Bouwtekeningen opvragen of inzien

Voor een nog te bouwen bouwwerk kunt u de stukken binnen zes weken na beslissing op de vergunning inzien. Na deze periode kunt u de stukken alleen nog opvragen uit het archief. Bij een bestaand bouwwerk kunnen de bouwtekeningen en vergunning alleen uit het archief worden opgevraagd.

Nieuwe aanvraag of vergunning inzien

Nieuwe aanvragen en vergunningen kunnen op aanvraag tot zes weken na het verlenen van de vergunning digitaal worden ingezien. Binnen deze zes weken kunnen belanghebbende een zienswijze of bezwaar indienen. Nieuwe aanvragen en vergunningen vindt u in het advertentieblad of onder bekendmakingen. Let op: de publicatiedatum mag niet meer dan zes weken geleden zijn. Na deze zes weken kunt u de vergunning en tekening alleen nog opvragen uit het archief.

Voor het inzien van ter inzage liggende stukken moet  u een aanvraag doen. Een aanvraag doet u online via het formulier 'nieuwe aanvraag of vergunning inzien'. U ontvangt de gevraagde stukken binnen drie werkdagen per mail. U kunt de stukken niet aan de publieksbalie komen inzien.

Nieuwe aanvraag of vergunning inzien 

Bouwtekeningen opvragen van bestaand bouwwerk (uit archief)

Bouwtekeningen van bestaande bouwwerken worden opgeslagen in ons archief. U kunt deze stukken online opvragen. Gebruik hiervoor de knop 'Bouwtekening opvragen'.

Bouwtekening opvragen als burger

Bouwtekening opvragen als organisatie

Wat kost het?

Reeds digitaal beschikbare informatie is gratis.
Voor fysieke kopieën en scans brengen wij kosten in rekening. Voor een (bouw)tekening betaalt u € 13,70 per tekening. Voor overige informatie op A4 of A3 formaat betaalt u € 0,35 per pagina.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.