Organogram Gemeente Terneuzen

In het organogram vindt u een schematische weergave van de indeling van de gemeentelijke organisatie.

Directie

 • gemeentesecretaris/algemeen directeur: Jan Princen
 • adjunct-secretaris/directeur organisatie: Jordan Daane

Controlling

 • concerncontroller: Jos Lambert

Afdelingshoofden

 • afdelingshoofd Samenleving: Esmé Valk
 • afdelingshoofd Realisatie en Beheer: Steven de Waal
 • afdelingshoofd Omgeving en Economie: Jaap Scheele
 • afdelingshoofd Middelen: Joost Boerma

Teams inclusief teamleiders

De afdeling Samenleving bestaat uit de teams Informatie- en Servicecentrum, Publiekszaken, Uitkeringenadministratie, Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ontwikkeling en Accommodaties, Sport en Welzijn:

 • teamleider Informatie- en Servicecentrum: Wendelmoet Rotmans
 • teamleider Publiekszaken: Roel Schreurs
 • teamleider Uitkeringenadministratie: vacant
 • teamleider Werk en Inkomen: Sandra Salomé
 • teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling: Kees Proost
 • teamleider Accommodaties, Sport en Welzijn: Ronald Groothaert

De afdeling Realisatie en Beheer bestaat uit de teams Techniek, Groen en Stadsservice:

 • teamleider Techniek: Onno Dooms
 • teamleider Groen: Guy Huys
 • teamleider Stadsservice: Pedro Dallinga

De afdeling Omgeving en Economie bestaat uit de teams Planvorming, Beleidsontwikkeling en Vergunningen en Handhaving:

 • teamleider Planvorming: Lodewijk Nolson
 • teamleider Beleidsontwikkeling: Fred Suij
 • teamleider Vergunningen en Handhaving: Shiona Vierbergen

De afdeling Middelen bestaat uit de teams Personeel en Organisatie, Financiën, Informatie- en Communicatietechnologie en Bestuur en Interne Zaken:

 • teamleider Personeel en Organisatie: Anouk de Badts
 • teamleider Financiën: Michel van Neutigem
 • teamleider Informatie- en Communicatietechnologie: Frank van Laerhoven
 • teamleider Bestuur en Interne Zaken: Conny Missiaen

Griffie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad.

 • griffier: Joost de Jong

 

Organogramgemeente Terneuzen per 1-7-2021