Ongediertebestrijding en overlast dieren

Heeft u last van ongedierte in uw omgeving? Dan kunt u bij de gemeente informatie inwinnen over wat u best kan doen. Dat kunt u doen via het contactformulier of telefonisch naar het nummer 140115.

Ratten en muizen

Overlast van ratten en muizen kan u digitaal melden met een Melding openbare ruimte.

Bijen- en wespennesten

Voor het weghalen van bijen- en wespennesten/steenmarter moet u contact opnemen met een particulier bedrijf. De gemeente verwijdert deze nesten/dieren niet.

Steenmarters

Steenmarters en bijen zijn beschermde dieren. Als een nest/steenmarter in de openbare ruimte (lees: bij gemeentelijke eigendommen) overlast bezorgt, kunt u dit wel bij de gemeente melden.

Ongediertebestrijding

Voor informatie over ongediertebestrijding kunt u contact opnemen met een gespecialiseerd particuliere bedrijf. De gemeente kan u informeren tot welke bedrijven u zich kunt wenden.