Slopen en asbest

Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan is een gratis sloopmelding meestal voldoende. U kunt deze melding doen in het Omgevingsloket.
 

Vergunningplicht

Als het gebouw waarin of waarbij u gaat slopen een monument is, heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. In het omgevingsplan kan ook een vergunningplicht van toepassing zijn.

Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen. Als vertegenwoordiger van een bedrijf heeft u eHerkenning nodig.

Omgevingsloket online

Sloopmeldingsplicht

Als het gebouw waarin of waarbij u sloopt geen monument betreft, heeft u een sloopmelding nodig wanneer u:

  • asbest gaat verwijderen, slopen of demonteren; en/of
  • meer dan 10m3 sloopafval gaat produceren. Voor een gebouw dat vóór 1 januari 1994 gebouwd is dient er hierbij een asbestinventarisatierapport te worden toegevoegd.
    Meer informatie over bedrijfsmatige asbestverwijdering vindt u op www.ascert.nl.

De sloopmelding doet u in het Omgevingsloket.

Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen. Als vertegenwoordiger van een bedrijf heeft u eHerkenning nodig.

U ontvangt van ons bericht of uw sloopmelding is geaccepteerd en u kunt starten met de werkzaamheden.

Omgevingsloket online

Particulier asbest verwijderen

Een particulier mag de volgende asbesthoudende materialen tot 35m2 als eigenaar zelf verwijderen met een sloopmelding of vergunning:

  • geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien; en/of
  • asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking.

U ontvangt van ons bericht of uw sloopmelding is geaccepteerd en u kunt starten met de werkzaamheden.

Maak asbest voor verwijdering altijd vochtig zodat er minder schadelijk stof vrijkomt. Het asbest dient u dubbel te verpakken in dik doorzichtig plastic. Verpakkingsmateriaal is bij de milieustraat verkrijgbaar. Met de acceptatie van de sloopmelding kunt u de asbest bij de milieustraat inleveren en staat geregistreerd dat u de asbest veilig heeft afgevoerd.

Alleen de eigenaar zelf mag de asbest verwijderen. U heeft hiervoor geen asbestinventarisatierapport nodig. De hoeveelheden gelden per kadastraal perceel. Wilt u meer verwijderen, dan moet u hiervoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Meer informatie over bedrijfsmatige asbestverwijdering vindt u op www.ascert.nl.

Bedrijfsmatig asbest verwijderen

Bedrijven met een geldig certificaat mogen sloopwerkzaamheden met asbest uitvoeren of asbestinventarisaties maken. Zoek een bedrijf bij u in de buurt dat asbest mag verwijderen.

Slopen zonder melding

Gaat u slopen zonder melding, neemt u risico voor de leefomgeving (en gezondheid). U bent als sloper of opdrachtgever verantwoordelijk voor het juist slopen en verwijderen van asbest. Ook na het uitvoeren van de werkzaamheden. Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke speerpunten bij toezicht en handhaving.

Tip: doe altijd een melding; hiermee voorkomt u hoge (sanerings)kosten. En werk veilig; hiermee voorkomt u gezondheidsproblemen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

De regels omtrent sloopwerkzaamheden kunt u nalezen in Artikel 1.26 van het Bouwbesluit.