Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en meedoen in de samenleving.  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt daarbij. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Wmo- of jeugdmelding doen met DigiD

Signaal beschermd wonen

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u ook een Wmo- of jeugdmelding doen zonder DigiD.

Waar kunt u terecht voor Wmo-hulp?

Als u in aanmerking wilt komen voor hulp kunt u dit melden bij aan-z. Een medewerker van aan-z begint zo snel mogelijk met een onderzoek naar uw hulpvraag. Dit onderzoek mag niet langer duren dan zes weken. Na het onderzoek kunt u een aanvraag indienen. Het college neemt binnen twee weken een besluit op uw aanvraag. Over het besluit krijgt u een brief.

Voor vragen met betrekking tot de Wmo kunt u telefonisch (0115 - 56 30 15) contact opnemen met aan-z op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Als u digitaal een aanvraag, wijziging of verlenging wilt doorgeven, gebruik dan de Wmo- of jeugdmelding.

Welke hulp valt onder de Wmo?

De Wmo regelt vooral de hulp voor mensen die (nog) thuis wonen zoals:

  • Hulpmiddelen (zoals een rolstoel)
  • Vervoersvoorzieningen (zoals collectief vervoer, scootmobiel)
  • Hulp in het huishouden
  • Begeleiding
  • Dagbesteding
  • Beschermd wonen

Verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet. U kunt verpleging aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Blijvend intensieve zorg, 24 uur per dag, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U doet een aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt. aan-z kan u eventueel ondersteunen bij uw aanvraag.

Eigen bijdrage - abonnementstarief

De eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is maximaal € 20,60 per maand. Dit noemen we het abonnementstarief.

U moet de eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u de eigen bijdrage terug krijgen. Hiervoor sluit u een collectieve ziektekostenverzekering af via de gemeente.

 Zorg in natura of persoonsgebonden budget?

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Deze zorgverlener gaat samen met u aan de slag.

Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf. Zo kunt u zorg inkopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. Twijfelt u of een pgb wel bij u past? Doe dan de pgb-test van Per Saldo. Dit is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Hulp in het huishouden

Op de website van aan-z vindt u meer informatie over hulp in het huishouden.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is er voor volwassen mensen met psychische of ernstige psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van familie en vrienden of met de begeleiding van een hulpverlener.
Een instelling voor beschermd wonen biedt deze mensen een veilige woonomgeving en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Met hulp vanuit Beschermd wonen kunnen mensen mee blijven doen in de samenleving en op termijn weer zelfstandig wonen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliënt­ondersteuning wordt geboden door een cliënt­ondersteuner. De cliënt­ondersteuner helpt u uw weg te vinden op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

De cliënt­ondersteuner staat naast u, kan meegaan naar gesprekken en denkt mee. Zij snappen welke zorg, hulp of middelen u nodig heeft – soms ook uit ervaring – en waar u die kan vinden.

Zij geven zelf geen zorg of langdurige hulp. Cliënt­ondersteuning is gratis en onafhankelijk van gemeenten, (jeugd)zorginstellingen en andere organisaties.

aan-z kan u meer vertellen over cliënt­ondersteuning. En eventueel in contact brengen met een cliënt­ondersteuner.

Persoonlijk plan

Een persoonlijk plan is een document waarin u vastlegt welke problemen u ervaart. En welke oplossingen, zorg en ondersteuning daarbij passen. Het is een hulpmiddel om na te denken over wat voor ondersteuning u nodig heeft. Een persoonlijk plan maken is niet verplicht.

U kunt een persoonlijk plan maken als u een wmo melding doet. U moet het plan inleveren binnen zeven dagen nadat u deze Wmo-melding heeft gedaan. Als u het plan op tijd inlevert kunnen we uw plan betrekken bij ons onderzoek. Maar ook bij het gesprek dat we met u hebben. Het is daarom handig om al met het persoonlijk plan te beginnen voordat u een melding doet. Dan heeft u er meer tijd voor.

Door een vragenlijst in te vullen over uw leven kunt u gemakkelijk een overzicht krijgen van wat er speelt. Op Zozorgik.nl en Per Saldo vindt u voorbeelden van zo’n vragenlijst. Dat kan handig zijn bij het maken van uw persoonlijk plan.

Privacy

Na aanmelding verwerkt aan-z uw gegevens. De gegevens die aan-z vastlegt zijn nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft, en om deze uit te voeren. aan-z verwerkt uw gegevens volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wmo. Op de website van aan-z over privacy en gegevensverwerking kunt u meer lezen over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Uiteraard houden we ons als gemeente ook aan alle wet- en regelgeving over privacy.

Klachten en bezwaren

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u wordt geholpen bespreekt u dit met uw zorg- of hulpverlener. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw zorg- of hulpverlener werkt.

Bent u het niet eens met de beschikking die u van de gemeente hebt gekregen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Tijdelijke hulpmiddelen

Vegro kan zorgen voor tijdelijke hulpmiddelen. Bijvoorbeeld als u herstelt van een operatie of ongeval.

Tarieven Wmo 2024

Hoogte tarieven zorg in natura en persoonsgebonden budget

Product ZIN 1-1-2024 PGB 1-1-2024 Eenheid
1. Huishoudelijke hulp € 34,20 € 19,81 Uur
2. Specialistische huishoudelijke begeleiding € 45,00 € 33,75 Uur
3. Individuele begeleiding € 63,00 € 47,25 Uur
4. Individuele begeleiding Sociaal Netwerk   € 23,20 Uur
5. Specialistische individuele begeleiding € 104,40 € 78,30 Uur
6. Reguliere dagbesteding € 46,33 € 34,75 Dagdeel
7. Gespecialiseerde dagbesteding € 70,49 € 52,87 Dagdeel
8. Kortdurend verblijf € 213,50 € 160,13 Dag
9. Rolstoelvervoer, in combinatie met 5. en 6. € 26,86 € 20,15 Dag
10. Overig vervoer, in combinatie met 5. en 6. € 10,07 € 7,55 Dag
11. Beschermd wonen

Vastgesteld door centrum-
gemeente Vlissingen

Maximaal 100%
van het tarief zorg in natura
 

 

Tarieven niet-professionele hulpverlening Wmo

Begeleiding 1-3-2024 1-10-2024
Cao-uurloon € 19,25 € 19,74
Cao-uurloon inclusief vakantietoeslag en tegenwaarde verlofuren € 23,80 € 24,40

 

Hulp bij het huishouden 1-3-2024 1-10-2024
Cao-uurloon € 16,50 € 16,98
Cao-uurloon inclusief vakantietoeslag en tegenwaarde verlofuren € 20,40 € 20,99