Nieuws

 • Kaderbrief 2025-2028: bouwen aan een duurzame toekomst van Terneuzen

  23 mei 2024

  Het college van burgemeester en wethouders blijft de komende jaren investeren in een duurzame toekomst van Terneuzen. Zo staat in de kaderbrief 2025- 2028 aan de gemeenteraad. De kaderbrief is een financiële vertaling van het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’. De kaderbrief geeft inzicht in de ambities van het college, de kaders voor de begroting 2025 en de financiële positie van de gemeente.

 • Opening fitnesstoestellen Westdorpe

  23 mei 2024

  Zaterdag 25 mei om 11.00 uur opent wethouder Laszlo van de Voorde de fitnesstoestellen rondom de Molenkreek in Westdorpe. Samen met de dorpsraad nodigen wij alle inwoners van Westdorpe uit voor de feestelijke opening. Verzamelpunt is de beweegbank bij de Molenkreek.

 • RIVM-vragenlijst over PFAS

  17 mei 2024

  Het RIVM hoort graag of u zorgen of vragen over PFAS heeft.

 • Enquête verhuismotieven Vlamingen in Zeeuws-Vlaanderen

  22 mei 2024

  Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen doet onderzoek naar de verhuismotieven van Vlamingen die in Zeeuws-Vlaanderen wonen. In de migratiecijfers komt naar voren dat veel Vlamingen die zich vestigen in Zeeuws-Vlaanderen, weer terugkeren naar België.

 • Kies voor een stembureau waar u zo snel mogelijk aan de beurt bent

  22 mei 2024

  Tijdens vorige verkiezingen was het bij sommige stembureaus in de gemeente erg druk. Om drukte zoveel mogelijk te voorkomen tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni, komen er extra stembureaus en sommige stembureaus gaan langer open.

 • Werkbezoek minister Hugo de Jonge in het kader van Elke Regio Telt

  16 mei 2024

  Woensdag 15 mei bezocht minister Hugo de Jonge van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Zeeuws-Vlaanderen om te praten over de opgaven in de regio en de uitwerking van het traject 'Elke regio telt!'.

 • Terneuzen reserveert plus uit 2023 voor toekomstige uitgaven

  15 mei 2024

  De gemeente Terneuzen sluit 2023 af met een hoger positief resultaat van dan vooraf was begroot. Voornamelijk door incidentele meevallers valt het resultaat € 10,1 miljoen hoger uit. In totaal bedraagt het rekeningresultaat € 15,3 miljoen. Het college reserveert hiervan € 10,2 miljoen voor de stijgende kosten voor de jeugdhulp. € 2,5 miljoen zet het college opzij voor andere toekomstige uitgaven. Het restant, € 2,6 miljoen, voegt het college toe aan de algemene reserve van de gemeente. Daarmee zet Terneuzen opnieuw geld apart voor grote opgaven van de gemeente en om in de toekomst tegenvallers op te vangen. De jaarstukken liggen op 11 juni ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 • Ideeën over onze dienstverlening? Vul de enquête in en geef uw mening!

  15 mei 2024

  Heeft u ideeën over hoe wij u als inwoner of ondernemer van de gemeente Terneuzen beter van dienst kunnen zijn? Hoe vindt u dat we het nu doen? Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk en waarom?

 • Maatregelen voor meer zwemplezier in de openluchtzwembaden

  16 mei 2024

  Vanaf zaterdag 1 juni openen de openluchtzwembaden in Terneuzen, Zaamslag, Axel, Koewacht en Sas van Gent. Na een aantal vervelende incidenten vorig jaar nemen wij maatregelen om de drukte beter te monitoren. Zo ontstaat een veilige en prettige omgeving voor het personeel en de gasten.

 • Deze week stempas op de mat

  15 mei 2024

  De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in aantocht. Op donderdag 6 juni mag u naar de stembus. Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Uw stempas valt deze week en anders uiterlijk 23 mei op de mat.

