Kernen en Wijken

Een gemeente die vraaggericht wil werken, overlegt regelmatig met de burgers. Het betrekken van burgers helpt namelijk bij het creëren en het vergroten van het draagvlak voor besluiten van de gemeente. Hierbij spreken we van burgerparticipatie. De burger heeft dus een aandeel in het beleid van de gemeente en in de uitvoering daarvan. Meer informatie over burgerparticipatie in de gemeente Terneuzen kunt u lezen in de notitie burgerparticipatie en in het rapport van de Rekenkamercommissie over wijkbeheer. Om goed overleg met burgers mogelijk te maken is de gemeente Terneuzen onderverdeeld in 25 kernen en wijken. In de meeste van deze wijken bestaat een stads-, dorps- of wijkraad. Zo'n bewonersvertegenwoordiging bespreekt wensen en opmerkingen over de leefbaarheid in de wijk met de wijkbestuurder, de wijkcoördinator en/of de uitvoerder van Groenbeheer.

AxelAxel

In het hart van de gemeente Terneuzen ligt Axel. Deze vestingstad heeft tijdens de  Tachtigjarige Oorlog flink geleden. Ook de Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen achter gelaten. Axel weet zich nu veilig omringd door polders, de Axelse kreek en de Grote Kreek. Lees verder over Axel.

 

BiervlietBiervliet

Eén van de oudste stadjes van Zeeuws-Vlaanderen is Biervliet. Toen van Terneuzen nog niet eens sprake was, had het nabijgelegen Biervliet al stadsrechten. Door de gunstige ligging aan het water van de Braakman (toen nog in open verbinding met de zee) was Biervliet in de middeleeuwen een bloeiende handelsstad. Het rijke verleden van dit rustige stadje is goed bewaard gebleven. Er zijn prachtige monumentale panden en kerken te bewonderen. Lees verder over Biervliet.

 

Hoek

Tussen Biervliet en Terneuzen ligt Hoek. Kenmerkend voor Hoek zijn Hoekde stellingmolen 'Windlust' en het silhouet van de kerktoren. De naam Hoek is afkomstig van de ligging op de kruising van drie dijken. Nu Molendijk, Langestraat en Noordstraat (in de volksmond 'Noorddiek' genoemd). Ten zuiden van het dorp vinden we nog restanten van de versterkingen uit de Tachtigjarige Oorlog: het buurtschap Mauritsfort. Het dorp is vooral bekend door HSV Hoek: de enige hoofdklasse zaterdagvoetbalvereniging die Zeeuws-Vlaanderen rijk is. Lees verder over Hoek.

KoewachtKoewacht

Koewacht is het centrum van de vlascultuur. In de zomer krijgt het landschap hier prachtig 'vlasblond haar'. Ruim de helft van de Nederlandse vlasproductie komt hier vandaan. In Museum 't Vlasschuurken herleeft de geschiedenis van de vlasbewerking in het decor van een traditionele Zeeuws-Vlaamse zwingelstal.
Lees verder over Koewacht.
 

Overslag

Overslag

Overslag stamt uit de achtste eeuw en was oorspronkelijk een dorp van vissers en kooplieden. De naam duidt op de overslag van goederen die werden aangevoerd over de Gentse Vaart en overgeladen op kleinere schepen voor het transport naar Gent. De Belgisch-Nederlandse grens, die dwars door Overslag loopt, wordt afgebakend met zogenoemde Oostenrijkse grenspalen. Lees verder over Overslag.

 

PhilippinePhilippine

Wie Philippine zegt, zegt mosselen. Ooit was Philippine een mosselhaven, verbonden met de Braakman. Dit water was bijzonder geschikt om mosselen te kweken. De verzanding en de afsluiting van de Braakman in 1952 betekende echter het einde van de havenactiviteiten van Philippine. Nu zijn het de restaurants die de mosselnaam hooghouden. Een dorp met slechts een paar duizend inwoners, maar wel acht mosselrestaurants.
Lees verder over Philippine.

