Goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Voor wie?

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • woningcorporaties.
Regels

Dit zijn de zeven regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren*.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal twee maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7)
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

 

* Discriminatie.nl Zeeland is het meldpunt voor alle dertien gemeenten in Zeeland. Iedereen kan bij deze instantie terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar hun site: https://discriminatie.nl/zeeland/

Meldpunt voor huurders

Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan de zeven regels van goed verhuurderschap houdt. Lees meer onder het kopje Ongewenst gedrag van verhuurders melden. Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

 

Ongewenst gedrag van verhuurders melden

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden.
 

Voor wie?

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie)
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

Voorwaarden

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties. De verhuurder:

 • discrimineert u*
 • bedreigt u of maakt u bang
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • maakt geen schriftelijk huurcontract
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt bemiddelingskosten

 

* Discriminatie.nl Zeeland is het meldpunt voor alle dertien gemeenten in Zeeland. Iedereen kan bij deze instantie terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar hun site: https://discriminatie.nl/zeeland/

Nodig bij een melding
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet.
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen
Melden

U kunt hier een melding maken van ongewenst verhuurschap.

Ongewenst verhuurschap melden

Na uw melding

 • U krijgt een bericht van uw melding. We beoordelen uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.
 • Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kunnen wij als gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of wij geven de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleren wij de melding later.
Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.