 • Maatregelen voor meer zwemplezier in de openluchtzwembaden

  15 mei 2024

  Vanaf zaterdag 1 juni openen de openluchtzwembaden in Terneuzen, Zaamslag, Axel, Koewacht en Sas van Gent. Na een aantal vervelende incidenten vorig jaar nemen wij maatregelen om de drukte beter te monitoren. Zo ontstaat een veilige en prettige omgeving voor het personeel en de gasten.

 • Informatiemarkt Oudelandse Hoeve

  15 mei 2024

  Op donderdag 16 mei organiseren woningcorporatie Clavis en gemeente Terneuzen een informatiemarkt voor de wijk Oudelandse Hoeve. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunnen wijkbewoners kennismaken met de verschillende (wijk)organisaties en verenigingen die in de wijk actief zijn.

 • Onthulling LEGO replica Stadhuis van Terneuzen

  15 mei 2024

  Vorige week vond de onthulling plaats van een bijzonder bouwwerk: een LEGO-replica van het stadhuis van Terneuzen. Mathijs Dubbeldam, voormalig finalist van het televisieprogramma LEGO Masters en inwoner van onze gemeente, heeft dit gebouwd.

 • Wijzigingen afvalinzameling Pinksteren

  15 mei 2024

  Vanwege Pinksteren legen we op maandag 20 mei geen containers.

 • Projectbureau opent deuren en brengt toekomst binnenstad tot leven

  14 mei 2024

  Vanaf woensdag 15 mei is iedereen met vragen of ideeën over de plannen voor de binnenstad welkom bij het projectbureau. Het bureau is gevestigd in Noordstraat 21 en open op dinsdagmiddag en woensdagochtend. Gepassioneerde projectleiders van het Totaalplan Binnenstad Terneuzen vertellen bezoekers over de plannen. Op de schermen in de etalage ziet ook de voorbijganger wat er speelt. Op deze manier brengt de gemeente de toekomst van de binnenstad tot leven voor haar binnenstadbewoners, -ondernemers, vastgoedeigenaren en andere geïnteresseerden.

 • Verkiezingen voor het Europees Parlement in aantocht

  08 mei 2024

  Op donderdag 6 juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Door te stemmen heeft u invloed op de besluiten die genomen worden over de toekomst van Europa. En dus op hoe alles de komende jaren geregeld wordt.

 • Publieksbalie dinsdag 7 mei later open

  03 mei 2024

  In verband met een oefening gaat de publieksbalie in Terneuzen op dinsdag 7 mei later open dan u gewend bent. In plaats van 8.30 uur kunt u die dag vanaf 9.45 uur terecht. Excuses voor het ongemak. Wij hopen op uw begrip.

 • Voortgang 380 kV-hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen

  01 mei 2024

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna EZK) en TenneT willen Zeeuws-Vlaanderen aansluiten op het 380 kV-hoogspanningsnet via een nieuwe verbinding. Die loopt vanaf de bestaande hoogspanningslijn Borssele-Rilland naar een nieuw te realiseren hoogspanningsstation in of nabij Terneuzen. De Reactienota is nu klaar.

 • Wijzigingen afvalinzameling Hemelvaart

  01 mei 2024

  Vanwege Hemelvaart legen we op donderdag 9 mei geen containers.

 • Donderdag 9 mei: publieksbalie gesloten

  01 mei 2024

  Donderdag 9 mei is het Hemelvaart. De publieksbalie in Terneuzen is op deze dag gesloten.

 • Dodenherdenking in Terneuzen

  01 mei 2024

  Op zaterdag 4 mei is het Dodenherdenking. We herdenken dan de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en de getroffenen in andere oorlogssituaties en vredesoperaties. In Terneuzen herdenken we voor het eerst op de nieuwe locatie van het oorlogsmonument: op het midden van het Noordzeesluizencomplex.

 • 11 mei Nationale Molendag

  01 mei 2024

  Op zaterdag 11 mei is het Nationale Molendag. Komt u onze molens bezoeken?

