Spreekuur voor vluchtelingen (statushouders)

De gemeente organiseert spreekuren voor vluchtelingen (statushouders). Er zijn twee soorten spreekuren. Het financieel en het juridisch spreekuur. Als u voor het spreekuur langs wilt komen mag u zich melden bij de publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. In verband met de coronamaatregelen is het nodig dat u vooraf een afspraak maakt. Dit kunt u op twee manieren doen:

 1. Via Facebook
 2. Heeft u geen Facebook? Stuur dan een e-mail naar n.hettiarachchi@terneuzen.nl. Dan ontvangt u de directe link om een reservering te maken.

Financieel spreekuur

Dit spreekuur is bedoeld voor vluchtelingen (statushouders) die maximaal twee jaar in Nederland zijn. Bent u al langer in Nederland, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade van aan-z. Op het spreekuur kunt u vragen stellen over:

 • Rekeningen van CZ
 • Rekeningen van Delta
 • Uw uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvang (de kosten voor kinderopvang moet u navragen bij het kinderdagverblijf)
 • Kwijtscheldingen gemeente belastingen (Sabewa)

De openingstijden van het financieel spreekuur zijn:

 • Dinsdag van 13:00 tot 16:00 uur
 • Woensdag van 13:00 tot 16:00 uur

IND Hulp spreekuur

Dit spreekuur is bedoeld voor vluchtelingen (statushouders). Het maakt niet uit hoe lang u al in Nederland bent. U kunt op dit spreekuur vragen stellen over:

 • Gezinshereniging binnen drie maanden na aankomst en vervolg procedure
 • Nareis familie / Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)
 • Verlenging / omzetten verblijfsvergunning onbepaalde tijd
 • Aanvragen verblijfsvergunning bij de geboorte van een kind

De openingstijd van het IND Hulp speekuur is:

 • Donderdag van 13:00 tot 16:00 uur