Honden

Hondenpoep? Daar trappen wij niet meer in!

In onze samenleving spelen honden een belangrijke rol. In de gemeente Terneuzen leven zo'n 5.000 honden. Wat is er fijner dan lekker een ommetje te maken met de hond? Tijdens dat ommetje kan de hond dan meteen zijn of haar behoefte doen, maar hondenpoep op de stoep is publieksergernis nummer één! Poep op de stoep, het bezorgt uw medeburger en uzelf een hoop overlast. Het hebben van een duidelijk hondenbeleid is daarom noodzakelijk.

Toon- en ruimplicht

Binnen de bebouwde kom van de gemeente Terneuzen geldt per 1 juni 2007 de toon- en ruimplicht. De toon- en ruimplicht is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening en geldt niet voor de aangewezen hondenuitlaatterreinen.
Het baasje van de hond is verplicht om:
- een fatsoenlijk opruimmiddel bij zich te hebben om hondenpoep op te ruimen. Een poepschepje, een poepzakje of een plastic zakje voldoet.
- de poep van zijn hond direct op te ruimen.

Honden aan de lijn

In heel de gemeente Terneuzen is het binnen de bebouwde kom verplicht om honden aan de lijn uit te laten. Ook dit kunt u nalezen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Het verplicht aanlijnen geldt niet voor de aangewezen hondenuitlaatterreinen. Op publiek toegankelijke plaatsen zoals een kinderspeelplaats/speelweide of zandbak is het verboden honden te laten verblijven.

In veel natuurgebieden, eigendom van Staatsbosbeheer, is het heel belangrijk dat honden aangelijnd blijven. Maar op een aantal plekken mag uw hond ook los lopen, mits onder appèl. Bij de ingang van elk gebied staan toegangsborden met de regels die er gelden, ook voor honden. Verder vindt u op de website van Staatsbosbeheerbij elk natuurgebied informatie over de toegankelijkheid. 

Heeft u last van hondenpoep of komt u vaak loslopende honden tegen? Dan kunt u hier een MOR-melding (Melding Openbare Ruimte) van maken. U kunt ook bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 0115. 

Hondenuitlaatterreinen

 De toon- en ruimplicht geldt natuurlijk niet voor de aangewezen hondenuitlaatterreinen. Deze terreinen zijn op veel plaatsen in de gemeente aanwezig en hierop mogen honden los lopen, spelen en hun behoefte doen. Een overzicht van alle hondenuitlaatterreinen in de gemeente Terneuzen is te raadplegen op de pagina Hondenuitlaatterreinen.

De gemeente doet haar best om de uitlaatterreinen schoon te houden. De verharde terreinen worden het hele jaar schoongehouden met hondenpoepzuigers. De uitlaatterreinen met gras als ondergrond worden tussen de maanden maart en november gemaaid. In de wintermaanden worden de uitlaatterreinen, afhankelijk van het gebruik en de vervuiling, schoongemaakt met behulp van hondenpoepzuigers.

Controle

Wie zich niet aan de regels houdt, kan worden bekeurd door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente. Zij hebben de opdracht om hier extra aandacht aan te besteden. Heeft u, tijdens het uitlaten van uw hond, geen materiaal bij u om de uitwerpselen op te ruimen, dan kunt u een boete krijgen. Zeg nou zelf, dat is toch zonde van het geld!
Een overzicht van de verschillende boetes per 1 januari 2016:

Overtreding

Boete

Een hond laten verblijven/lopen terwijl deze niet is aangelijnd binnen de bebouwde kom

€ 90,00

Een hond laten verblijven in een zandbak/speeltuin

€ 140,00

Geen opruimmiddel bij hebben

€ 90,00

Een hond zijn behoefte laten doen, zonder dat het opgeruimd wordt

€ 140,00

 

Hondenbelasting

Als u als inwoner van de gemeente eigenaar bent van één of meerdere honden, dan moet u hierover hondenbelasting betalen. Meer informatie over hondenbelasting kunt u vinden op de website van Sabewa Zeeland.
Hondenbelasting is geen doelbelasting. De inkomsten uit hondenbelasting vloeien naar de algemene middelen. De gemeente kan deze middelen naar eigen inzicht gebruiken. Tegenover de betaling van de hondenbelasting levert de gemeente uiteraard wel een rechtstreekse, aanwijsbare tegenprestatie, zoals controles, afvalbakken, hondenuitlaatterreinen en het schoonmaken daarvan. Daarnaast ontvangen het Dierenasiel Terneuzen en de Vereniging Dierenbescherming een jaarlijkse subsidie. De totale uitgaven bedragen tussen de 250.000 en 300.000 euro.

Een veelgestelde vraag is waarom er geen kattenbelasting wordt geheven. Dit is omdat de Gemeentewet alleen een belasting op honden kent. Gemeenten mogen niet zonder wettelijke grondslag een belasting op andere dieren heffen.