 • Wijziging inzamelen afval Sas van Gent

  30 april 2024

  Op woensdag 1 mei is het Meimarkt in Sas van Gent. In het gebied waar de Meimarkt plaatsvindt, wordt het huisvuil ingezameld op donderdag 2 mei.

 • Rondleiding stadhuis tijdens Terneuzen Speelstad

  24 april 2024

  Op vrijdag 10 mei kunnen alle kinderen gratis spelen in het centrum van Terneuzen tijdens Terneuzen Speelstad. Van 11.00 tot 17.00 uur is er verdeeld over drie pleinen van alles te beleven. Een bezoekje aan het stadhuis is ook een van de activiteiten.

 • Programma’s Dodenherdenking

  24 april 2024

  Volgende week zaterdag 4 mei is het Dodenherdenking. In verschillende kernen herdenken we dan de oorlogsslachtoffers.

 • Gezonde Buurt Lievenspolder-West

  24 april 2024

  In de buurt Lievenspolder-West in Terneuzen zetten we stappen om tot een gezonde buurt te komen. In januari organiseerden we een buurtwandeling. Alle buurtbewoners konden hun mening geven op het gebied van ontmoeten, spelen, bewegen en vergroenen.

 • Inloopspreekuur Grensinfopunt Scheldemond

  24 april 2024

  We zijn buren, maar veel dingen zijn anders geregeld in België dan in Nederland. Heeft u vragen over werken, wonen of studeren over de grens? Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en Grensinfopunt Scheldemond helpen u graag verder.

 • Zorg voor visdiefjes in Terneuzen, samenwerken aan oplossingen

  17 april 2024

  Het broedseizoen van de visdiefjes, een beschermde vogelsoort, begint weer. Ze arriveren half april en broeden van begin mei tot eind juli. Visdiefjes kunnen voor overlast zorgen, maar ze horen bij een stad als Terneuzen aan de Westerschelde. De Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen werken samen om het leefgebied van de visdief te verbeteren en daarmee de overlast in het centrum van Terneuzen te verminderen.

 • Koningsdagprogramma’s bekend

  17 april 2024

  De programma’s voor Koningsdag in de gemeente Terneuzen zijn bekend. Er wordt weer van alles georganiseerd.

 • Voorgenomen besluit Handelspoort 1 als regionale opvanglocatie voor asielzoekers

  15 april 2024

  Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzoekt om in het voormalig Neckermann-gebouw aan de Handelspoort een regionale opvanglocatie te realiseren. De asielopvang in Nederland staat nog steeds onder grote druk. Er zijn niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers. Daarom heeft het college het voorgenomen besluit genomen om voor tien jaar mee te werken aan dit verzoek. Dit ligt op 11 juni voor aan de gemeenteraad. Daarna neemt het college een besluit.

 • Ontdek alles over de Europese verkiezingen tijdens 'Vraag het aan Ursula'

  15 april 2024

  Op 6 juni vinden de Europese verkiezingen plaats. Dan mogen veel jongeren voor het eerst naar de stembus, maar waarom zouden ze dit doen? Om jongeren tussen de 16 en 25 jaar uit de grensregio’s te informeren, te enthousiasmeren en (vooral) te Europeaniseren, organiseren gemeente Terneuzen en OnbegrensdZeeuwsVlaanderen in samenwerking met Vlaamse partners het evenement ‘Vraag het aan Ursula’.

 • Doe mee met de Nationale Bijentelling!

  10 april 2024

  In Nederland komen 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Doe daarom mee met de Nationale Bijentelling.

 • Geef de broedresultaten in uw nestkast door

  10 april 2024

  Het is lente en de koolmeesjes beginnen weer te broeden. Heeft u meegedaan met het nestkastenproject voor koolmezen van de gemeente Terneuzen?

 • Uitnodiging ontwerpworkshop voedselbos Sluiskil

  10 april 2024

  Rotary Nederland, Jos Willemsen landschapsproducties en de gemeente Terneuzen nodigen u uit om op dinsdag 7 mei samen een ontwerp te maken voor het voedselbos in Sluiskil.

