Leerplicht en verzuim, voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer

 

 

 

 

 

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen geeft namens de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis uitvoering aan de leerplichtwet, de Regionale Meld- en coördinatiefunctie, voortijdig schoolverlaten en het leerlingenvervoer.

Voor informatie over zaken als leerplicht, verzuim, voortijdig schoolverlaten, schoolvakanties en leerlingenvervoer verwijzen wij u daarom naar de site van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen.