Omgevingsplan

Het gemeentelijk Omgevingsplan geldt integraal en is gebiedsdekkend. Het geeft alle regels voor de fysieke leefomgeving. Vóór 1 januari 2032 dienen we in Terneuzen een integraal en gebiedsdekkend Omgevingsplan te hebben. Tot die tijd werken we met het tijdelijke Omgevingsplan.

Dat tijdelijke Omgevingsplan bestaat uit:

  • de huidige bestemmingplannen en beheersverordeningen;
  • Rijksregels die naar de gemeente overgaan;
  • erfgoed(archeologie)-, geurverordening en verordening afvoer regen- en grondwater
Wanneer krijgt u te maken met het omgevingsplan?

Als u iets wilt ontwikkelen of veranderen in de leefomgeving dan moet u zich houden aan de regels uit het omgevingsplan.

Wat staat er in het omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan straks de ruimtelijke regels, zoals die nu in het bestemmingsplan staan. Ook komen er milieuregels in te staan en regels over bijvoorbeeld gezondheid. Veel regels uit verordeningen nemen we later ook op in het omgevingsplan, zoals bijvoorbeeld regels voor het kappen van bomen. Hier kunt u in een filmpje zien wat er in het omgevingsplan staat en welke afwegingsruimte de gemeente daar in kan hebben.

Waar vindt u de regels uit het omgevingsplan?

Vanaf 1 januari 2024 komt er een nieuw omgevingsloket waarin u bij het onderdeel Regels op de kaart kunt zien wat de regels zijn. U kunt via dit loket ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat moet u doen als uw plan niet aan de regels uit het omgevingsplan voldoet?

Kijk hiervoor op bij de pagina omgevingsvergunning aanvragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Planvorming, tel 14 0115.

Wilt u op de hoogte blijven over bekendmakingen van de overheid in uw buurt, ga dan naar Berichten over uw buurt