 • Het PFAS-loket van GGD Zeeland

  05 april 2024

  PFAS is een verzamelnaam voor een groep chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Dat komt goed van pas in verschillende producten, zoals verpakkingsmaterialen van voedsel, blusschuim, antiaanbaklagen van pannen, kleding, textiel en verzorgingsproducten. PFAS worden ook gebruikt in de industrie.

 • Woonruimte voor statushouders op Markt 15 Axel

  03 april 2024

  Het college heeft besloten om vanaf 15 april woonruimte te bieden aan statushouders. Het gaat om zestien mensen die in Nederland mogen blijven. Zij krijgen een plek in voormalig hotel Het Wapen van Zeeland. Hier kunnen zij inburgeren en meedoen aan onze samenleving.

 • Woonruimte voor alleenstaande, jonge statushouders in Van Steenbergenlaan Terneuzen

  03 april 2024

  Het college heeft besloten om vanaf 1 juni woonruimte te bieden aan alleenstaande, jonge statushouders. Het gaat om twintig jongeren tussen de 15 en 21 jaar die in Nederland mogen blijven. Zij krijgen een plek in een van de woningen van Prokino Zorg aan de Van Steenbergenlaan in Terneuzen. Hier kunnen zij inburgeren en meedoen aan onze samenleving.

 • Basketbaltoernooi Terneuzen

  03 april 2024

  De 3x3NL Tour, het officiële Nederlands Kampioenschap 3x3 basketbal, vindt ook dit jaar weer plaats door heel Nederland. Op diverse plaatsen worden toernooien georganiseerd die toegankelijk zijn voor basketballiefhebbers van alle niveaus.

 • Open Monumentendag 2024: is uw monument geopend?

  03 april 2024

  In het weekend van 14 en 15 september is het weer zo ver! Monumenten stellen hun deuren open voor publiek tijdens Open Monumentendag. Dit weekend trekt jaarlijks meer dan één miljoen geïnteresseerden naar monumenten door het hele land. Ook in Zeeuws-Vlaanderen valt genoeg te zien en te beleven. De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen brengen gezamenlijk een brochure uit om alle deelnemende monumenten onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen of om uw monument aan te melden.

 • Verlengen Laan van Othene in volle gang

  02 april 2024

  Aannemingsbedrijf BAM Infra is druk bezig met het verlengen van de Laan van Othene en de aanleg van de rotonde op de N290. Het verlengen van de Laan van Othene is in opdracht van gemeente Terneuzen, de aanleg van de rotonde in opdracht van provincie Zeeland. Het werk is naar verwachting eind oktober 2024 klaar.

 • Doortrapdag voor 50-plussers

  27 maart 2024

  Op maandag 15 april organiseren we een Doortrapdag voor 50-plussers. Het is van 9.45 tot 15.30 uur in Sportcentrum Vliegende Vaart. Eerst behandelen we de theorie, daarna de praktijk. We sluiten af met een fietstocht door Terneuzen. Deelname is gratis inclusief lunch!

 • Bereikbaarheid centrum tijdens Scheldeprijs

  27 maart 2024

  Op 3 april wordt het gezellig druk in het centrum van Terneuzen. Vanwege de start van de Scheldeprijs verwachten we heel wat wielerliefhebbers. Houd er rekening mee dat het centrum beperkt bereikbaar is.

 • Publieksbalie gesloten op Tweede Paasdag

  27 maart 2024

  Maandag 1 april is het Tweede Paasdag. De publieksbalie in Terneuzen is deze dag gesloten.

 • Wijzigingen afvalinzameling Pasen

  27 maart 2024

  Vanwege Tweede Paasdag (maandag 1 april) legen we de containers op een andere dag.

 • Commissievergaderingen op 26 en 27 maart 2024

  21 maart 2024

  De agendacommissie heeft besloten om de commissies Bestuur en Middelen en Samenleving voorafgaand aan de raadsvergadering van 11 april 2024 te organiseren.

