Belastingen, algemene informatie

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet “gemeentelijke heffingen” waarop verschillende heffingen voorkomen. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet ook  de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

Sabewa Zeeland verzorgt de heffingen van de gemeente Terneuzen voor volgende belastingsoorten:

Afvalstoffenheffing
Forensenbelasting
Hondenbelasting
Onroerende zaakbelasting
Rioolheffing
Toeristenbelasting
BIZbijdrage


Op de website van Sabewa-Zeeland kunt u terecht voor formulieren voor meldingen of aanvragen en voor informatie over:

Automatisch incasso
Betalingsmogelijkheden
Bezwaar maken
FINBOX
Hondenbelasting
Invorderingskosten
kwijtschelding
Kopie aanslagbiljet
Raadplegen aanslagbilet
Tarieven gemeentelijke heffingen