Helder taalgebruik

Wij communiceren op een heldere manier met onze inwoners en andere partijen. Wij vinden het heel belangrijk dat onze teksten, in welke vorm dan ook, goed leesbaar zijn voor de ontvanger. We streven dit bijvoorbeeld na in onze brieven aan inwoners, voorstellen aan de raad, adviezen aan het college en online berichten op onze online kanalen.

Minister Knops richtte eind 2019 de Direct Duidelijk-brigade op met heldere overheidscommunicatie als doel. Om als gemeente te laten zien dat wij dit toejuichen én omdat we onszelf er al jaren hard voor maken, ondertekende toenmalig wethouder Paula Stoker (communicatie) namens de gemeente begin 2020 de Direct Duidelijk-deal. Door deze deal te ondertekenen, laten we zien dat wij ons blijvend inzetten voor helder taalgebruik.

Wat is Direct Duidelijk?

De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Taalunie samen met ruim zeventig andere organisaties uit Nederland en België. Hun doel is om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken. Minister Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken lanceerde in het najaar van 2019 de Direct Duidelijk Brigade, een uitbreiding van de Direct Duidelijk-campagne. Kijk voor meer informatie op www.gebruikercentraal.nl.

 

logo Direct Duidelijk