 • Overtredingen bij controle kamerverhuur aan arbeidsmigranten

  20 maart 2024

  Dinsdagavond 19 maart 2024 controleerden toezichthouders van de gemeente op kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Zij controleerden 51 woningen in Sluiskil, Terneuzen en Sas van Gent. De toezichthouders stelden verschillende overtredingen vast. Alle aangetroffen bewoners werkten mee en hadden begrip voor de controle.

 • FMR Producties maakt gemeentegids

  20 maart 2024

  Bent u contactpersoon voor een vereniging of stichting? Dan kunt u gebeld worden door FMR Producties. Dit bedrijf maakt de gemeentegids van Terneuzen. Bedrijfseigenaren kunnen gebeld worden met de vraag om te adverteren in de gids.

 • Gratis openbaar vervoer voor inwoners met een laag inkomen

  27 maart 2024

  Inwoners met een laag inkomen kunnen bij de gemeente Terneuzen een aanvraag doen voor gratis openbaar vervoer.

 • Uw ervaring met hulpverlening heeft invloed

  20 maart 2024

  Jaarlijks doen we onderzoek naar ervaringen met jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente. Dit jaar onderzoeken we ook de Participatiewet. Met uw ervaring verbeteren we hulpverlening aan onze inwoners. Deel uw ervaring via dit anonieme onderzoek. We vragen u om één ervaring te beschrijven en hierover een aantal vragen te beantwoorden.

 • NK Tegelwippen weer van start: vervang tegels door groen

  15 maart 2024

  Op 21 maart 2024 geven de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen het startschot voor een nieuw tegelwipseizoen in Zeeuws-Vlaanderen. Op het plein naast Natuur&Zo, Schuberthof 31 in Terneuzen, steken de wethouders Gino Depauw (Hulst), Ben van Assche (Sluis) en Laszlo van de Voorde (Terneuzen) om 13.00 uur de schop onder de tegels. Hiervoor in de plaats komen een voorbeeld geveltuin en een brede plantenborder. Iedereen die wil kan, in ruil voor een plantje, meehelpen tegels eruit te halen en de tuin aan te leggen.

 • Gratis wieleravond op 1 april in het Scheldetheater

  13 maart 2024

  Op woensdag 3 april start voor de zesde keer de grote wielerklassieker de Scheldeprijs vanuit Terneuzen. De gemeente Terneuzen organiseert in samenwerking met wielercomité Leve de Koers, het Scheldetheater, Flanders Classics en de Schotense Wielerclub een wieleravond op maandag 1 april in het Scheldetheater.

 • Cultureel erfgoed uitgelicht

  13 maart 2024

  Wist u dat we in onze gemeente ruim tweehonderd gemeentelijke en Rijksmonumenten hebben? Denk hierbij aan molens, kerken, woonhuizen, voormalige gemeentehuizen en scholen, maar ook aan agrarisch en archeologisch erfgoed. We werken aan een kerkenvisie voor al onze religieuze panden in de gemeente. Het nieuwe archeologiebeleid zijn we aan het afronden. Daarnaast starten we met het opstellen van beleid voor ons agrarisch erfgoed.

 • Elke Regio Telt! Ook Zeeuws-Vlaanderen!

  07 maart 2024

  Het is belangrijk dat het overal in Nederland goed wonen, werken en leven is en dat iedereen gelijke kansen heeft.

 • Heeft u uw VVV cadeaukaart al opgehaald?

  06 maart 2024

  Na de feestdagen kon iedereen kerstbomen inleveren op afgesproken locaties in de gemeente. Per ingeleverde kerstboom ontving u een lot. Daarmee maakt u kans op een VVV-cadeaukaart van € 25.

 • Zet de Scheldeprijs in uw agenda

  05 maart 2024

  Op woensdag 3 april start vanuit hartje Terneuzen voor de zesde keer de grote wielerklassieker, de Scheldeprijs! U kunt die dag bekende wielrenners van dichtbij zien. Iedereen is van harte welkom om dit spektakel mee te maken. De toegang is gratis.

