Toegankelijkheid website

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 31-10-2017.

Gemeente Terneuzen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. De verklaring geldt voor de volgende websites:

Maatregelen voor een betere toegankelijkheid van onze website

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren:

  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Wij hebben de volgende aanpassingen doorgevoerd aan onze website:

  • Groter lettertype:
  • Uitleg over inzoomen:

Toelichting

Wij werken hard aan het toegankelijk maken van onze website, maar deze is helaas nog niet geheel toegankelijk. Onze voornaamste aandachtspunten zijn:

  • De toegankelijkheid van PDF documenten. Op dit proces is vertraging opgelopen als gevolg van technische beperkingen.
  • De ondertiteling van filmpjes en geluidsverslagen van vergaderingen.

Wij werken eraan om uitsluitend toegankelijke documenten te publiceren vanaf het moment van het in werking treden van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit Besluit wordt uiterlijk 23 september 2018 van kracht.

Problemen met de toegankelijkheid van onze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. U kunt met dit formulier een melding maken.