Slopen en asbest

Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan is een sloopmelding meestal voldoende. In sommige gevallen hebt u een omgevingsvergunning voor slopen nodig.

Wanneer heb ik een vergunning nodig voor slopen?

  • Als het gebouw een monument is, heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Wanneer heb ik een sloopmelding nodig?

  • Als u asbest gaat verwijderen, slopen of demonteren moet u altijd een sloopmelding doen.
  • Bij sloopwerkzaamheden waarbij u meer dan 10m3 (1 kleine afzetcontainer) sloopafval gaat produceren moet u altijd een sloopmelding doen. Voor een gebouw dat vóór 1 januari 1994 gebouwd is dient er een asbestinventarisatierapport te worden toegevoegd. Meer informatie vindt u op www.ascert.nl.

U ontvangt van ons bericht of uw sloopmelding is geaccepteerd en u kunt starten met de werkzaamheden.

U kunt een vergunning aanvragen of sloopmelding doen via het Omgevingsloket. Een sloopmelding is gratis.

Omgevingsloket

Let op: het verwijderen van asbest zonder vergunning of melding is altijd strafbaar (ook nadien)
De risico's voor de gezondheid van u en anderen bij het illegaal verwijderen van asbest is zeer groot en dit geldt daarom ook voor de strafmaat en boetes. Wij controleren hier actief op, zowel ter plaatse als middels luchtfotos en bouwtekeningen. Er vindt altijd vervolging plaats. Ook als een overtreding pas later wordt ontdekt of u niet kunt aantonen waar de asbest is gebleven. De strafmaat is vele malen hoger dan de kosten voor veilige verwijdering. Zorg er daarom altijd voor dat u een omgevingsvergunning of gratis melding doet. Zodat er achteraf (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning) geen problemen of vragen kunnen ontstaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.