Belastingen, algemene informatie

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet “gemeentelijke heffingen” waarop verschillende soorten belastingen voorkomen. Als dat voor u geldt, ziet u op het aanslagbiljet ook de WOZ-waarde. Ook wel de WOZ-beschikking genoemd

Sabewa Zeeland verzorgt de belastingen van de gemeente Terneuzen voor de volgende soorten belastingen:

  • Afvalstoffenheffing
  • Forensenbelasting
  • Hondenbelasting
  • Onroerende zaakbelasting
  • Rioolheffing
  • Toeristenbelasting
  • BIZbijdrage

Op de website van Sabewa vindt u uitleg over de verschillende belastingsoorten en over de tarieven die bij deze belastingen horen. Verder vind u meer informatie en formulieren voor verschillende aanvragen ook op de website van Sabewa-Zeeland