Toegankelijkheid website

     De gemeente Terneuzen vindt het belangrijk dat de informatie in onze digitale kanalen beschikbaar is voor iedereen. Daarom werken wij aan de toegankelijkheid van onze websites.  We volgen hierbij de normen die zijn vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Via een verplicht invulformulier van Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geven wij een verklaring af over de huidige toegankelijkheid. Onze verklaring baseren wij op extern uitgevoerde testen. 

Toegankelijkheid publieksbalie

Naast onze digitale toegankelijkheid besteden wij ook aandacht aan de toegankelijkheid van onze publieksbalie. U vindt hierover meer informatie op onze pagina over de toegankelijkheid van onze publieksbalie.

Maatregelen voor een betere toegankelijkheid van onze websites

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze websites te verbeteren:

  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben minimaal één training over toegankelijkheid gevolgd. Er is jaarlijks een nieuw aanbod voor de medewerkers om (meer) te leren over het onderwerp.
  • Samenwerking met de bedrijven die de software leveren.
  • In onze inkooptrajecten stellen we eisen aan de toegankelijkheid van de software die wij inkopen.

Pdf-documenten

Toegankelijke pdf-documenten maken is een moeilijke opgave. Wij kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf-documenten die op onze websites staan aan alle eisen voldoen. De komende jaren vervangen we oude pdf-documenten door toegankelijke bestanden. We houden bij hoeveel pdf-documenten wij publiceren en waarom de aantallen soms toenemen of afnemen.

Toegankelijkheidsverklaring website gemeente Terneuzen

De toegankelijkheidsverklaring staat in het register van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. U kunt een toegankelijkheidsprobleem bij ons melden via ons meldingenformulier.

 

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Terneuzen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.


Toegankelijkheidsverklaring website Raadsinformatie

De website raadsinformatie.nl is bereikbaar via de website www.terneuzen.nl. We publiceren een aparte toegankelijkheidsverklaring voor de website raadsinformatie.nl.

 

Status toegankelijkheidslabel van Raadsinformatie. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring andere website

De toegankelijkheidsverklaring van de website Vliegende Vaart vindt u op de webpagina van de Vliegende Vaart die gaat over het onderwerp toegankelijkheid.

 

Toegankelijkheidsverklaring Afvalapp

 

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Terneuzen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.