Bekendmakingen

De gemeente Terneuzen publiceert bekendmakingen digitaal in het Gemeenteblad en de Staatscourant. Deze bekendmakingen gaan bijvoorbeeld over bestemmingsplannen en bouwplannen, maar ook over aangevraagde en verleende vergunningen, milieuzaken of verkeersbesluiten.

Meest gezochte bekendmakingen      

Als u een bekendmaking opent, leest u in de bekendmaking op welke manier u de stukken kunt inzien of bezwaar kunt maken.
 

Omgevingsvergunningen

Andere vergunningen / meldingen

 

Ruimtelijke plannen

Beleidsregels

Verordeningen

Overige besluiten

 

Alle bekendmakingen

Als u een bekendmaking opent, leest u in de bekendmaking op welke manier u de stukken kunt inzien of bezwaar kunt maken.

Bekendmakingen in het Gemeenteblad

E-mailservice 'Over uw buurt'

Om er voor te zorgen dat u goed op de hoogte bent van wat er in uw buurt speelt, kunt u zich aanmelden bij de e-mailservice ‘Over uw buurt’. Met deze gratis service ontvangt u de informatie over uw buurt via de mail. U kunt zelf aangeven welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal van uw huis.