Aansprakelijk stellen gemeente

Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen.
Om ons aansprakelijk te kunnen stellen, moet duidelijk zijn dat de gemeente de schade die u heeft opgelopen, heeft veroorzaakt.

Het aansprakelijk stellen doet u schriftelijk per brief. Of online, maak dan uw keuze:

 

Gemeente aansprakelijk stellen als particulier

Gemeente aansprakelijk stellen als organisatie

 

Wat moet ik vermelden in mijn brief?

U stuurt een brief naar de gemeente waarin u duidelijk omschrijft waarom u de gemeente aansprakelijk stelt. Bij de brief voegt u foto's en/of nota's en eventuele getuigenverklaringen en/of een proces-verbaal van de politie.

Hoe lang duurt het behandelen van de claim?

Dat verschilt per claim. De situatie moet worden onderzocht en soms zijn hierbij experts nodig. De gemeente informeert u over het verdere verloop van de aansprakelijkstelling.

Meer informatie

Artikel 174 uit het Burgerlijk Wetboek, boek 6 kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.