Koninklijke onderscheiding aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding – een lintje – is een erkenning voor bijzonder werk dat iemand doet voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport.

Wie verdient een lintje?

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen mogen best zelf eens in de schijnwerpers staan. De meest waardevolle waardering is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding oftewel een lintje.

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn maar ook een erg bijzondere invulling van een betaalde baan. Of een combinatie van beide. Vrijwilligers die zich al vijftien jaar of langer (minimaal zes à tien uur per week) onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid komen in aanmerking voor een lintje.

Kent u iemand in de gemeente Terneuzen die een Koninklijke onderscheiding verdient? En vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Dan kunt u deze persoon voordragen.

Wat u moet weten?
  • Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag deze dan zes maanden van tevoren aan. De bijzondere gelegenheid moet een relatie hebben met de verdienste. Om die reden is een trouwdag of verjaardag geen passende gelegenheid.
  • Wilt u de onderscheiding tijdens de Algemene Gelegenheid, oftewel de lintjesregen, laten uitreiken? Dien dan uw verzoek voor 1 juli in. De lintjesregen is op de laatste werkdag vóór Koningsdag.
  • Doet u een voorstel? Dan vragen wij u om aanvullende gegevens en om brieven van de organisaties waar het vrijwilligerswerk wordt gedaan. Noem ook de begin- en einddatum van de activiteit, hoeveel uren de persoon eraan besteedt en geef duidelijk aan waarom de persoon een Koninklijke onderscheiding verdient.
Kosten

Aan de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding zitten geen kosten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Koninklijke onderscheidingen? Kijk dan op www.lintjes.nl. Daar vindt u ook een aanvraagformulier. Of neem contact op met 14 0115. U kunt ook een e-mail sturen naar lintjes@terneuzen.nl.