Onroerende zaakbelasting

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken.

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet “gemeentelijke heffingen” waarop verschillende heffingen voorkomen, zoals de onroerende-zaakbelastingen. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet ook de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.
Sabewa Zeeland heft en int immers deze belasting voor de gemeente Terneuzen. Alle informatie over deze belasting vindt u via de website van Sabewa Zeeland.

Sabewa Zeeland verricht ook de taxaties en verzamelt de relevante gegevens voor de deelnemende gemeenten binnen Sabewa Zeeland. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “WOZ” van de Sabewa-Zeelandsite.

Op de website van Sabewa-Zeeland kunt u terecht voor alle overige informatie en vragen.