Organogram Gemeente Terneuzen

Versie 1 juni 2020.

In het organogram van de gemeente Terneuzen vindt u een schematische weergave van de indeling van de organisatie.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Gemeentesecretaris: Jan Princen.
Algemeen Directeur: Jordan Daane.

Directiestaf

Concerncontroller: Jos Lambert.
Griffie: Joost de Jong.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de directeur en vier afdelingshoofden.

Afdelingshoofd Samenleving: Esmé Valk.
Afdelingshoofd Realisatie en Beheer: Steven de Waal.
Afdelingshoofd Omgeving en Economie: Jaap Scheele.
Afdelingshoofd Middelen: Joost Boerma.

Teams inclusief teamleiders

Team informatie- en servicecentrum: Wendelmoet Rotmans.
Team Publiekszaken: Roel Schreurs.
Team Uitkeringenadministratie: Toni Grguric.
Team Werk en Inkomen: Sandra Salomé.
Team Maatschappelijke ontwikkeling: Nicole van Putte.
Team Accommodaties Sport en Welzijn: Ronald Groothaert.
Team Techniek: Onno Dooms.
Team Groen: Guy Huys.
Team Stadsservice: Pedro Dallinga.
Team Planvorming: Lodewijk Nolson.
Team Beleidsontwikkeling: Fred Suij.
Team Vergunningen en Handhaving: Shiona Vierbergen.
Team Personeel en Organisatie: Anouk de Badts.
Team Financiën: Michel van Neutigem.
Team Informatie- en Communicatietechnologie: Frank van Laerhoven.
Team Bestuur en Interne Zaken: Conny Missiaen.

Organogram juni 2020