Nieuws

 • Inloopspreekuur over collectieve zorgverzekering aangeboden door gemeente

  28 november 2023

  De gemeente Terneuzen biedt samen met zorgverzekeraar CZ een collectieve zorgverzekering aan. Inwoners met een laag inkomen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt of wilt u meer informatie? Kom dan naar een van de spreekuren op dinsdag 5 december in het stadhuis in Terneuzen.

 • Vlag gehesen campagne Orange the World

  27 november 2023

  Stop geweld tegen vrouwen en meisjes. Dat is de boodschap van de internationale campagne van Orange the World. Op vrijdag 23 november hees wethouder Sonja Suij met een stevig windje samen met leden van de vijf vrouwelijke serviceclubs uit Zeeuws-Vlaanderen (Agora, Inner Wheel, Ladies’ Circle, Soroptimisten en Zostera) de Orange the World-vlag. Samen hebben ze hiermee het lokale startsein gegeven voor de campagne.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing gemeente Terneuzen

  23 november 2023

  De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2023 voor wat betreft de gemeente Terneuzen, is bekend.

 • Nieuwe omgevingswet per 1 januari 2024

  21 november 2023

  De Omgevingswet is een nieuwe wet die op 1 januari 2024 in werking treedt. De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen.

 • Informatiebijeenkomst verduurzamen monumentale woning

  21 november 2023

  Het onderhouden en verduurzamen van een monumentale woning is meestal ingewikkelder en omvangrijker dan bij een gewone woning. Dit maakt het lastig om zelfstandig je route naar een duurzame monumentenwoning uit te stippelen. Daarom organiseert Gemeente Hulst op dinsdag 28 november 2023 een informatiebijeenkomst voor eigenaren van rijksmonumenten. Ook monumenteneigenaren uit de gemeente Terneuzen zijn hier welkom.

 • Gemeente Terneuzen werkt samen met bedrijven aan duurzame economie

  21 november 2023

  Gemeente Terneuzen en VNO-NCW Brabant-Zeeland gaan samenwerken om bedrijventerreinen in de gemeente te helpen verduurzamen. Het eerste gebied waar we een verkenning ‘duurzame economie bedrijventerreinen’ uitvoeren, loopt vanaf de Sluiskilbrug tot aan de Belgische grens, aan de westkant van het kanaal Gent-Terneuzen. De verkenning vindt plaats van oktober 2023 tot juni 2024. Deze voert VNO-NCW Co-creatie uit onder de naam VerBeTer, Verduurzaming Bedrijventerrein Terneuzen.

 • Informatiebijeenkomst flexwonen arbeidsmigranten

  20 november 2023

  Op donderdag 23 november is er een informatieve ‘ronde tafel’ bijeenkomst voor de gemeenteraad over flexbewoning door arbeidsmigranten. Tijdens deze avond informeren diverse partijen de raad over dit onderwerp in onze gemeente.

 • Gemeente Terneuzen opent nieuwe locatie voor opvang Oekraïners

  17 november 2023

  Er is nog steeds sprake van een aanhoudende instroom van Oekraïners naar Nederland. Daarmee blijft ook de vraag naar opvangplekken hoog. Het college vindt het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij openen daarom een nieuwe opvanglocatie.

 • Nieuwe naam sluizencomplex: Noordzeesluizen

  16 november 2023

  Het sluizencomplex in Terneuzen krijgt de naam Noordzeesluizen. Vorige week is de naam bekend gemaakt door de Nederlandse demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters. Burgemeester Erik van Merrienboer was voorzitter van de naamgevingscommissie.

 • Preventieve controle op garageboxen en opslaglocaties in Terneuzen en Axel

  15 november 2023

  In Terneuzen en Axel zijn op dinsdag 14 november 2023 bijna 200 garage- en opslagboxen gecontroleerd. De controle werd uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Terneuzen en de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, in samenwerking met de politie, Taskforce RIEC en speurhonden van Het Twickelerveld. Tijdens de controle is een strafrechtelijke overtreding geconstateerd. Dergelijke controles op opslaglocaties gaan vaker plaatsvinden.

 • Gratis taxi-service voor jongeren uit Zeeuws-Vlaanderen!

  15 november 2023

  Veel jongeren trekken weg uit Zeeuws-Vlaanderen. Hierover willen we graag met hen in gesprek. Dat doet de Provincie Zeeland door het aanbieden van een taxi-service. Gratis! In ruil voor ideeën of dromen over het verbeteren van hun leefomgeving.

 • Wijk Vageland Koewacht geopend

  13 november 2023

  Vrijdag 10 november is de nieuwe woonwijk Vageland in Koewacht officieel geopend door burgemeester Erik van Merrienboer en Tom de Caluwé namens de directie van Aannemersbedrijf Van der Poel. De gemeente Terneuzen organiseerde samen met Aannemersbedrijf Van der Poel een winterbarbecue voor de nieuwe bewoners zodat zij elkaar beter konden leren kennen. Aansluitend werd deze avond feestelijk begeleid door een muzikaal duo.

