Declaratieoverzicht

Voor de uitoefening van de functie van de leden van het College van Burgemeester en Wethouders worden verschillende kosten gemaakt.
Kosten die zijn voorgeschoten door de bestuurders en vervolgens worden terugbetaald (zoals reiskosten in de eigen auto) staan in het declaratieoverzicht 1 januari 2017 - 1 januari 2022.

Bij welke kosten wel en niet worden vergoed, worden landelijke richtlijnen toegepast.