Slopen en asbest

Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan is een sloopmelding meestal voldoende. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor slopen nodig.
U kunt een vergunning aanvragen of een sloopmelding doen via het Omgevingsloket. Een sloopmelding is gratis.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Als het gebouw een monument is, heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning aanvragen >

Wanneer heb ik een sloopmelding nodig?
  • Als u asbest gaat verwijderen, slopen of demonteren moet u altijd een sloopmelding doen.
  • Bij sloopwerkzaamheden waarbij u meer dan 10m3 (1 kleine afzetcontainer) sloopafval gaat produceren moet u altijd een sloopmelding doen. Voor een gebouw dat vóór 1 januari 1994 gebouwd is dient er een asbestinventarisatierapport te worden toegevoegd. Meer informatie vindt u op www.ascert.nl.

U ontvangt van ons bericht of uw sloopmelding is geaccepteerd en u kunt starten met de werkzaamheden.

Sloopmelding aanvragen >

Verwijderen van asbest; altijd vergunning of melding nodig

Het verwijderen van asbest zonder vergunning of melding is altijd strafbaar (ook nadien)
De risico's voor de gezondheid van u en anderen bij het illegaal verwijderen van asbest is zeer groot en dit geldt daarom ook voor de strafmaat en boetes. Wij controleren hier actief op, zowel ter plaatse als middels luchtfotos en bouwtekeningen. Er vindt altijd vervolging plaats. Ook als een overtreding pas later wordt ontdekt of u niet kunt aantonen waar de asbest is gebleven. De strafmaat is vele malen hoger dan de kosten voor veilige verwijdering. Zorg er daarom altijd voor dat u een omgevingsvergunning of gratis melding doet. Zodat er achteraf (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning) geen problemen of vragen kunnen ontstaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.