Organogram gemeente Terneuzen per februari 2024

De organisatie van de gemeente Terneuzen

In het organogram van de gemeente Terneuzen vindt u een schematische weergave van de indeling van de organisatie.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Gemeentesecretaris/algemeen directeur, Steven de Waal

Concernstaf

Concerncontroller, Patricia van Damme

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier afdelingshoofden.

 • Afdelingshoofd Samenleving, Esmé Valk
 • Afdelingshoofd Realisatie en Beheer, Jaap Scheele
 • Afdelingshoofd Omgeving en Economie, Henry van der Pluym
 • Afdelingshoofd Middelen, Sander Bus

Teams inclusief teamleiders

 • Team Publiekszaken, Roel Schreurs
 • Team Werk, Inkomen en Leerlingzaken, Kees Proost
 • Team Support Sociaal Domein, Michel van Neutigem
 • Team Maatschappelijke ontwikkeling, Bas Gillissen
 • Team Accommodaties Sport en Welzijn
 • Team Techniek, Onno Dooms
 • Team Groen, Irwin de Smet
 • Team Stadsservice, Pedro Dallinga
 • Team Planvorming, Lodewijk Nolson
 • Team Beleidsontwikkeling, Conny Missiaen
 • Team Vergunningen en Handhaving, Shiona Vierbergen
 • Team Personeel en Organisatie, Anouk de Badts
 • Team Financiën, Jolien de Meulmeester
 • Team Bestuur en Interne Zaken, Francis de Koster
 • Team Informatisering en Automatisering, René Meijboom            

Griffie

 • Griffier, Nicole Jansen-Geerinckx

Organogram Gemeente Terneuzen 0102024