 • Burgemeester sluit woning in Axel

  26 februari 2024

  Burgemeester Erik van Merrienboer sloot op 21 februari 2024 een woning in de Rembrandstraat in Axel vanwege drugsovertredingen. Bij een controle eind 2023 werden in de woning handelshoeveelheden hard- en softdrugs aangetroffen. De woning is voor drie maanden gesloten.

 • Sabewa Zeeland verstuurt gecombineerde belastingaanslagen 2024

  21 februari 2024

  Deze week ontvangt u de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een aanslag voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen.

 • Nieuwbouw kerncentrales en aanlanding wind op zee

  21 februari 2024

  Via een aantal grote projecten werkt het Rijk aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Nederland heeft verschillende schone energiebronnen nodig om in 2035 geen CO2 meer uit te stoten bij de opwekking van elektriciteit. Momenteel onderzoekt het Rijk de opening van twee nieuwe kerncentrales. Borssele is een van de locaties die zij onderzoekt. Daarnaast spelen windmolens op zee een belangrijke rol in het verduurzamen van het energiesysteem. Voor de aanlanding hiervan is ook onze regio in beeld. Het Rijk vindt het belangrijk dat iedereen kan meedenken over de plannen. Daarom kunt u binnenkort uw mening geven over deze twee initiatieven.

 • Ontwikkelingen Schone Lucht Akkoord in de gemeente Terneuzen

  19 februari 2024

  In januari 2023 ondertekende wethouder Laszlo van der Voorde (Transities klimaat en duurzaamheid) het Schone Lucht Akkoord (SLA). Samen met in- en externe betrokkenen starten we in februari 2024 met het opstellen van een uitvoeringsagenda voor het SLA. In deze uitvoeringsagenda staan luchtgerelateerde thema’s waarop wij actie moeten ondernemen. Denk hierbij aan de thema’s mobiliteit, industrie en binnenvaart.

 • Tweeduizend foto's Terneuzen online

  14 februari 2024

  Het Zeeuws Archief heeft het eerste deel van het fotoarchief Terneuzen gedigitaliseerd. Het gaat om ruim tweeduizend foto’s uit de periode van 1900 tot 2002. Historische afbeeldingen wisselen elkaar af met foto’s die door de gemeente Terneuzen zijn gebruikt.

 • Nationale energietransitieprojecten

  14 februari 2024

  De overheid werkt via een groot aantal programma’s en projecten aan een duurzame toekomst voor Nederland. Een en ander is nodig om in de toekomst de verwachte energiebehoefte van de industrie te kunnen leveren. De projecten die bij de energietransitie horen hebben langdurige effecten op de regio.

 • 112e editie Scheldeprijs

  14 februari 2024

  De 112e editie van de Scheldeprijs start op woensdag 3 april opnieuw vanuit Terneuzen. Op vrijdag 9 februari werden de teams in Terneuzen aangekondigd.

 • Eerste twee uur gratis parkeren in Terneuzense parkeergarages

  08 februari 2024

  U parkeert de eerste twee uur gratis in de drie ondergrondse parkeergarages de Oostkolk, het Theaterplein en het Schuttershof in Terneuzen.

 • Hulp bij aangifte inkomstenbelasting door steunpunt Belastingdienst

  07 februari 2024

  Tussen 1 maart en 30 april doet u weer aangifte inkomstenbelasting. Wilt u hier hulp bij? Dan kunnen de medewerkers van het steunpunt van de Belastingdienst u helpen. Dit steunpunt bevindt zich in het stadhuis van Terneuzen, Stadhuisplein 1. U kunt van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur terecht.

