Slopen en asbest

Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan is een gratis sloopmelding meestal voldoende. U kunt deze melding doen in het Omgevingsloket.
 

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Als het gebouw waarin of waarbij u gaat slopen een monument is, heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.
Kies in het Omgevingsloket voor 'Particulier' of 'Vertegenwoordiger van een bedrijf' en gebruik de knop 'Aanvraag/melding'. Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen. Als vertegenwoordiger van een bedrijf heeft u eHerkenning nodig.

Omgevingsloket online

Wanneer heb ik een sloopmelding nodig?

Als het gebouw waarin of waarbij u sloopt geen monument betreft, heeft u een gratis sloopmelding nodig:

  • als u asbest gaat verwijderen, slopen of demonteren
  • bij sloopwerkzaamheden waarbij u meer dan 10m3 (1 kleine afzetcontainer) sloopafval gaat produceren. Voor een gebouw dat vóór 1 januari 1994 gebouwd is dient er hierbij een asbestinventarisatierapport te worden toegevoegd.
    Meer informatie vindt u op www.ascert.nl.

De sloopmelding doet u ook in het Omgevingsloket.
Kies voor 'Particulier' of 'Vertegenwoordiger van een bedrijf' en gebruik de knop 'Aanvraag/melding'. Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen. Als vertegenwoordiger van een bedrijf heeft u eHerkenning nodig.

U ontvangt van ons bericht of uw sloopmelding is geaccepteerd en u kunt starten met de werkzaamheden.

Omgevingsloket online

Wanneer mag ik als particulier zelf asbest verwijderen?

Een particulier mag de volgende asbesthoudende materialen als eigenaar zelf verwijderen met een sloopmelding of vergunning:

  • tot 35m2 geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien;
  • tot 35m2 asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking.

U ontvangt van ons bericht of uw sloopmelding is geaccepteerd en u kunt starten met de werkzaamheden.
Maak asbest voor verwijdering altijd vochtig zodat er minder schadelijk stof vrijkomt. Het asbest dient u dubbel te verpakken in dik doorzichtig plastic. Verpakkingsmateriaal is bij de milieustraat verkrijgbaar. Met de acceptatie van de sloopmelding kunt u de asbest bij de milieustraat inleveren en staat geregistreerd dat u de asbest veilig heeft afgevoerd.

Alleen de eigenaar zelf mag de asbest verwijderen. U heeft hiervoor geen asbestinventarisatierapport nodig. De hoeveelheden gelden per kadastraal perceel. Wilt u meer verwijderen, dan moet u hiervoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Welke bedrijven mogen asbest verwijderen?

Alleen bedrijven die met een geldig certificaat vermeld staan op website van Stichting Certificatie Asbest mogen sloopwerkzaamheden met asbest uitvoeren of asbestinventarisaties maken. Zoek een bedrijf bij u in de buurt dat asbest mag verwijderen.

Controles op illegaal verwijderen van asbest

De risico's voor de gezondheid van u en de omgeving bij het illegaal verwijderen van asbest zijn zeer groot en dit geldt daarom ook voor de strafmaat en boetes. Wij controleren hier actief op, zowel ter plaatse als middels luchtfoto's en bouwtekeningen. Er vindt altijd vervolging plaats. Ook als een overtreding pas jaren later wordt ontdekt of u niet kunt aantonen waar de asbest is gebleven. De strafmaat is vele malen hoger dan de kosten voor een veilige verwijdering. Doe daarom altijd een gratis melding of vraag, indien nodig, een omgevingsvergunning aan. En werk veilig. Dan kunnen er achteraf (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning) geen problemen, hoge kosten of gezondheidsproblemen ontstaan.

Heeft u twijfels over een asbestverwijdering in uw buurt? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

De regels omtrent sloopwerkzaamheden kunt u nalezen in Artikel 1.26 van het Bouwbesluit.