Spreekuur voor vluchtelingen (statushouders)

De gemeente organiseert spreekuren voor vluchtelingen (statushouders). Er zijn twee soorten spreekuren. Het financieel en het juridisch spreekuur. Als u voor het spreekuur langs wilt komen mag u zich melden bij de publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. U hoeft geen afspraak te maken.

Financieel spreekuur

Dit spreekuur is bedoeld voor vluchtelingen (statushouders) met vragen over:

 • Rekeningen van CZ
 • Rekeningen van Delta
 • Uw uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvang (de kosten voor kinderopvang moet u navragen bij het kinderdagverblijf)
 • Kwijtscheldingen gemeente belastingen (Sabewa)

De openingstijden van het financieel spreekuur zijn:

 • Dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur
 • Donderdag van 13:00 tot 14:30 uur

Juridisch spreekuur

Dit spreekuur is bedoeld voor vluchtelingen (statushouders) met vragen over:

 • Gezinshereniging binnen drie maanden na aankomst en vervolg procedure
 • Nareis familie / Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)
 • Verlenging / omzetten verblijfsvergunning onbepaalde tijd
 • Aanvragen verblijfsvergunning bij de geboorte van een kind

De openingstijd van het juridisch spreekuur is:

 • Woensdag  van  13:00 tot 15:00 uur