Kernen en Wijken

Om goed overleg met burgers mogelijk te maken is de gemeente Terneuzen onderverdeeld in 25 kernen en wijken. In de meeste van deze wijken bestaat een stads-, dorps- of wijkraad. Zo'n bewonersvertegenwoordiging bespreekt wensen en opmerkingen over de leefbaarheid in de wijk met de wijkwethouder, de wijkcoördinator en/of de uitvoerder van Groenbeheer. Bekijk het overzicht van alle kern- en wijkraden en de contactgegevens.

Melding over openbare ruimte

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is er sprake van overlast of ziet u een gevaarlijke situatie in uw kern of wijk, dan kunt u dat melden via de knop 'Melding doen'.

Melding doen

Buurtapp Hoplr

De gemeente Terneuzen heeft een buurtapp van Hoplr. Alle 18 buurten in de gemeente hebben een besloten plek op het Hoplr platform. Jij, je huisgenoten en alle bewoners van je buurt kunnen dit digitale buurtnetwerk gratis gebruiken. Bijvoorbeeld voor:

  • Het lenen van spullen;
  • Een oppas voor je hond/huis/kind;
  • Dingen die nog een tweede ronde mee kunnen;
  • Hulp bij een klusje.

Op onze webpagina over de buurtapp kunt u meer informatie vinden over het onderwerp.

Meedoen, meedenken en meepraten

Het meedoen, meedenken  en meepraten kan op vele manieren. We organiseren participatie op veel manieren. In een ontmoeting zoals een inloopbijeenkomst, veldonderzoek of een informatieavond. De open wijk- en kernraadvergaderingen waar u als inwoner ook van harte welkom bent. U kunt onze wijkcoördinatoren benaderen met een goed idee of een leuk initiatief. Op deze doemee.terneuzen.nl kunt u meedenken met de gemeente Terneuzen. Hier leest u meer informatie over ons participatieplatform. Onze mogelijkheden om te participeren konden we aan via onze communicatiemiddelen zoals het ZVA, de website, Hoplr en Facebook.

Meer informatie over de kernen en wijken

Klik op de afbeeldingen hieronder om de gegevens over uw kern of wijk te vinden, zoals bijvoorbeeld het vergaderschema van de kern- of wijkraad in uw buurt. Alle vergaderingen staan ook op de kalender.

Kernprofielen

Voor de 11 verschillende kernen in de gemeente Terneuzen zijn kernprofielen gemaakt. De profielen laten geen visie zien op de toekomst van de kern, maar zijn uitsluitend een weergave van statistische informatie. Gegevens over demografie en wonen hebben hier hun plek gekregen. Ontwikkelingen vanuit het verleden en prognoses voor de toekomst zijn in beeld gebracht. De in de kernprofielen genoemde cijfers en statistieken zijn afkomstig van Burgerzaken, CBS en de BAG. U kunt hier de 11 kernprofielen vinden.