Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is belast met een aantal in de wet genoemde zaken. Daarnaast beheert het college onder andere de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder lid van het college heeft een aantal taken in portefeuille waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De gemeentesecretaris staat het college bij. Hij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan.

De speerpunten van het college staan in het coalitieakkoord.

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert elke dinsdag. De besluitenlijsten van deze vergaderingen uit 2017 en 2018 zijn online te bekijken. Wanneer u besluitenlijsten van voor 2017 wilt inzien, kunt u contact opnemen met ons.

Klik op een foto voor meer informatie.

lonink hulle

suij

 

assche stoker vervaet princen