 • Start projectprocedures nieuwbouw kerncentrales

  01 februari 2024

  Op vrijdag 23 februari start de terinzagelegging van de Kennisgeving voornemen en voorstel voor participatie (VenP) voor de nieuwbouw van de kerncentrales in Borssele. Hierin staat het projectplan en hoe de omgeving kan meedenken. Iedereen kan hierop reageren. De terinzageleggingsperiode duurt zes weken.

 • Opvang vluchtelingen Oekraïne aan Westkade 67 in Sas van Gent

  31 januari 2024

  Het college heeft besloten om vanaf de tweede week van februari Oekraïense vluchtelingen op te vangen in het pand Westkade 67 in Sas van Gent. Er is nog steeds sprake van een aanhoudende instroom van vluchtelingen naar Nederland. Daarmee blijft ook de vraag naar opvangplekken actueel.

 • Uitnodiging presentatie Waterrecreatie in, op en langs het water!

  31 januari 2024

  Past recreëren in, op en langs het water goed bij u als inwoner, ondernemer, vereniging of organisatie? Kom dan naar de presentatie op 7 februari om 19.00 uur in het stadhuis. Tijdens deze avond presenteren we de eerste resultaten van de enquête ‘Denk mee over waterrecreatie in, op en langs het water!’, gaan we samen aan de slag en geven we meer informatie over het vervolg.

 • Financier uw duurzame idee met het Duurzaamheidsfonds!

  31 januari 2024

  Zonnepanelen op een clubgebouw, energiezuinige verlichting in het park, een duurzaam ingerichte hondenspeelweide of buurttuin, samen stenen in de voortuin vervangen door groen en daarna een gezellige barbecue met de hele straat, of een ander duurzaam idee voor in de buurt? Het Duurzaamheidsfonds maakt het mogelijk!

 • 2 februari Warmetruiendag: gratis vouchers voor energiebesparing

  31 januari 2024

  Op vrijdag 2 februari is het Warmetruiendag. Op deze dag zetten we in het stadhuis en bij onze locatie de Koegors de verwarming twee graden lager. We roepen onze medewerkers op om een extra warme trui aan te trekken. De trui staat symbool voor wat iedereen thuis, op school, of op het werk kan doen om de klimaatverwarming door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Per graad lager besparen we zes procent energie en CO2-uitstoot. Doet u ook mee?

 • Nieuwe afvalkalender

  31 januari 2024

  De nieuwe afvalkalender is beschikbaar. Deze kalender is geldig tot en met 31 januari 2025.

 • Rijbewijs online verlengen

  31 januari 2024

  Wist u dat u uw rijbewijs ook online kunt verlengen? U laat hiervoor een pasfoto maken bij een erkende fotograaf. Daarna vraagt u de verlenging online aan via www.terneuzen.nl/rijbewijsverlengen. Na twee werkdagen krijgt u bericht dat u uw nieuwe rijbewijs kunt afhalen bij de publieksbalie.

 • Verlengen Laan van Othene officieel van start

  24 januari 2024

  Gedeputeerde Harry van der Maas van de Provincie Zeeland, wethouder Jeroen de Buck (Verkeer) van de gemeente Terneuzen en kinderwethouder Sem van Os hebben vandaag samen de eerste schop in de grond gestoken voor de verlenging van de Laan van Othene. Daarmee gaven ze het officiële startsein voor de werkzaamheden van aannemer BAM Infra.

 • Nationale Tuinvogeltelling

  24 januari 2024

  Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 januari is het Nationale Tuinvogeltelling. Doet u mee? Kies op een van deze drie dagen een halfuurtje om mee te tellen. In 2023 was de top vijf van vogels in de omgeving van het stadhuis: koolmees, pimpelmees, vink, spreeuw en Turkse tortel. Wat is uw top vijf?

 • Binnenkort ontvangt u berichten over uw buurt in uw inbox

  24 januari 2024

  Veel besluiten die de overheid neemt hebben direct invloed op uw dorp of buurt. Welke verbouwing willen uw buren aan hun huis laten uitvoeren? Mag die boom in uw straat gekapt worden? Uw gemeente en andere overheidsorganisaties zijn verplicht dit (digitaal) bekend te maken. Deze bekendmakingen noemen we ‘Berichten over uw Buurt’. Binnenkort ontvangt u deze elke week via de e-mail.

