Reisdocument, verlies, diefstal of beschadiging

Is uw paspoort gestolen? Of bent u uw identiteitskaart verloren? Dan is het belangrijk dat u dit bij ons meldt. Maak hiervoor een afspraak. Aangifte bij de politie is niet meer nodig. Vermiste documenten verliezen na registratie bij de gemeente automatisch hun geldigheid.
 

Afspraak maken

 

Beschadigd

Als uw paspoort of identiteitskaart ernstig beschadigd is moet u dit melden. Ook als er wijzigingen zijn aangebracht moet u dit melden. Het vaststellen van de identiteit is dan niet meer goed mogelijk. Fraude is dan niet meer na te gaan. Daarom verliest het document in zo'n geval direct zijn geldigheid. Deze documenten zijn belangrijke waardedocumenten. Ze blijven altijd eigendom van de Nederlandse staat.

Nieuw document aanvragen

Aangifte bij de politie is in Nederland niet meer nodig. U meldt bij de gemeente dat uw paspoort of identiteitskaart kwijt is. Samen met uw melding kunt u bij de gemeente een nieuw document aanvragen. U maakt dan een afspraak voor:

Op de pagina Paspoort en Identiteitskaart staan alle voorwaarden voor het aanvragen van een nieuw paspoort of identiteitskaart. U vindt hier ook een overzicht van de prijzen en wat u moet meenemen als u langskomt.

Reisdocument gevonden?

Vindt u een paspoort of identiteitskaart van iemand anders? Dan moet u dat altijd inleveren bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Hiermee voorkomt u fraude. Iemand zou misbruik kunnen maken van andermans persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door op zijn/haar naam een geldlening af te sluiten, of een aankoop op afbetaling te doen. Jaarlijks wordt hierdoor miljoenen aan schade geleden.
Als u een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt, moet u het oude om diezelfde reden altijd tonen.

Verlies in het buitenland

Op de website van Nederlandwereldwijd.nl vindt u hierover meer informatie.

Voorkom fraude

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Organisaties vragen soms om een kopie van uw identiteitsbewijs. Die kopieën worden vaak goed bewaard, maar niet altijd. Met een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen oplichters een online bankrekening openen of een telefoonabonnement afsluiten. Maak kopieën van uw ID-bewijs onbruikbaar voor oplichters. Of gebruik hiervoor de KopieID app.