemiddeld sneller.
Dit zijn onze gegevens voor e-facturatie:

Naam: gemeente Terneuzen
OIN-nummer: 00000001810965148000
KvK-nummer: 20164929
BTW-nummer: NL810965148B01

Facturen per post

Facturen ontvangen wij bij voorkeur digitaal. Is dit niet mogelijk dan kunt u de factuur per post sturen naar:

Gemeente Terneuzen
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

Verzoeken om uitstel van betaling

Heeft u een factuur van de gemeente Terneuzen ontvangen en wilt u hiervoor een verzoek doen om uitstel van betaling? Dan kunt u het formulier 'verzoek uitstel van betaling' indienen. Maak uw keuze:

Verzoek uitstel van betaling als burger

Verzoek uitstel van betaling als organisatie

Meer informatie

Heeft u vragen over facturering aan de gemeente Terneuzen, stuur een e-mail naar financieleadministratie@terneuzen.nl of bel met 14 0115.