Organogram Gemeente Terneuzen

In het organogram vindt u een schematische weergave van de indeling van de gemeentelijke organisatie.

Directie

 • Gemeentesecretaris: Jan Princen
 • Algemeen directeur: vacature

Concerncontroller

 • Concerncontroller: vacature

Afdelingshoofden

Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de directeur en vier afdelingshoofden:

 • Afdelingshoofd Samenleving: Esmé Valk
 • Afdelingshoofd Realisatie en Beheer: Steven de Waal
 • Afdelingshoofd Omgeving en Economie: Jaap Scheele
 • Afdelingshoofd Middelen: vacature

Teams inclusief teamleiders

De afdeling Samenleving bestaat uit de teams Informatie- en Servicecentrum, Publiekszaken, Uitkeringenadministratie, Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ontwikkeling en Accommodaties, Sport en Welzijn:

 • Teamleider Informatie- en Servicecentrum: vacature
 • Teamleider Publiekszaken: Roel Schreurs
 • Teamleider Uitkeringenadministratie: vacature
 • Teamleider Werk en Inkomen: Sandra Salomé
 • Teamleider Maatschappelijke ontwikkeling: Kees Proost
 • Teamleider Accommodaties Sport en Welzijn: Ronald Groothaert

De afdeling Realisatie en Beheer bestaat uit de teams Techniek, Groen en Stadsservice:

 • Teamleider Techniek: Onno Dooms
 • Teamleider Groen: Guy Huys
 • Teamleider Stadsservice: Pedro Dallinga

De afdeling Omgeving en Economie bestaat uit de teams Planvorming, Beleidsontwikkeling en Vergunningen en Handhaving:

 • Teamleider Planvorming: Lodewijk Nolson
 • Teamleider Beleidsontwikkeling: Fred Suij
 • Teamleider Vergunningen en Handhaving: Shiona Vierbergen

De afdeling Middelen bestaat uit de teams Personeel en Organisatie, Financiën, Informatie- en Communicatietechnologie en Bestuur en Interne Zaken:

 • Teamleider Personeel en Organisatie: Anouk de Badts
 • Teamleider Financiën: Michel van Neutigem
 • Teamleider Informatie- en Communicatietechnologie: Frank van Laerhoven
 • Teamleider Bestuur en Interne Zaken: Conny Missiaen

Griffie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad.

 • Griffier: Joost de Jong

Organogram 1 november 2021