Organogram Gemeente Terneuzen

In het organogram vindt u een schematische weergave van de indeling van de gemeentelijke organisatie.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

 • Gemeentesecretaris: Jan Princen,
 • Algemeen Directeur: Jordan Daane.

Directiestaf

 • Concerncontroller: Jos Lambert,
 • Griffie: Joost de Jong.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de directeur en vier afdelingshoofden:

 • afdelingshoofd Samenleving: Esmé Valk,
 • afdelingshoofd Realisatie en Beheer: Steven de Waal,
 • afdelingshoofd Omgeving en Economie: Jaap Scheele,
 • afdelingshoofd Middelen: Joost Boerma.

Teams inclusief teamleiders

De afdeling Samenleving bestaat uit de teams Informatie- en Servicecentrum, Publiekszaken, Uitkeringenadministratie, Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ontwikkeling en Accommodaties, Sport en Welzijn:

 • teamleider Informatie- en Servicecentrum: Wendelmoet Rotmans,
 • teamleider Publiekszaken: Roel Schreurs,
 • teamleider Uitkeringenadministratie: Edwin van Sprundel a.i.,
 • teamleider Werk en Inkomen: Sandra Salomé,
 • teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling: Nicole van Putte,
 • teamleider Accommodaties, Sport en Welzijn: Ronald Groothaert.

De afdeling Realisatie en Beheer bestaat uit de teams Techniek, Groen en Stadsservice:

 • teamleider Techniek: Onno Dooms,
 • teamleider Groen: Guy Huys,
 • teamleider Stadsservice: Pedro Dallinga.

De afdeling Omgeving en Economie bestaat uit de teams Planvorming, Beleidsontwikkeling en Vergunningen en Handhaving:

 • teamleider Planvorming: Lodewijk Nolson,
 • teamleider Beleidsontwikkeling: Fred Suij,
 • teamleider Vergunningen en Handhaving: Shiona Vierbergen.

De afdeling Middelen bestaat uit de teams Personeel en Organisatie, Financiën, Informatie- en Communicatietechnologie en Bestuur en Interne Zaken:

 • teamleider Personeel en Organisatie: Anouk de Badts,
 • teamleider Financiën: Michel van Neutigem,
 • teamleider Informatie- en Communicatietechnologie: Frank van Laerhoven,
 • teamleider Bestuur en Interne Zaken: Conny Missiaen.

organogram per 31 augustus 2020