Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is belast met een aantal in de wet genoemde zaken. Daarnaast beheert het college onder andere de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder lid van het college heeft een aantal taken in portefeuille waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De gemeentesecretaris staat het college bij. Hij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan. De speerpunten van het college staan in het coalitieakkoord.
 

Besluiten B&W inzien

 

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert elke dinsdag. De besluitenlijsten van deze vergaderingen uit 2017, 2018 en 2019 zijn online te bekijken. Gebruik hiervoor de knop 'Besluiten B&W inzien'. Wanneer u besluitenlijsten van voor 2017 wilt inzien, kunt u contact opnemen met ons.

 Van links naar rechts: Jan Lonink, Frank van Hulle, Jack Begijn en Sonja Suij

Jan Lonink
PvdA
burgemeester
Frank van Hulle
TOP/Gemeente-
belangen
wethouder
Jack Begijn
CDA
wethouder
Sonja Suij
VVD
wethouder

Panorama foto van Assche Vacant Vervaet en Princen

Ben van Assche
ChristenUnie
wethouder
Vacant
 
Jurgen Vervaet
CDA
wethouder
Jan Princen
gemeentesecretaris