Toegankelijkheid website

De gemeente Terneuzen vindt het belangrijk dat de informatie in onze digitale kanalen beschikbaar is voor iedereen. Daarom werken wij aan de toegankelijkheid van onze websites. We volgen hierbij de normen die zijn vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Via een verplicht invulformulier van Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geven wij een verklaring af over de huidige toegankelijkheid. Onze verklaring baseren wij op extern uitgevoerde testen.

Maatregelen voor een betere toegankelijkheid van onze websites

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze websites te verbeteren:

  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Samenwerking met de bedrijven die de software leveren.

Pdf-documenten

Toegankelijke pdf-documenten maken is een moeilijke opgave. Wij kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf-documenten die op onze websites staan aan alle eisen voldoen. De komende jaren vervangen we oude pdf-documenten door toegankelijke bestanden.

Toegankelijkheidsverklaring website gemeente Terneuzen

De toegankelijkheidsverklaring staat in het register van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. U kunt een toegankelijkheidsprobleem bij ons melden via ons meldingenformulier.

Toegankelijkheidsverklaring website Vliegende Vaart

De website van de Vliegende Vaart is op dit moment onderdeel van de website www.terneuzen.nl. Om de toegankelijkheid te verbeteren gaan we de website van de Vliegende Vaart veranderen. Daarna voeren we een externe test uit op de toegankelijkheid. In de huidige toegankelijkheidsverklaring vindt u de details van ons plan.

Toegankelijkheidsverklaring website Raadsinformatie

De website raadsinformatie.nl is bereikbaar via de website www.terneuzen.nl. We publiceren een aparte toegankelijkheidsverklaring voor de website raadsinformatie.nl. Deze website laten we binnenkort extern testen op toegankelijkheid.