 

Sas van Gent

Sas van Gent

De geschiedenis van Sas van Gent is nauw verbonden met de stad Gent in Vlaanderen. Deze stad zocht in de 16e eeuw een goede verbinding met de Westerschelde. In een zijarm van de Braakmangeul werd een schutsluis gebouwd. Deze schutsluis zorgde voor toegang tot de reeds eerder gegraven Sasse Vaart die al in verbinding stond met deze rivier. Een dergelijke sluis werd ook wel "sas" genoemd. Doordat scheepvaart via 't sas mogelijk werd en de kostbare sluis moest worden beschermd is in 1562 de vesting Sas van Gent ontstaan. Lees verder over Sas van Gent.


SluiskilSluiskil

Het in de Kanaalzone gelegen Sluiskil is een kern met een eigen karakter en veel groene ruimte. De steeds verbrede doorvaart naar Gent heeft zijn sporen getrokken door het dorp, dat met de oude bebouwing een deel van de historie heeft zien verdwijnen en een nieuw centrum heeft gekregen achter de lintbebouwing, die tegenwoordig direct aan het water ligt.
Lees verder over Sluiskil.

 

SpuiSpui

Verspreid in de polders tussen Terneuzen en Axel liggen drie buurtschappen:

  • Spui, met de witte beltmolen Eben Haezer
  • Magrette, met de boerderij Vaartwijk met het luidklokje op het dak en
  • Schapenbout, met het oude spoorviaduct, het laatste restant van de lijn Mechelen- Terneuzen.

Spui is als kern aangewezen. Het is met 274 inwoners de kleinste kern in de gemeente. Lees verder over Spui.

TerneuzenTerneuzen

In Terneuzen is van alles te zien en te beleven. Mooie buurten met oude pandjes met opgeknapte geveltjes, liggen verborgen achter de gezellige moderne winkelstraten van de stad.

De kern Terneuzen bestaat uit elf wijken. Voor meer informatie bekijk de indeling wijken (pdf-bestand).

Terneuzen-Centrum

Binnenstad - Java

Terneuzen-Noord

Serlippens

Noordpolder

Zuidpolder - Zuiderpark

Teneuzen-Oost

Othene

Terneuzen-Zuid

Oudelandse Hoeve - Katspolder

Zeldenrust - St. Annapolder

Terneuzen-West

Lievenspolder

Triniteit

Oude Vaart

Driewegen - Hughersluys

  • Notulen van de bewonersbijeenkomsten Terneuzen-West

 

WestdorpeWestdorpe

Westdorpe is, met zijn lintbebouwing (op het Groningse Stadskanaal na) het langste dorp van Nederland. Gelegen bij Westdorpe is het natuurgebied Canisvliet (42 ha). Bezoekerscentrum De Baeckermat in Westdorpe, laat zien dat natuur, milieu en landbouw dicht bij elkaar liggen.
Lees verder over Westdorpe.

 

Zaamslag

Zaamslag

Aan de oostelijke rand van de gemeente Terneuzen ligt Zaamslag. Het voormalige 'Saemslach' is, mede door overstromingen in de 15e en 16e eeuw, te gronde gegaan. Na herdijking van de Zaamslagpolder in 1650 werd het huidige Zaamslag gesticht. Lees verder over Zaamslag.

 

 

Zandstraat

Zandstraat

Zandstraat is één van de kleinste kernen van de gemeenteTerneuzen. De kern situeert zich tussen het Kanaal van Gent naar Terneuzen en Philippine. De eigenlijke grens aan de oostelijke zijde wordt gevormd door de spoorlijn voor het goederenvervoer van Terneuzen naar Gent.
Lees verder over Zandstraat.


 

Zuiddorpe

Zuiddorpe

Vlakbij de Belgische grens vinden we Zuiddorpe. Dit dorp is het centrum van de Zeeuws-Vlaamse aspergeteelt. In de Middeleeuwen zijn ze in Zuiddorpe al begonnen met het telen ervan. In mei en juni worden de asperges van eigen bodem in de restaurants geserveerd. Mensen komen dan van heinde en verre om zich aan het "witte goud" tegoed te doen in de restaurants op het mooie dorpsplein, met eeuwenoude linden. Lees verder over Zuiddorpe.