Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt zonder hulp dan kan de gemeente u verder helpen.

Wmo- of jeugdmelding doen >

 

Waar kunt u terecht voor WMO-hulp?

Als u in aanmerking wilt komen voor hulp kunt u dit melden bij aan-z. Een medewerker van aan-z begint zo snel mogelijk met een onderzoek naar uw hulpvraag. Dit onderzoek mag niet langer duren dan zes weken. Na het onderzoek kunt u een aanvraag indienen. Het college neemt binnen twee weken een besluit op uw aanvraag. Over het besluit krijgt u een brief.

Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur houdt aan-z Wmo-spreekuur, tel. 0115-563015.

Als u digitaal een aanvraag, wijziging of verlenging wilt doorgeven, gebruik dan de Wmo- of jeugdmelding.

Welke hulp valt onder de Wmo?

De Wmo regelt vooral de hulp voor mensen die (nog) thuis wonen zoals:

 • rolstoel
 • vervoer
 • hulp in het huishouden
 • dagbesteding

Verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet. U kunt verpleging aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Blijvend intensieve zorg, 24 uur per dag, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U doet een aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt. Aan-z kan u eventueel ondersteunen bij uw aanvraag.

Eigen bijdrage - abonnementstarief

Vanaf 1 januari 2020 verandert de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Iedereen betaalt voor maatwerkvoorzieningen maximaal een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Dit noemen we het abonnementstarief.
Bekijk hier een filmpje met uitleg over de wijzigingen in de eigen bijdrage per 1 januari 2020.

 

U moet de eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

 

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u de eigen bijdrage terug krijgen. Hiervoor sluit u een collectieve ziektekostenverzekering af via de gemeente.

Hulp in natura of persoonsgebonden budget?

Als u Wmo-hulp krijgt, dan kunt u kiezen in welke vorm u de hulp wilt krijgen. U kunt kiezen tussen:

 • Hulp in natura
  U kiest een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft.
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
  U regelt zelf een contract met een hulpverlener of zorgaanbieder. Dit contract stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt een vastgesteld tarief aan de hulpverlener of zorgaanbieder.
Wmo-vervoer - regiotaxi

Sinds 1 januari 2017 is het Wmo vervoer binnen de gemeente Terneuzen een algemene voorziening. Iedereen die in aanmerking komt voor deze algemene voorziening ontvangt een Wmo-vervoerspas. Op de vervoerspas staan maximaal 3000 vervoerskilometers per jaar.

Deze vervoerspas kunt u gebruiken voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor vervoer van en naar dagbesteding of voor ander vrij gebruik.

U komt in aanmerking voor de Wmo-vervoerspas als u niet in staat bent zelf uw vervoer te regelen. Lukt het u niet om per auto, fiets, lopend of met het openbaar vervoer te reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Wmo-vervoerspas. U kunt de Wmo vervoerspas aanvragen via de online Wmo- of jeugdmelding. U heeft dan wel uw DigiD nodig. U kunt ook bellen naar aan-z, tel. 0115-563015.

 • Regiotaxi Hulst, Sluis en Terneuzen

Regiotaxi voert het Wmo-vervoer uit voor de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Meer informatie over de tarieven en de taxipas vindt u op www.regiotaxihulstsluisterneuzen.nl

 • Zonnebloemauto

De Zonnebloemauto is een aangepaste huurauto met plaats voor een scootmobiel of een persoon in een rolstoel. De auto's zijn te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

Hulp in het huishouden

Op de website van aan-z vindt u meer informatie over hulp in het huishouden.

Privacy

Vanaf het moment dat u zich bij aan-z aanmeldt met een hulpvraag tot het moment dat u geholpen bent, verwerkt aan-z uw gegevens. Dit gebeurt alleen als het nodig is en zo min mogelijk. De gegevens die aan-z vastlegt zijn nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft. En om deze uit te voeren. Aan-z verwerkt uw gegevens altijd binnen de kaders van de Wmo. In de flyer van aan-z over privacy en gegevensverwerking kunt u meer lezen over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Uiteraard houden we ons ook als gemeente aan alle wet- en regelgeving over privacy.

Klachten en bezwaren

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u wordt geholpen bespreekt u dit met uw zorg- of hulpverlener. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw zorg- of hulpverlener werkt.

Bent u het niet eens met de beschikking die u van de gemeente hebt gekregen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Tijdelijke hulpmiddelen

Vegro kan zorgen voor tijdelijke hulpmiddelen. Bijvoorbeeld als u herstelt van een operatie of ongeval.