Toegankelijkheid website

Toegankelijkheidsverklaring website gemeente Terneuzen

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11-04-2016.

Gemeente Terneuzen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. http://www.terneuzen.nl (hoofdwebsite)
 2. http://www.ondernemeninterneuzen.nl/

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriteria 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.5  met betrekking tot audio en video; ondertiteling en audiodescriptie

  Oorzaak

  Er is geen woordelijk verslag van vergaderingen van de raad beschikbaar en de audio/video opnames worden niet ondertiteld. Bestanden zijn niet voorzien van audiodescriptie.

  Gevolg

  De vergaderingen van de gemeenteraad zijn niet volledig toegankelijk.

  Alternatieven

  Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gepubliceerd.

  Maatregelen

  Er wordt gezocht naar een methode waarvan de kosten naar verhouding acceptabel zijn.

  Planning

  Eind 2016.

Testresultaten

 1. 02-03-2016: Test met automatisch testinstrument

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek controles uit op de content.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

De PDF documenten op onze website zijn helaas niet toegankelijk. Op dit proces is vertraging opgelopen als gevolg van technische beperkingen. Ons streven is eind 2016 uitsluitend toegankelijke documenten te publiceren of op aanvraag een toegankelijk document te kunnen leveren.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.