Organogram gemeente Terneuzen per 1 juni 2023

De organisatie van de gemeente Terneuzen

In het organogram vindt u een schematische weergave van de indeling van de gemeentelijke organisatie.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

 • Gemeentesecretaris/algemeen directeur, Steven de Waal

Concernstaf

 • Concerncontroller, Patricia van Damme

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier afdelingshoofden:

 • Afdelingshoofd Samenleving, Esmé Valk
 • Afdelingshoofd Realisatie en Beheer, Jaap Scheele
 • Afdelingshoofd Omgeving en Economie, vacature
 • Afdelingshoofd Middelen, Sander Bus

Teams inclusief teamleiders

 • Team Publiekszaken, Roel Schreurs
 • Team Werk, Inkomen en Leerlingzaken, Kees Proost
 • Team Support Sociaal Domein, Michel van Neutigem
 • Team Maatschappelijke ontwikkeling, vacature
 • Team Accommodaties Sport en Welzijn, Ronald Groothaert
 • Team Techniek, Onno Dooms
 • Team Groen, Guy Huys
 • Team Stadsservice, Pedro Dallinga
 • Team Planvorming, Lodewijk Nolson
 • Team Beleidsontwikkeling, Conny Missiaen
 • Team Vergunningen en Handhaving, Shiona Vierbergen
 • Team Personeel en Organisatie, Anouk de Badts
 • Team Financiën, Jolien de Meulmeester
 • Team Bestuur en Interne Zaken, Francis de Koster
 • Team Informatisering en Automatisering, René Meijboom

Griffie

 • Griffier, Joost de Jong