Organogram Gemeente Terneuzen

In het organogram vindt u een schematische weergave van de indeling van de gemeentelijke organisatie.

Directie

 • Gemeentesecretaris/algemeen directeur, Jan Princen

Concernstaf

 • Concerncontroller, Patricia van Damme

Afdelingshoofden

Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier afdelingshoofden:

 • Afdelingshoofd Samenleving, Esmé Valk
 • Afdelingshoofd Realisatie en Beheer, Steven de Waal
 • Afdelingshoofd Omgeving en Economie, Jaap Scheele
 • Afdelingshoofd Middelen, Sander Bus

Teams inclusief teamleiders

 • Team Publiekszaken, Roel Schreurs
 • Team Werk, Inkomen en Leerlingzaken, Dave Roberts (ad interim)
 • Team Support Sociaal Domein, Sandra Salomé
 • Team Maatschappelijke ontwikkeling, Kees Proost
 • Team Accommodaties Sport en Welzijn, Ronald Groothaert
 • Team Techniek, Onno Dooms
 • Team Groen, Guy Huys
 • Team Stadsservice, Pedro Dallinga
 • Team Planvorming, Lodewijk Nolson
 • Team Beleidsontwikkeling, Fred Suij
 • Team Vergunningen en Handhaving, Shiona Vierbergen
 • Team Personeel en Organisatie, Anouk de Badts
 • Team Financiën, Michel van Neutigem
 • Team Bestuur en Interne Zaken, Conny Missiaen
 • Team Informatisering en Automatisering, René Meijboom

Griffie

 • Griffier, Joost de Jong

organogram 01 04 2022