Bijdrage kosten leerlingenvervoer

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) behandelt de aanvragen voor een bijdrage in de kosten voor het leerlingenvervoer. Ga naar lereninzeeland.nl voor meer informatie.

Overig

Aanvragen

Bij de gemeente liggen formulieren waarmee u de bijdrage kunt aanvragen. Lever het aanvraagformulier samen met een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) in bij de gemeente. De inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Vraag om de verklaringen van het belastbaar inkomen van beide ouders. De verklaring is niet nodig voor leerlingen die naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan.

Als de leerling meerderjarig is en handelingsbekwaam, kan hij of zij de aanvraag zelf doen.

Bijdrage

De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt. Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor zowel uw kind als de begeleider.

Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer (bijvoorbeeld een taxi of een schoolbusje).

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat de kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen.

Meer informatie