Gehandicaptenparkeerkaart

Gerelateerde producten

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig.

Zowel bestuurders als passagiers kunnen deze parkeerkaart aanvragen. Het aanvragen kan niet digitaal. U moet hiervoor langskomen aan de balie. Wilt u gebruik maken van voorzieningen zoals dichtbij parkeren, een rolstoel of een rollator? U vindt hierover meer informatie op onze pagina over de toegankelijkheid van onze publieksbalie.
 

Formulier gehandicaptenparkeerkaart printen

 

Voorwaarden
  • U heeft een chronische loop- of andere beperking, of u zit permanent in een rolstoel. Onder een loopbeperking verstaan we een beperking waardoor u niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet kunt afleggen.
  • U heeft onafgebroken ondersteuning nodig van de bestuurder (alleen bij passagierskaart).

Een gehandicaptenparkeerkaart kan gebruikt worden in verschillende voertuigen, waaronder ook een brommobiel.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 19,60.

Meenemen naar de balie

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart doet u aan de balie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U neemt mee:

  • het ingevulde aanvraagformulier;
  • één pasfoto;
  • geld, u betaalt bij de aanvraag (bij voorkeur met pinpas).
Bij een eerste aanvraag krijgt u bezoek van een externe keuringsinstantie. Deze instantie maakt een afspraak om bij u langs te komen en geeft daarna aan de gemeente een advies. Bij een volgende aanvraag is niet altijd een bezoek van een externe keuringsinstantie nodig.
Geldigheidsduur

De gehandicaptenparkeerkaart is meestal vijf jaar geldig. Het kan gebeuren dat de keuringsarts, gezien de aard van de handicap, een kortere periode adviseert. Na vijf jaar of na afloop van de door de arts aangegeven periode, moet u de kaart verlengen.
Een gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle landen van de Europese Unie. Elk land heeft zijn eigen regels. Bij de kaart ontvangt u een folder met de regelgeving van de betreffende landen.

Verlies, diefstal of beschadiging

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, is deze gestolen of is hij beschadigd geraakt? Dan kunt u aan de balie een vervangende kaart aanvragen. Hiervoor moet u weer het aanvraagformulier invullen, een pasfoto meenemen en de kosten betalen voor een nieuwe aanvraag. De vervangende kaart heeft dezelfde geldigheidsduur als uw oude kaart.
In geval van verlies of diefstal
moet u een officiele melding maken van het verloren voorwerp. Deze melding kunt u doorgeven via www.verlorenofgevonden.nl of aan de balie van het stadhuis.

Waar kunt u gratis parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart?

Blauwe zone (in de gemeente Terneuzen)

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw voertuig binnen een blauwe zone overal met onbeperkte duur parkeren. De voorwaarde is dat u het overige (voet)verkeer daardoor niet mag hinderen.

Betaald parkeren (in de gemeente Terneuzen)

Als u op een bovengrondse parkeerplaats voor betaald parkeren staat hoeft u niet te betalen.

Vergunninghouderszone (in de gemeente Terneuzen)

Op parkeerplaatsen voor vergunninghouders mag u niet parkeren zonder bewonersparkeervergunning. Er is ook de mogelijkheid om een voor u gereserveerde parkeerplaats in de buurt van uw woning aan te vragen. Zie gehandicaptenparkeerplaats voor de voorwaarden en andere informatie.

Markt Terneuzen

De Markt is definitief afgesloten voor parkeren en verkeer. In de Zandstraat is een gehandicaptenparkeerplaats. Op deze parkeerplaats kunt u een uur gratis parkeren. U moet hiervoor de blauwezoneschijf instellen en naast de gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit leggen.