Gladheidbestrijding

Bij gladheid strooien we eerst de hoofdwegen omdat daar veel gebruik van wordt gemaakt. Ook door de hulpdiensten. Pas daarna wordt begonnen aan de kleinere wegen. We werken zo snel mogelijk maar het kost natuurlijk tijd.
Gevaarlijke situaties kunt u altijd melden via de knop 'Melding opbare ruimte'.
 

Melding openbare ruimte

 

Strooiroute

Er is een strooiroute opgesteld. Als eerste strooien we:

  • hoofdrijbanen;
  • toegangswegen naar hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) en;
  • de routes van het openbaar vervoer.

Daarna komen de toegangswegen naar de nutsvoorzieningen en wegen met een belangrijke economische functie. En vervolgens de wijkontsluitingswegen. We proberen om binnen twee uur alle hoofdwegen in de gemeente te strooien. En ook de wegen naar hulpdiensten, busroutes en wijkontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. We strooien ook de fietspaden langs de vastgestelde routes.
Alleen na hevige sneeuwval of ijzel zullen we ook andere wegen aanpakken. Maar dit kan pas als alle bovenvermelde wegen schoon en ijsvrij zijn.

Wat kan ik doen als inwoner?

U kan meehelpen aan het begaanbaar houden van trottoirs en voetpaden. Bijvoorbeeld door deze bij sneeuwval op tijd te vegen.

Worden trottoirs ook gestrooid?

De gemeente zorgt, behalve als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, voor de bereikbaarheid van centrumvoorzieningen. Zoals het gemeentehuis, winkel- en zorgcentra en bushaltes. Het is door de hoge kosten niet mogelijk alle trottoirs te strooien. Wanneer sprake is van aanhoudende gladheid kan de gemeente besluiten om trottoirs te strooien. Dit gaat dan op volgorde van een in het gladheidsbestrijdingsplan vermelde prioriteitenstelling. Aangezien het lastige weersomstandigheden zijn, is er geen uitspraak te doen over strooilocaties en termijnen.

Gladheidbestrijdingsplan

De gemeente heeft een gladheidbestrijdingsplan opgesteld. Het plan is niet nieuw maar is nog steeds geldig. In het plan beschrijven we volgens welk vast patroon we de gladheid op wegen, fietspaden, openbare parkeerterreinen etc. bestrijden. U kan ook lezen dat niet álle straten gestrooid worden. We ondernemen volgens het bestrijdingsplan actie om de gladheid tegen te gaan. Helaas kunnen we desondanks niet garanderen dat het nergens glad kan zijn.