Kernen en Wijken

Om goed overleg met burgers mogelijk te maken is de gemeente Terneuzen onderverdeeld in 25 kernen en wijken. In de meeste van deze wijken bestaat een stads-, dorps- of wijkraad. Zo'n bewonersvertegenwoordiging bespreekt wensen en opmerkingen over de leefbaarheid in de wijk met de wijkbestuurder, de wijkcoördinator en/of de uitvoerder van Groenbeheer. Bekijk het overzicht van alle kern- en wijkraden en de contactgegevens.

Kernprofielen

Voor de 11 verschillende kernen in de gemeente Terneuzen zijn kernprofielen gemaakt. De profielen laten geen visie zien op de toekomst van de kern, maar zijn uitsluitend een weergave van statistische informatie. Gegevens over demografie en wonen hebben hier hun plek gekregen. Ontwikkelingen vanuit het verleden en prognoses voor de toekomst zijn in beeld gebracht. De in de kernprofielen genoemde cijfers en statistieken zijn afkomstig van Burgerzaken, CBS en de BAG. U kunt hier de 11 kernprofielen vinden.

Melding over openbare ruimte

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is er sprake van overlast of ziet u een gevaarlijke situatie in uw kern of wijk, dan kunt u dat melden via de knop 'Melding doen'.

Melding doen
 

Meer informatie over de kernen en wijken

Klik op de afbeeldingen hieronder om de gegevens over uw kern of wijk te vinden, zoals bijvoorbeeld het vergaderschema van de kern- of wijkraad in uw buurt. Alle vergaderingen staan ook op de kalender.