Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is belast met een aantal in de wet genoemde zaken. Daarnaast beheert het college onder andere de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder lid van het college heeft een aantal taken in portefeuille waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De gemeentesecretaris staat het college bij. Hij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan. De speerpunten van het college staan in het coalitieakkoord.
 

Besluiten B&W inzien

 

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert elke dinsdag. De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn online te bekijken. Gebruik hiervoor de knop 'Besluiten B&W inzien'. Wanneer u besluitenlijsten van voor 2017 wilt inzien, kunt u contact opnemen met ons.

Van links naar rechts: Erik van Merrienboer, Frank van Hulle, Jack Begijn en Sonja Suij

Erik
van Merrienboer
Frank
van Hulle
Jack
Begijn
Sonja
Suij
burgemeester wethouder wethouder wethouder
PvdA TOP
Gemeente-
belangen
CDA VVD

 

Van links naar rechts: Ben van Assche, Frank Deij, Jurgen Vervaet en Jan Princen

Ben
van Assche
Frank
Deij
Jurgen
Vervaet
Jan
Princen
wethouder wethouder wethouder gemeente-
ChristenUnie TOP
Gemeente-
belangen
CDA secretaris