Honden

Hondenpoep? Daar trappen wij niet meer in!

In onze samenleving spelen honden een belangrijke rol. In de gemeente Terneuzen leven zo'n 5.000 honden. Daarom hebben we een duidelijk hondenbeleid nodig. Want hondenpoep op de stoep is publieksergernis nummer één!

Altijd een zakje meenemen

Binnen de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen geldt de toon- en ruimplicht. De toon- en ruimplicht hebben we opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze geldt niet voor de aangewezen hondenuitlaatterreinen.

Het baasje van de hond is verplicht om:

  • een fatsoenlijk opruimmiddel bij zich te hebben om hondenpoep op te ruimen. Een poepschepje, een poepzakje of een plastic zakje voldoet.
  • de poep van zijn hond direct op te ruimen.
Honden aan de lijn

Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om honden aan de lijn uit te laten. Ook dit kunt u nalezen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Het verplicht aanlijnen geldt niet voor de aangewezen hondenuitlaatterreinen.

Op publiek toegankelijke plaatsen zoals een kinderspeelplaats/speelweide of zandbak, zijn honden verboden.

In veel natuurgebieden, eigendom van Staatsbosbeheer, is het heel belangrijk dat honden aangelijnd blijven. Maar op een aantal plekken mag uw hond ook los lopen, maar wel onder appèl.

Overlast van honden?

Heeft u last van hondenpoep of komt u vaak loslopende honden tegen? Dan kunt u hier een melding van maken. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 14 0115. 

Hondenuitlaatterreinen

De toon- en ruimplicht geldt natuurlijk niet voor de aangewezen hondenuitlaatterreinen. Deze terreinen zijn op veel plaatsen in de gemeente aanwezig. Hierop mogen honden los lopen, spelen en hun behoefte doen. Een overzicht van alle hondenuitlaatterreinen in de gemeente Terneuzen is te raadplegen op de pagina Hondenuitlaatterreinen.

De gemeente doet haar best om de uitlaatterreinen schoon te houden. De verharde terreinen houden wij het hele jaar schoon met hondenpoepzuigers.
De uitlaatterreinen met gras als ondergrond, worden tussen de maanden maart en november gemaaid. In de winter worden de uitlaatterreinen, afhankelijk van het gebruik en de vervuiling, schoongemaakt met hondenpoepzuigers

Boetes bij overtreding

Wie zich niet aan de regels houdt, kan een bekeuring krijgen van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente. Op deze bedragen brengen wij 9 euro administratiekosten in rekening.

Overtreding Boete
Uw hond binnen de bebouwde kom los laten lopen € 100,00
Uw hond in een zandbak/speeltuin laten lopen € 150,00
Niets bij u hebben om de uitwerpselen van uw hond op te ruimen € 100,00
De uitwerpselen van uw hond niet opruimen € 150,00
Hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting

Bent u als inwoner van de gemeente eigenaar van één of meerdere honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. Meer informatie over hondenbelasting kunt u vinden op de website van Sabewa Zeeland.Hier kunt u ook uw hond aan- of afmelden.

Hondenbelasting is geen doelbelasting. De inkomsten uit hondenbelasting vloeien naar de algemene middelen. De gemeente kan dit geld naar eigen inzicht gebruiken. Tegenover de betaling van de hondenbelasting levert de gemeente uiteraard wel een rechtstreekse, aanwijsbare tegenprestatie. Zoals controles, afvalbakken, hondenuitlaatterreinen en het schoonmaken daarvan.
Daarnaast ontvangen het Dierenasiel Terneuzen en de Vereniging Dierenbescherming een jaarlijkse subsidie. De totale uitgaven bedragen tussen de 250.000 en 300.000 euro.

Een veelgestelde vraag is waarom er geen kattenbelasting wordt geheven. Dit is omdat de Gemeentewet alleen een belasting op honden kent. Gemeenten mogen niet zonder wettelijke grondslag een belasting op andere dieren heffen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u nalezen in artikel 2.60 van de APV gemeente Terneuzen.