Verloren en gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl. Op deze landelijke website kunt u zelf gevonden voorwerpen melden én verloren voorwerpen terugvinden. Uw persoonlijke gegevens komen niet op deze website te staan.
 

Verloren of gevonden voorwerp melden

 

Verloren voorwerpen

Bent u iets verloren?

U kunt dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl

Overzicht van de voorwerpen

Op de website www.verlorenofgevonden.nl ziet u een overzicht van de voorwerpen die als gevonden zijn gemeld.
De lijst met voorwerpen die nog zijn gemeld via het formulier op de gemeentelijke website (oude werkwijze), kunt u hier terugvinden: overzicht van gevonden en verloren voorwerpen (tot 16 juli 2019).

Rijbewijzen en reisdocumenten

Bent u uw rijbewijs of reisdocumenten kwijt? Dan moet u aangifte doen bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken. Deze documenten verliezen hun geldigheid, nadat deze in het landelijk register zijn opgenomen als vermist of gestolen. Voor meer informatie:

Uw verloren voorwerp weer teruggevonden?

Heeft u een melding gedaan van een vermissing en is het voorwerp weer in uw bezit? Dan vragen we u dit te laten weten via www.verlorenofgevonden.nl. Op deze manier helpt u mee om het overzicht van de verloren en gevonden voorwerpen actueel te houden.

Huisdier vermist?

Dit kunt u melden bij Stichting Amivedi via de website www.amivedi.nl of tel. 088 - 006 46 03 (meldpunt Zeeuws-Vlaanderen).
Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Op de website van Stichting Amivedi vindt u meer informatie.

Kosten

De eigenaar moet de gemaakte kosten vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het opsporen van de eigenaar of het bewaren van het voorwerp. Ditzelfde geldt ook voor de vinder, als die na de bewaartermijn eigenaar wil worden van het gevonden voorwerp. Er is geen wettelijk recht op vindersloon. De vinder kan vragen om een redelijk vindersloon.

Gevonden voorwerpen

Aangifte

Wie een voorwerp vindt, is verplicht om hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen. Dat kan via www.verlorenofgevonden.nl. Bij voorkeur bewaart u het voorwerp thuis voor de rechtmatige eigenaar. U kunt het voorwerp ook afgeven bij onze publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Het registreren en bewaren van gevonden en verloren voorwerpen is een taak van de gemeente.

Vindt u het voorwerp in een woning, gebouw of vervoermiddel? Meld dit dan aan de bewoner, gebruiker of beheerder.

Rijbewijzen en reisdocumenten

Een gevonden rijbewijs en/of reisdocument (identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) moet u altijd inleveren bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Thuis bewaren

Na de melding kunt u het voorwerp thuis bewaren voor de rechtmatige eigenaar. Zorg ervoor dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het vond. De gemeente brengt daarna de vinder en eigenaar met elkaar in contact.

Afgeven bij de gemeente

Geen beschikking over internet of wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Dan kunt u het voorwerp tijdens de openingstijden ook afgeven bij onze publieksbalie. Maak hiervoor een afspraak.

Fietsen en andere grotere voorwerpen

Heeft u een fiets of ander groot voorwerp gevonden? Ook deze voorwerpen kunt u melden via  www.verlorenofgevonden.nl. Deze voorwerpen bewaren we op De Koegors, Koegorsstraat 4 in Terneuzen.

Huisdier gevonden?

Dit kunt u melden bij Stichting Amivedi via de website www.amivedi.nl of tel. 088 - 006 46 03 (meldpunt Zeeuws-Vlaanderen).
Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Op de website van Stichting Amivedi vindt u meer informatie.

Kosten

De eigenaar moet de gemaakte kosten vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het opsporen van de eigenaar of het bewaren van het voorwerp. Ditzelfde geldt ook voor de vinder, als die na de bewaartermijn eigenaar wil worden van het gevonden voorwerp. Er is geen wettelijk recht op vindersloon. De vinder kan vragen om een redelijk vindersloon.

Is uw bezit gestolen?

Als u denkt dat uw eigendom is gestolen, doet u aangifte bij de politie. Dit kan via www.politie.nl of op het politiebureau. Op de website www.politie.nl vindt u meer informatie over het (digitaal) aangifte doen. Aangifte bij de politie doet u:

  • In geval van diefstal
  • Bij verlies van een buitenlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. In dit geval moet u zo spoedig mogelijk aangifte doen. Aansluitend moet u bij de ambassade of consulaat een nieuw (reis)document aanvragen.