Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is belast met een aantal in de wet genoemde zaken. Daarnaast beheert het college ondere andere de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder lid van het college heeft een aantal taken in portefeuille waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Voor het uitvoeren van deze taken wordt het college bijgestaan door de gemeentesecretaris. Hij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan.

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert elke dinsdag. De notulen en parafenlijsten van deze vergaderingen uit 2017 en 2018 zijn online te bekijken. Wanneer u notulen en parafenlijsten van voor 2017 wilt inzien, kunt u contact opnemen met ons.
 

 

Naam:

Adres:
 

Functie:

Portefeuille:Telefoon:

E-mail:

Overzicht nevenfuncties 

 

J.A.H. (Jan) Lonink (PvdA)

Mosselpolderstraat 2,
4553 PT Philippine

Burgemeester

Voorzitter van het college, Beleidscoördinatie, Gemeentelijk ambassadeur (inclusief representatie), Grensoverschrijdende samenwerking, Havengerelateerde bedrijven, Verkiezingen en referenda, Veiligheid, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen.

14 0115, 06-5388 2750

j.lonink@terneuzen.nl

 

 

 

 

 

Naam:

Adres:

Functie:

Portefeuille:Telefoon:

E-mail:

Overzicht nevenfuncties

 

drs. F.O. (Frank) van Hulle (TOP/Gemeentebelangen)

Westsluis 1, 4551 BD Sas van Gent

Wethouder, 1e locoburgemeester

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (inclusief wonen en bouwen), Financiën en Cultuur (inclusief musea en media), Gronden.
Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Demografische ontwikkelingen.

14 0115, 06-2279 5731

f.vanhulle@terneuzen.nl

 

 

 

 

 

Naam:

Adres:

Functie:

Portefeuille:Telefoon:

E-mail:

Overzicht nevenfuncties

 

J.F. (Jack) Begijn (CDA)

Kortenaerlaan 2, 4535 BW Terneuzen

Wethouder, 2e locoburgemeester

Economie, Toerisme en plattelandsontwikkeling, Midden- en Kleinbedrijf en marktzaken en Sport.
Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Acquisitie en economische ontwikkeling.

14 0115, 06-1044 5295

j.begijn@terneuzen.nl

 

 

 

 

 

Naam:

Adres:

Functie:
 

Portefeuille:


Telefoon:

E-mail:

Overzicht nevenfuncties

 

S.G.P. (Sonja) Suij (VVD)

Nieuwstraat 117, 4576 AK Koewacht

Wethouder (0,75fte), 3e locoburgemeester

Jeugd, Onderwijs en Volksgezondheid.
Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Vitalisering

14 0115, 06-8249 0472

s.suij@terneuzen.nl

 

 

 

 

 

Naam:

Adres:

Functie:

Portefeuille:Telefoon:

E-mail:

Overzicht nevenfuncties

 

B. (Ben) van Assche (ChristenUnie)

Ooievaar 8, 4533 EA Terneuzen

Wethouder (0,75fte), 4e locoburgemeester

Verkeer, vervoer en waterstaat, Milieubeheer inclusief klimaat en duurzaamheid.
Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Duurzaamheid, Mobiliteit en Projectrealisatie.

14 0115, 06-8254 3601

b.vanassche@terneuzen.nl

       

 


Naam:

Adres:

Functie:

Portefeuille:

 

 

 

Telefoon:

E-mail:

Overzicht nevenfuncties

 

 


P.A.F. (Paula) Stoker (TOP/Gemeentebelangen)

Jan Steenstraat 5, 4532 HD Terneuzen

Wethouder, 5e locoburgemeester

Bestuur en ondersteuning (exclusief verkiezingen en referenda en gronden en gebouwen), Participatiewet, Bedrijfsvoering: personeel en organisatie, facilitaire zaken, communicatie, ICT en juridische zaken.
Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Dienstverlening, Informatiehuishouding, informatievoorziening en data-analyse, Overheids- en burgerparticipatie, Regionale samenwerking.

14 0115, 06-8251 8458

p.stoker@terneuzen.nl

Naam:

Adres:

Functie:

Portefeuille:

 

 

 

Telefoon:

E-mail:

Overzicht nevenfuncties

 

J. (Jurgen) Vervaet (CDA)

Vaartstraat 2A, 4571 LS Axel

Wethouder, 6e locoburgemeester

Gebouwen, Wet maatschappelijke ondersteuning (exclusief Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen), Onderhoud en beheer openbare ruimte, Afval (inclusief afvalstoffenheffing), Begraafplaatsen, Inkoop.
Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Praktische uitwerking van het VN-verdrag (New York) inzake rechten van personen met een handicap.

14 0115, 06-8251 6969

j.vervaet@terneuzen.nl

       

 

Naam:

Adres

Functie:

 

Telefoon:

E-mail:

 

J.G. (Jan) Princen

De Deckerstraat 12, 4554 CT Westdorpe

Gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris is lid en adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders en algemeen directeur van de organistatie

14 0115, 06-51844899

j.princen@terneuzen.nl