Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is belast met een aantal in de wet genoemde zaken. Daarnaast beheert het college onder andere de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder lid van het college heeft een aantal taken in portefeuille waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De gemeentesecretaris staat het college bij. Hij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan. De speerpunten van het college staan in het bestuursakkoord.
 

Besluiten B&W inzien

 

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert elke dinsdag. De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn online te bekijken. Gebruik hiervoor de knop 'Besluiten B&W inzien'. Wanneer u besluitenlijsten van voor 2017 wilt inzien, kunt u contact opnemen met ons.

Van links naar rechts: burgemeester Erik van Merrienboer, Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen), Jurgen Vervaet (CDA) en Sonja Suij (VVD)

Erik
van Merrienboer
Frank
van Hulle
Jurgen
Vervaet
Sonja
Suij
burgemeester wethouder wethouder wethouder
PvdA TOP
Gemeente-
belangen
CDA VVD

 

Van links naar rechts: Laszolo vd Voorde (PvdA en Groenlinks), Jeroen de Buck (TOP/Gemeentebelangen) en Jan Princen (gemeentesercretaris)

Laszlo
van de Voorde
Jeroen
de Buck
Jan
Princen

 
wethouder wethouder gemeente-  
PvdA en Groenlinks TOP
Gemeente-
belangen
secretaris