Gemeentelijke organisatie

De gemeente Terneuzen telt zo'n 55.000 inwoners en is daarmee de grootste gemeente van Zeeland. De gemeente Terneuzen is in 2003 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen.
De gemeente Terneuzen bestaat uit veertien kernen, namelijk Axel, Biervliet, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, Spui, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag, Zandstraat en Zuiddorpe.

De gemeente Terneuzen is een klantgerichte organisatie waarin de burger centraal staat. We hebben de organisatie daarvoor ingericht volgens een vraaggericht ontwerp. Uitgangspunt hierbij is de klantvraag.
De medewerkers van het team Publiekszaken behandelen uw vraag als eerste. Zij beantwoorden de algemene vragen en sturen zo nodig vragen door naar de vakafdeling. Het streven hierbij is alle klanten zo goed en zo snel mogelijk te helpen.
In het organogram vindt u de organisatiestructuur met daarin alle afdelingen en teams.

De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Daarom is het belangrijk dat  klanten weten welke kwaliteit zij van de gemeente kunnen verwachten. Het kwaliteitshandvest geeft hierover duidelijkheid.

We streven er naar dat onze dienstverlening in een prettige sfeer plaatsvindt. Daarom houden onze medewerkers zich aan spelregels. Wij vragen aan u als klant om ook enkele voorschriften na te leven. U mag verwachten dat de medewerkers u fatsoenlijk behandelen. Omgekeerd verwachten wij van u, dat u de medewerkers met respect behandelt. Alle spelregels en voorschriften kunt u lezen op de pagina Huisregels.