Besluiten Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert elke dinsdag. De besluitenlijsten van deze vergaderingen kunt u hier vinden. Wilt u notulen en parafenlijsten van voor 2021 inzien, dan kunt u contact opnemen met ons.