Gladheidbestrijding

De gemeente heeft een gladheidsbestrijdingsplan opgesteld. Hierin beschrijven we volgens welk vast patroon we de gladheid op wegen fietspaden openbare parkeerterreinen etc. bestrijden. U kan ook lezen dat niet álle straten gestrooid worden.
Het plan is niet nieuw maar is nog steeds geldig.


Er is een strooiroute opgesteld. Als eerste strooien we:

  • hoofdrijbanen;
  • toegangswegen naar hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) en;
  • de routes van het openbaar vervoer.

Daarna komen de toegangswegen naar de nutsvoorzieningen en wegen met een belangrijke economische functie. Daarna volgen de wijkontsluitingswegen.

We proberen om binnen twee uur alle hoofdwegen in de gemeente te strooien. En ook de wegen naar hulpdiensten, busroutes en wijkontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. We strooien ook de fietspaden langs de vastgestelde routes.

Alleen na hevige sneeuwval of ijzel zullen we ook andere wegen aanpakken. Maar dit kan pas als alle bovenvermelde wegen schoon en ijsvrij zijn.

 

Hulp van u als inwoner

U kan meehelpen aan het begaanbaar houden van trottoirs en voetpaden. Bijvoorbeeld door deze bij sneeuwval op tijd te vegen.

 

Worden trottoirs ook gestrooid?

De gemeente zorgt, behalve als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, voor de bereikbaarheid van centrumvoorzieningen. Zoals het gemeentehuis, winkel- en zorgcentra en bushaltes. Het is door de hoge kosten niet mogelijk alle trottoirs te strooien. Wanneer sprake is van aanhoudende gladheid kan de gemeente besluiten om trottoirs te strooien. Dit gaat dan op volgorde van een in het gladheidsbestrijdingsplan vermelde prioriteitenstelling. Aangezien het lastige weersomstandigheden zijn, is er geen uitspraak te doen over strooilocaties en termijnen.

Om na te gaan of het gaat om een weg van de gemeente, ga naar de VAC 'Welke weg is van wie?'

 

Melding gladheid / verzoek tot strooien

Eerst worden de hoofdwegen gestrooid i.v.m. veelvuldig gebruik en gebruik door de hulpdiensten. Pas daarna wordt begonnen aan de kleinere wegen. De gemeente werkt zo snel mogelijk alle wegen af (inclusief de meeste fietspaden) maar dit kost tijd. Gladheid mag altijd gemeld worden via de Melding Openbare Ruimte.

 

Strooizout

Diverse winkels, zoals De Boerenbond, Gamma en tuincentra verkopen strooizout. De gemeente verstrekt geen strooizout.

 

Meer info

in eerste instantie: Gert Krijger,  06-53253158
in tweede instantie: Wesley van Noord, 06-13602855
in derde instantie : Pedro Dallinga, reiniging, 06-53535482

In een periode van gladheid kan op dringend verzoek een terugbelverzoek worden gemaakt.

 

Aansprakelijkheid

De gemeente heeft een inspanningsverplichting voor gladheidbestrijding. Dat wil zeggen dat wij er volgens het bestrijdingsplan er alles aan doen om de gladheid tegen te gaan. Helaas zal het niet lukken om overal de gladheid weg te kunnen nemen. Mocht er vanwege de gladheid iets gebeuren dan kan en mag iemand ons aansprakelijk stellen.  Meer hierover vind je op de pagina Aansprakelijkheidsstelling op de website.