Meldpunt veilig verkeer

Het Meldpunt Veilig Verkeer is dé plek voor het melden van onveilige verkeerssituaties. Geef onveilige situaties door en voorkom ongevallen.

Daarnaast kunt u via het Meldpunt Veilig Verkeer zelf actie ondernemen om de verkeersveiligheid in uw buurt te verbeteren. VVN helpt u daarbij.