Verloren en gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl. Op deze landelijke website kunt u zelf gevonden voorwerpen melden én verloren voorwerpen terugvinden. Uw persoonlijke gegevens komen niet op deze website te staan.
 

Verloren of gevonden voorwerp melden

 

Verloren voorwerpen

Bent u iets verloren?

U kunt dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl
Op deze website vindt u ook een overzicht van de voorwerpen die als gevonden zijn gemeld.

Uw verloren voorwerp weer teruggevonden?

Heeft u een melding gedaan van een vermissing en is het voorwerp weer in uw bezit? U krijgt een bevestiging via e-mail nadat u uw voorwerp heeft aangemeld. Via een link in die e-mail kunt u het voorwerp weer afmelden. Op deze manier helpt u mee om het overzicht van de verloren en gevonden voorwerpen actueel te houden.

Gevonden voorwerpen

Aangifte

Wie een voorwerp vindt, is verplicht om hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen. Dat kan via www.verlorenofgevonden.nl. 
Het registreren en bewaren van gevonden en verloren voorwerpen is een taak van de gemeente.
Vindt u het voorwerp in een woning, gebouw of vervoermiddel? Meld dit dan aan de bewoner, gebruiker of beheerder.

Thuis bewaren of afgeven bij de gemeente

Bij voorkeur bewaart u het voorwerp dat u heeft gevonden bij u thuis. Zorg ervoor dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het vond. De gemeente brengt daarna de vinder en eigenaar met elkaar in contact.

Geen beschikking over internet of wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Dan kunt u het voorwerp tijdens de openingstijden ook afgeven bij onze publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Maak hiervoor een afspraak.

Fietsen en andere grotere voorwerpen

Heeft u een fiets of ander groot voorwerp gevonden? Ook deze voorwerpen kunt u melden via  www.verlorenofgevonden.nl. Deze voorwerpen bewaren we op De Koegors, Koegorsstraat 4 in Terneuzen.

Rijbewijs, paspoort of ID-kaart gevonden of verloren?

Een gevonden rijbewijs en/of reisdocument (identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) moet u altijd inleveren bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Voor meer informatie:

Bankpas, creditcard, zorgpas of Ov-kaart gevonden of verloren?

Heeft u een (persoonlijke) pas gevonden, bijvoorbeeld een bankpas, creditcard, zorgpas of (persoonlijke) Ov-kaart? Lever de pas dan in bij de desbetreffende instantie of stuur deze meteen op naar de bank, instantie of het vervoersbedrijf. Mocht u uw pas verloren zijn, informeer dan bij de desbetreffende instantie wat u in dat geval kunt doen.

Huisdier gevonden of kwijt?

Dit kunt u melden bij Stichting Amivedi via de website www.amivedi.nl of tel. 088 - 006 46 03 (meldpunt Zeeuws-Vlaanderen).
Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Op de website van Stichting Amivedi vindt u meer informatie.

Is uw bezit gestolen?

Als u denkt dat uw eigendom is gestolen, doet u aangifte bij de politie. Dit kan via www.politie.nl of op het politiebureau. Op de website www.politie.nl vindt u meer informatie over het (digitaal) aangifte doen. Aangifte bij de politie doet u:

  • In geval van diefstal
  • Bij verlies van een buitenlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. In dit geval moet u zo spoedig mogelijk aangifte doen. Aansluitend moet u bij de ambassade of consulaat een nieuw (reis)document aanvragen.
Kosten

De eigenaar moet de gemaakte kosten vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het opsporen van de eigenaar of het bewaren van het voorwerp. Ditzelfde geldt ook voor de vinder, als die na de bewaartermijn eigenaar wil worden van het gevonden voorwerp. Er is geen wettelijk recht op vindersloon. De vinder kan vragen om een redelijk vindersloon.