Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Direct regelen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt zonder hulp dan kan de gemeente u verder helpen. U komt in aanmerking voor Wmo-hulp als er een medische noodzaak is die lang duurt.

Waar kunt u terecht voor Wmo-hulp?
Welke hulp valt onder de Wmo?
Eigen bijdrage
Hulp in natura of persoonsgebonden budget
Wmo-vervoer
Privacy
Klachten en bezwaren
Tijdelijke hulpmiddelen

 

Waar kunt u terecht voor WMO-hulp?

U kunt Wmo-hulp aanvragen bij aan-z. Na ontvangst van de melding belt een medewerker van aan-z u op. Dit duurt uiterlijk zes weken. In de meeste gevallen volgt er een bezoek aan huis om uw melding te bespreken.
Elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur houdt aan-z Wmo-spreekuur, tel. 0115-563015.

Als u digitaal een aanvraag, wijziging of verlenging wilt melden, gebruik dan de Wmo- of jeugdmelding.

Welke hulp valt onder de Wmo?

De Wmo regelt vooral de hulp voor mensen die (nog) thuis wonen zoals:

  • rolstoel
  • vervoer
  • hulp in het huishouden
  • dagbesteding

Verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet. U kunt verpleging aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Blijvend intensieve zorg, 24 uur per dag, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U doet een aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Aan-z kan u eventueel ondersteunen bij uw aanvraag.

Eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De eigen bijdrage betaalt u aan het landelijk Centraal Administratiekantoor (CAK). Via de website van het CAK kunt u berekenen hoeveel eigen bijdrage u moet betalen voor Wmo-hulp.
Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u de eigen bijdrage terug krijgen. Hiervoor sluit u een collectieve ziektekostenverzekering af via de gemeente.

Hulp in natura of persoonsgebonden budget?

Als u Wmo-hulp krijgt, dan moet u kiezen in welke vorm u de hulp wilt krijgen. U kunt kiezen tussen:

  • Hulp in natura
    U kiest een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft.
  • Persoonsgebonden budget (pgb)
    U regelt zelf een contract met een hulpverlener of zorgaanbieder. Dit contract stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt een vastgesteld tarief aan de hulpverlener of zorgaanbieder.

Wmo-vervoer

Sinds 1 januari 2017 is het Wmo vervoer binnen de gemeente Terneuzen een algemene voorziening. Iedereen die in aanmerking komt voor deze algemene voorziening ontvangt een Wmo vervoerspas. Op de vervoerspas staan maximaal 3000 vervoerskilometers per jaar.

Deze vervoerspas kan u gebruiken voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor vervoer van en naar dagbesteding of voor ander vrij gebruik.

U komt in aanmerking voor de Wmo vervoerspas als u niet in staat bent zelf uw vervoer te regelen. Lukt het u niet om per auto, fiets, lopend of met het openbaar vervoer te reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Wmo vervoerspas. U kunt de Wmo vervoerspas aanvragen via de online Wmo- of jeugdmelding. U heeft dan wel uw DigiD nodig. U kunt ook bellen naar aan-z, tel. 0115-563015.

Regiotaxi

Meer informatie over de tarieven en de taxipas vindt u op www.regiotaxihulstsluisterneuzen.nl

Zonnebloemauto

De Zonnebloemauto is een aangepaste huurauto met plaats voor een scootmobiel of een persoon in een rolstoel. De auto's zijn te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

Hulp in het huishouden

Op de website van aan-z vindt u meer informatie over hulp in het huishouden. U vindt hier ook informatie over zo-net en service in de regio.

Privacy

Vanaf het moment dat u zich bij aan-z aanmeldt met een hulpvraag tot het moment dat u geholpen bent, verwerkt aan-z uw gegevens. Dit gebeurt alleen als het nodig is en zo min mogelijk. De gegevens die aan-z vastlegt zijn nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft. En om deze uit te voeren. Aan-z verwerkt uw gegevens altijd binnen de kaders van de Wmo. In de flyer van aan-z over privacy en gegevensverwerking kunt u meer lezen over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Klachten en bezwaren;

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u wordt geholpen bespreekt u dit met uw zorg- of hulpverlener. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw zorg- of hulpverlener werkt.

Bent u het niet eens met de beschikking die u van de gemeente hebt gekregen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Tijdelijke hulpmiddelen  

Vegro kan zorgen voor tijdelijke hulpmiddelen. Bijvoorbeeld als u herstelt van een operatie of ongeval.