Nieuws

 • Financiële problemen? Trek op tijd aan de bel en kom bij ons langs

  24 november 2020

  Heeft u moeite om de vaste lasten te betalen? Krijgt u aanmaningen van schuldeisers? Groeien de stress en zorgen u boven het hoofd? Geen achterstanden, maar bang om in de problemen te komen? Of wilt u overzicht in uw betalingen? Wij kunnen u helpen. Graag zelfs! En het is gratis. Dus trek op tijd aan de bel en neem contact met ons op. Niks om u voor te schamen.

 • Koop een regenton met korting!

  24 november 2020

  Het klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Iedereen kan helpen om overlast te voorkomen. Hoe dan? Door bijvoorbeeld een regenton aan te sluiten. Koop vanaf eind november een regenton met korting!

 • Corona-steunfonds cultuur gemeente Terneuzen

  20 november 2020

  Culturele voorzieningen in de gemeente Terneuzen kunnen een beroep doen op het gemeentelijke Corona-steunfonds dat onze gemeente voor dat doel heeft ingesteld. De gemeente wil daarmee lokale culturele voorzieningen helpen die als gevolg van de Corona-pandemie in financiële problemen zijn gekomen. In het bijzonder door het wegvallen van inkomsten uit kaartverkoop en horeca.

 • Parkeergarage Oostkolk maandag 23 november gesloten

  17 november 2020

  Maandag 23 november vinden er werkzaamheden plaats aan de in- en uitrit van parkeergarage Oostkolk in Terneuzen. De parkeergarage is daarom die dag dicht zolang de werkzaamheden duren.

 • 'Orange the World' campagne tegen vrouwengeweld

  17 november 2020

  Het bruggetje tussen de Herengracht en Rosegracht in Terneuzen kleurt van 25 november tot 10 december oranje. We steunen hiermee de ‘Orange the World’ campagne, waarmee nationale en lokale overheden hun inzet voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen laten zien.

 • College doet voorstel voor nieuwe huisvesting VO

  13 november 2020

  Het Lodewijk College opent in 2028 de deuren van haar nieuwe schoolgebouw aan de Zeldenrustlaan, waar nu ook een groot deel van de leerlingen is gehuisvest. Dit staat in het voorstel dat het College van Burgemeester en Wethouders doet aan de gemeenteraad. De nieuwe onderwijslocatie biedt ruimte aan leerlingen en personeel van de huidige locaties Zeldenrustlaan en De Oude Vaart. Het gemeentebestuur onderzoekt de herbestemming van het gebouw aan de Oude Vaart.

 • Tijdelijke verdeling portefeuilles oud-wethouder Paula Stoker

  12 november 2020

  Paula Stoker heeft op 27 oktober 2020 haar functie van wethouder per direct neergelegd. Daarom is besloten om de portefeuilles van oud-wethouder Stoker tijdelijk te verdelen.

 • Postcodestroom met zonnepanelen op het dak van de Brede School Othene

  12 november 2020

  Woensdagmiddag 11 november zijn er zonnepanelen van de zonne-energiecoöperatie ‘Terneuzen Brede School Othene’ geplaatst op het dak van de Brede School in Othene.

 • Gepland onderhoud aan lift parkeergarage Oostkolk

  11 november 2020

  In week 47, 48 en 49 wordt er onderhoud gepleegd aan de lift in parkeergarage Oostkolk in Terneuzen.

 • Wilt u een bespaarbox, een warmtescan of een verbruiksmeter? Vraag nu aan op www.duurzaambouwloket.nl

  11 november 2020

  Sinds 25 september heeft de gemeente Terneuzen de Regeling Reductie Energie (RRE) gestart. De RRE-subsidie helpt u om (nog meer) energie te besparen in uw woning. Op www.duurzaambouwloket.nl kunt u één van de acht(!) verschillende energieproducten en -adviezen aanvragen inclusief RRE-subsidie van € 90,-. Laat dit niet liggen!

 • Start aanleg meetpunt Sluiskil

  10 november 2020

  Half december 2020 start DCMR in opdracht van de Provincie Zeeland met het meten van de luchtkwaliteit in Sluiskil. Aanleiding hiervoor is dat inwoners van de Kanaalzone en in het bijzonder van Sluiskil afgelopen jaren regelmatig klachten melden over stof- en geuroverlast. Met het meetpunt wordt onderzoek gedaan naar de lokale luchtkwaliteit en mogelijke oorzaken van deze klachten. Vanaf maandag 9 november 2020 vinden aan de Middenstraat-Stroodorpestraat in Sluiskil voorbereidende werkzaamheden plaats.

 • Profielschets voor nieuwe burgemeester van Terneuzen

  02 november 2020

  Om de beste nieuwe burgemeester voor Terneuzen te vinden, heeft de gemeenteraad een profielschets opgesteld. Vandaag is dit document in een speciale vergadering door de raad vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning, Han Polman. De wervingsprocedure start maandag 2 november. Dan wordt voor de burgemeestersvacature een advertentie in de Staatscourant gepubliceerd.

 • College overlegt volgende week over vacante wethouderspositie

  28 oktober 2020

  Gisteren is Paula Stoker (TOP/Gemeentebelangen) teruggetreden als wethouder van Terneuzen. Het college heeft vandaag de ontstane situatie besproken. De komende week vindt nader overleg plaats over op welke wijze de vacante positie kan worden ingevuld. Burgemeester en wethouders zullen aanstaande dinsdag in ieder geval bepalen hoe zij voorlopig de taken oppakken uit de portefeuille van de teruggetreden wethouder.

