Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt zonder hulp dan kan de gemeente u verder helpen. U komt in aanmerking voor Wmo-hulp als er een medische noodzaak is die lang duurt.

Wmo- of jeugdmelding doen >

 

Waar kunt u terecht voor WMO-hulp?

U kunt Wmo-hulp aanvragen bij aan-z. Na ontvangst van de melding belt een medewerker van aan-z u op. Dit duurt uiterlijk zes weken. In de meeste gevallen volgt er een bezoek aan huis om uw melding te bespreken.
Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur houdt aan-z Wmo-spreekuur, tel. 0115-563015.

Als u digitaal een aanvraag, wijziging of verlenging wilt melden, gebruik dan de Wmo- of jeugdmelding.

Welke hulp valt onder de Wmo?

De Wmo regelt vooral de hulp voor mensen die (nog) thuis wonen zoals:

 • rolstoel
 • vervoer
 • hulp in het huishouden
 • dagbesteding

Verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet. U kunt verpleging aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Blijvend intensieve zorg, 24 uur per dag, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U doet een aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt. Aan-z kan u eventueel ondersteunen bij uw aanvraag.

Eigen bijdrage - abonnementstarief

Sinds 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening hulp en ondersteuning vanuit de Wmo veranderd. We kijken niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van uw eigen bijdrage. Iedereen betaalt voor maatwerkvoorzieningen maximaal een eigen bijdrage van € 17,50 per periode van vier weken. Dit noemen we het abonnementstarief.

 

U moet de eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

 

De tarieven voor een algemene voorziening huishoudelijke hulp door zo-net blijven in 2019 ongewijzigd:

 • U betaalt voor het gebruik van huishoudelijke hulp door zo-net € 8,00 per uur. Dit kan voor maximaal drie uren per week.  
 • Hebt u een inkomen dat lager is dan 110% van het bijstandsinkomen? Dan betaalt u voor het gebruik van huishoudelijke hulp door zo-net € 2,00 per uur. Dit kan voor maximaal drie uren per week.

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u de eigen bijdrage terug krijgen. Hiervoor sluit u een collectieve ziektekostenverzekering af via de gemeente.

Hulp in natura of persoonsgebonden budget?

Als u Wmo-hulp krijgt, dan kunt u kiezen in welke vorm u de hulp wilt krijgen. U kunt kiezen tussen:

 • Hulp in natura
  U kiest een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft.
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
  U regelt zelf een contract met een hulpverlener of zorgaanbieder. Dit contract stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt een vastgesteld tarief aan de hulpverlener of zorgaanbieder.
Wmo-vervoer - regiotaxi

Sinds 1 januari 2017 is het Wmo vervoer binnen de gemeente Terneuzen een algemene voorziening. Iedereen die in aanmerking komt voor deze algemene voorziening ontvangt een Wmo-vervoerspas. Op de vervoerspas staan maximaal 3000 vervoerskilometers per jaar.

Deze vervoerspas kunt u gebruiken voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor vervoer van en naar dagbesteding of voor ander vrij gebruik.

U komt in aanmerking voor de Wmo-vervoerspas als u niet in staat bent zelf uw vervoer te regelen. Lukt het u niet om per auto, fiets, lopend of met het openbaar vervoer te reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Wmo-vervoerspas. U kunt de Wmo vervoerspas aanvragen via de online Wmo- of jeugdmelding. U heeft dan wel uw DigiD nodig. U kunt ook bellen naar aan-z, tel. 0115-563015.

Regiotaxi Hulst, Sluis, Terneuzen voert het Wmo-vervoer uit. Meer informatie over de tarieven en de taxipas vindt u op www.regiotaxihulstsluisterneuzen.nl

Zonnebloemauto

De Zonnebloemauto is een aangepaste huurauto met plaats voor een scootmobiel of een persoon in een rolstoel. De auto's zijn te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

Hulp in het huishouden

Op de website van aan-z vindt u meer informatie over hulp in het huishouden. U vindt hier ook informatie over zo-net en service in de regio.

Privacy

Vanaf het moment dat u zich bij aan-z aanmeldt met een hulpvraag tot het moment dat u geholpen bent, verwerkt aan-z uw gegevens. Dit gebeurt alleen als het nodig is en zo min mogelijk. De gegevens die aan-z vastlegt zijn nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft. En om deze uit te voeren. Aan-z verwerkt uw gegevens altijd binnen de kaders van de Wmo. In de flyer van aan-z over privacy en gegevensverwerking kunt u meer lezen over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Uiteraard houden we ons ook als gemeente aan alle wet- en regelgeving over privacy.

Klachten en bezwaren

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u wordt geholpen bespreekt u dit met uw zorg- of hulpverlener. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw zorg- of hulpverlener werkt.

Bent u het niet eens met de beschikking die u van de gemeente hebt gekregen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Tijdelijke hulpmiddelen

Vegro kan zorgen voor tijdelijke hulpmiddelen. Bijvoorbeeld als u herstelt van een operatie of ongeval.