Kernen en Wijken

Om goed overleg met burgers mogelijk te maken is de gemeente Terneuzen onderverdeeld in 25 kernen en wijken. In de meeste van deze wijken bestaat een stads-, dorps- of wijkraad.
Zo'n bewonersvertegenwoordiging bespreekt wensen en opmerkingen over de leefbaarheid in de wijk met de wijkbestuurder, de wijkcoördinator en/of de uitvoerder van Groenbeheer.

Klik op de afbeeldingen hieronder om de gegevens over uw kern of wijk te vinden, zoals bijvoorbeeld het vergaderschema van de kern- of wijkraad in uw buurt. Alle vergaderingen staan ook op de kalender.