Onderwijs

Wanneer een kind vier jaar is geworden mag het naar de basisschool. Met vijf jaar is een kind leerplichtig en moet hij of zij naar school.

Scholen in onze gemeente

Op de website van Kind in Zeeuws-Vlaanderen vindt u alle informatie over scholen in de gemeente Terneuzen.

Terneuzen telt ook negen Brede Scholen. Op een Brede School zijn verschillende voorzieningen aanwezig op het gebied van welzijn, onderwijs en zorg voor kinderen en hun ouders. Bijvoorbeeld kinderopvang, de mogelijkheden om te sporten of een bibliotheek.

Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. De school is verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Meer informatie over passend onderwijs in onze regio vindt u op deze websites:

Schoolvakantie

De overheid bepaalt per regio wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is. Voor de overige schoolvakanties gelden adviesdata. Informeer bij uw school voor de definitieve data.

Studeren

ROC Scalda is de grootste MBO-instelling in onze regio. Voor een overzicht van het opleidingsaanbod verwijzen wij u naar de website van ROC Scalda. De Hogeschool Zeeland biedt voltijd- en deeltijd HBO-opleidingen aan in Middelburg en Vlissingen.

Inburgering of Nederlands leren?

Bent u verplicht om in te burgeren en zoekt u een school waar u een inburgeringscursus kunt volgen? Wilt u een cursus Nederlands volgen? Of wilt u leren lezen en schrijven, rekenen of leren werken met een computer? Hier vindt u meer informatie.