Gemeentewapen, vlag en logo

Gemeentewapen

Hierin hebben we zoveel mogelijk elementen uit de wapens van de voormalige gemeenten volgens de heraldische regels samengevoegd. De sleutel uit Axel, de sluisdeuren uit Sas van Gent en de schildvoet en de leeuw uit Terneuzen. De leeuw draagt de sleutel in zijn rechterklauw. In de Geuzentijd werd daarmee aangegeven dat Axel een Zeeuwse en geen Vlaamse stad was. De gravenkroon geeft aan dat het gebied ressorteerde onder de graven van Vlaanderen.gemeentewapen

“Het wapen van de gemeente Terneuzen is vastgesteld bij Koninklijk Besluit op 7 november 2002 (no. 02.004091) en geldt vanaf 1 januari 2003. De beschrijving van het wapen luidt: " In goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, met in zijn rechtervoorklauw een sleutel van azuur, komende uit een sluis met twee deuren van keel, die oprijst uit een schildvoet, golvend gedwarsbalkt van vier stukken van zilver en azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Gemeentevlag

Ogemeentevlagok hierin zijn de elementen uit de voormalige gemeentevlaggen gehaald.
De sleutel uit Axel en de leeuw en de blauwe banen (water) uit Terneuzen. In de bovenhals rode en witte banen uit Sas van Gent. Deze banen symboliseren de kanaalarmen die Sas van Gent doorsnijden.

 

Gemeentelogo

 gemeentelogo

Het gemeentelogo bestaat uit vier facetten:

  • de T van Terneuzen;
  • de horizontale lijn verbeeldt de scheiding tussen land en Westerschelde;
  • de verticale lijn symboliseert het kanaal van Gent naar Terneuzen;
  • de driehoek geeft de richting aan, een positieve beweging.

Het logo toont in perspectief. Dit staat voor vooruitzicht, toekomst (een mooi perspectief) en goede ontwikkeling (daar zit perspectief in). Blauw staat voor water, helderheid en professionaliteit. De woorden verbeelden de gemeente als overkoepelende organisatie die Terneuzen bestuurt.