 • Paula Stoker trekt zich terug als wethouder van Terneuzen

  27 oktober 2020

  Wethouder Paula Stoker (TOP/Gemeentebelangen) van de gemeente Terneuzen heeft vandaag haar functie neergelegd. Ze was sinds 2018 wethouder voor Terneuzen. De directe aanleiding is een verschil van inzicht met de overige collegeleden over de ontwikkelingen binnen aan-z, met name over de invulling van de directiefunctie.

 • Baggeren Oostkolk en Herengracht

  21 oktober 2020

  Op maandag 2 november 2020 start aannemer Kloosterman B.V. uit Kapelle met het baggeren van de Oostkolk in Terneuzen. Aansluitend zullen zij de Herengracht baggeren. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer vier weken. (Direct)omwonenden hebben we per brief geïnformeerd over deze werkzaamheden.

 • Gezamenlijke aanpak criminaliteit in de zeehavens

  14 oktober 2020

  De weerbaarheid en integriteit van de Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens verder vergroten en de criminaliteit tegen gaan. Dat is het doel van het nieuwe uitvoeringsplan van de gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee en havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk. Want, is de overtuiging, samen kunnen we meer en staan we sterker in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de zeehavens.

 • Digitale presentatie project Sasse Poort

  21 oktober 2020

  Hoe zien de plannen rond de verplaatsing van de Albert Heijn en de Lidl in Sas van Gent eruit? Hoe wordt de huidige locatie vervolgens herontwikkeld? Wat is de planning? Hoe kan ik mijn bijdrage leveren? En hoe ziet de bestemmingsplanprocedure eruit? De initiatiefnemers van het project Sasse Poort hebben hierover een presentatie gemaakt.

 • Aandacht voor elkaar

  07 oktober 2020

  Burgemeester Lonink maakte een persoonlijke videoboodschap voor inwoners en organisaties in de gemeente Terneuzen, in het kader van de landelijke campagne 'Aandacht voor elkaar'.

 • Adviesraad Wmo zoekt twee nieuwe leden

  06 oktober 2020

  Voor advisering op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) laat de gemeente Terneuzen zich bijstaan door de Adviesraad Wmo. Dit orgaan heeft als doel het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad te adviseren over de manier waarop burgers optimaal betrokken kunnen worden bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid.

 • Niet in het riool!

  06 oktober 2020

  We komen de laatste tijd helaas veel producten en stoffen in het riool tegen die daar niet thuishoren. De gevolgen hiervan zijn direct merkbaar. Wc-papier is het enige gebruiksartikel dat u door de wc mag spoelen. Een niet goed functionerend rioolsysteem kan bij regenval bijvoorbeeld leiden tot wateroverlast.

 • Inventarisatie evenementen 2021

  29 september 2020

  De ontwikkeling rondom de coronacrisis zorgt voor veel onzekerheden. Zeker ook voor de evenementen die volgend jaar op de planning staan. Kunnen ze wel of niet doorgaan? Toch willen wij de evenementen die voor 2021 op de planning staan, net als voorgaande jaren, vroegtijdig inventariseren.

 • Doe mee aan de GGD Gezondheidsmeter

  29 september 2020

  Hoe gaat het met u? Hoe gezond zijn de inwoners van de gemeente Terneuzen? Daar komen we alleen achter met uw hulp. Als u de GGD Gezondheidsmeter invult, helpt u de GGD en ons te werken aan een goede gezondheid van onze inwoners. Want als we weten hoe het met u gaat, weten we hoe het met ons allemaal gaat. Dus doe mee en vul de GGD Gezondheidsmeter in!

 • Rioolverstopping: bel bij twijfel altijd eerst de gemeente

  29 september 2020

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein. In de afbeelding is dit schematisch weergegeven. Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan bent u (of de verhuurder van de woning) zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping.

 • Aanvraag nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs

  13 augustus 2020

  Verloopt uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs binnenkort?

 • Aanvraag evenementenvergunning voor alle evenementen verplicht

  04 augustus 2020

  Sinds 1 juli mogen evenementen onder bepaalde voorwaarden weer plaatsvinden. Evenementen vormen een risico op een snelle en brede verspreiding van het coronavirus. Daarom is het noodzakelijk dat we alle aanvragen voor een evenementenvergunning toetsen.

 • Nieuwsberichten Coronavirus

  Overzicht van alle nieuwsberichten over het coronavirus in onze gemeente.

 • Meld een kapotte lantaarnpaal op ovstoringzeeland.nl

  03 augustus 2020

  Stel, je fietst over straat en ziet dat een lantaarnpaal kapot is. Dan denk je waarschijnlijk dat jij daar weinig aan kunt doen. De gemeente lost dat wel op. Begrijpelijk, maar ook jij kunt helpen. Een storing aan een lantaarnpaal geef je namelijk simpel en snel door via de website ovstoringzeeland.nl

 • Altijd op afspraak naar de gemeente

  26 mei 2020

  Wij werken altijd op afspraak. Moet u voor bijvoorbeeld een reisdocument bij ons zijn, dan is het dus belangrijk om vooraf een afspraak te maken.

 • Nieuwsarchief 2019

  Overzicht van alle nieuwsberichten in 2019.

 • Nieuwsarchief 2020

  Overzicht van alle nieuwsberichten in 2020.