 • Gemeente Terneuzen stelt eerste kindercollege voor

  09 november 2023

  Burgemeester Erik van Merrienboer heeft op donderdagavond 9 november het eerste kindercollege van onze gemeente geinstalleerd. Het kindercollege 2023-2024 bestaat uit Femke de Haan, Sem van Os en Lena Mapingure.

 • Tweede Kamerverkiezing: Iemand machtigen of stemmen in een andere gemeente

  07 november 2023

  Op woensdag 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Kunt u niet stemmen, omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

 • Onderzoeksplan voor waterstofnetwerk in gemeente Terneuzen open voor reacties

  08 november 2023

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (HNS) willen een waterstofnetwerk aanleggen. In onze regio wordt hiervoor een bestaande aardgasleiding gebruikt.

 • Drie cheques naar Sluiskil

  08 november 2023

  Op vrijdag 3 november ontvingen drie organisaties uit Sluiskil een mooie cheque uit handen van wethouder Laszlo van de Voorde (Transities klimaat en duurzaamheid). De cheques gingen naar Stichting Ter Kille - Museum Sluiskil (€ 4.245) en Scouting Sluiskil (€ 4.505) voor de aanleg van zonnepanelen op hun gebouwen. De dorpsraad van Sluiskil ontving € 7.250 voor duurzame verlichting in het dorpspark.

 • Welkom in de Bespaarstudio in het stadhuis

  08 november 2023

  Op vrijdag 3 november heeft wethouder Laszlo van de Voorde de Bespaarstudio in het stadhuis geopend. De Bespaarstudio is een informatiepunt voor inwoners die een eerste stap willen zetten om hun woning te verduurzamen en de energierekening te verlagen. Dus bent u in de buurt? Loop gerust even binnen in de Bespaarstudio!

 • Start van nieuwe Regio Deals

  07 november 2023

  Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft woensdag 1 november samen met vertegenwoordigers uit het hele land het startsein gegeven voor veertien initiatieven die vanuit het Rijk geld krijgen om de regio te versterken. Voor onze regio is dat de Regio Deal North Sea Port District ‘Op de grens van kracht en kwetsbaarheid’. Het Rijk stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor deze deal.

 • Aftrap project #zorgvoordewereld

  30 oktober 2023

  Op woensdag 1 november trappen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, samen met Rem van den Bosch een nieuw project van de fotograaf af. Het fotoproject #zorgvoordewereld gaat over klimaat, duurzaamheid, inclusiviteit en gezondheid. We willen graag weten hoe de inwoners van Hulst, Sluis en Terneuzen denken over deze thema’s. De start van het project vindt plaats in het stadhuis van Terneuzen.

 • Subsidies 80 jaar vrijheid via vfonds

  30 oktober 2023

  In 2024-2025 staan we stil bij het feit dat Nederland 80 jaar geleden werd bevrijd. Het zuiden van Nederland werd al in 1944 bevrijd, de rest van Nederland volgde in 1945. Vfonds heeft twee regelingen geopend, zodat landelijke en lokale organisaties hun projecten kunnen realiseren. In totaal is er € 3.000.000 beschikbaar.

 • Gemeente Terneuzen opent energieloket

  01 november 2023

  Op vrijdag 3 november om 10.30 uur opent wethouder Laszlo van de Voorde een energieloket in het stadhuis. Tijdens deze opening onthult de wethouder de naam van dit informatiepunt. Het energieloket biedt inwoners van Terneuzen informatie over energiebesparing. Daarnaast kunnen inwoners een afspraak maken met een adviseur duurzaamheid. Deze helpt met het aanvragen van energiesubsidies en -vouchers. Tijdens de opening reikt de wethouder ook een aantal cheques uit vanuit het Duurzaamheidsfonds.

 • Gemeente Terneuzen en Dockwize bundelen krachten

  25 oktober 2023

  Wij werken samen met ondernemershotspot Dockwize om Zeeuws-Vlaamse ondernemers te ondersteunen. Veel ondernemers zijn het niet gewend om samen te werken. Ondernemers die verbinding zoeken, stijgen boven de rest uit. Met deze samenwerking willen we dichter bij de ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen komen, hun behoeften in kaart brengen en daarop inspelen.

 • Afhaalpunten Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad

  24 oktober 2023

  Het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad valt niet meer op de mat in het buitengebied en op industrieterreinen. Vervelend als dat net bij u het geval is. Heeft u al een afhaalpunt gevonden bij u in de buurt? Iedereen mag bij een afhaalpunt een huis-aan-huiskrant meenemen. Denkt u ook aan uw buren? Misschien kunt u er ook één voor hen meenemen en in de bus gooien.

 • Nieuwsarchief 2023

  Overzicht van alle nieuwsberichten in 2023

 • Nieuwsarchief 2022

  Overzicht van alle nieuwsberichten in 2022.

 • Nieuwsarchief 2021

  Overzicht van alle nieuwsberichten in 2021.