 • Winnende lotnummers kerstboominzameling

  24 januari 2024

  Een paar weken geleden kon iedereen kerstbomen inleveren op afgesproken locaties in de gemeente. Per ingeleverde kerstboom ontving u een lot. Daarmee maakt u kans op een VVV cadeaukaart van € 25.

 • Goed nieuws voor starters op de woningmarkt!

  19 januari 2024

  Heb je een eerste woning op het oog, maar is je inkomen te laag voor de hypotheek. Weg droom? Hoeft niet! Om het kopen van een eerste huis mogelijk te maken, kun je de Starterslening aanvragen.

 • Rioolverstopping: bel bij twijfel eerst de gemeente

  17 januari 2024

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein.

 • Uw ervaring telt!

  17 januari 2024

  Jaarlijks doen we onderzoek naar ervaringen met jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente. Dit jaar onderzoeken we ook de Participatiewet. Met uw ervaring verbeteren we hulpverlening aan onze inwoners. Dus krijgt u hulpverlening of heeft u eerder hulpverlening aangevraagd? Deel dan uw ervaring via dit anonieme onderzoek.

 • Nieuwe NL-Alert-app voor beter bereik in grensgebied

  17 januari 2024

  NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u via een noodmelding op uw mobiele telefoon waarschuwt over noodsituaties bij u in de buurt. Vanaf nu is er ook de NL-Alert-app. De app is speciaal voor mensen die dicht bij de grens wonen of werken en voor mensen met een visuele of auditieve beperking.

 • Wijziging commissievergaderingen gemeenteraad

  15 januari 2024

  De commissie Samenleving van donderdag 18 januari wordt verzet naar woensdag 17 januari.

 • Nieuwsjaarsspeech burgemeester

  11 januari 2024

  Tijdens het nieuwjaarsconcert op maandag 8 januari 2024 heeft burgemeester Erik van Merrienboer onderstaande speech gehouden.

 • Meld je aan voor het beste Zeeuwse circulaire burgerinitiatief 2024

  11 januari 2024

  Tijdens de Week van de circulaire economie reikt de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) weer de Kringlogo-prijs uit voor het beste circulaire burgerinitiatief van Zeeland! Wil je jouw project opgeven of ken je een burgerinitiatief bij jou in de buurt? Meld deze dan aan vóór vrijdag 9 februari 2024.

 • Goede voornemens van start met opening QR-FIT beweegroute

  09 januari 2024

  Zaterdag 13 januari openen wethouders Laszlo van de Voorde (Sport) en Sonja Suij (Volksgezondheid) de QR-FIT beweegroute. De route is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een leuke en laagdrempelige manier om aan de dagelijkse portie beweging te komen. De opening vindt plaats om 13.00 uur bij Sportcentrum Vliegende Vaart.

 • Nieuw logo Terneuzen voor moderne en krachtige uitstraling

  10 januari 2024

  De gemeente Terneuzen start het nieuwe jaar met een nieuw logo met bijpassende huisstijl. Burgemeester Erik van Merrienboer presenteerde de nieuwe stijl tijdens het Nieuwjaarsconcert in het Scheldetheater. Ook Citymarketing Terneuzen gaat het logo als nieuw beeldmerk voor Terneuzen gebruiken, in dezelfde vorm met andere kleuren. Door deze samenwerking ontstaat voor Terneuzen een meer herkenbare en krachtige uitstraling.

 • Nieuwsarchief 2024

  Overzicht van alle nieuwsberichten in 2023

 • Nieuwsarchief 2023

  Overzicht van alle nieuwsberichten in 2023

 • Nieuwsarchief 2022

  Overzicht van alle nieuwsberichten in 2022.

 • Nieuwsarchief 2021

  Overzicht van alle nieuwsberichten in 2021.