Bouwobject plaatsen op weg

Moet u iets op openbare grond zetten voor bouw- of sloopwerk? Zoals een container of steiger? Dan dient u dit minimaal zeven dagen vooraf bij ons te melden. Dit mogen maximaal vier objecten zijn, zoals: steiger, container, keet, lift, pomp, toilet, stenen, cement, zand of tegels. Deze objecten mogen maximaal drie maanden op openbare grond staan.
 

Melding doen als burger

Melding doen als organisatie

Melding doen zonder DigiD

 

Voorwaarden
 • Een object op straat moet rondom voorzien zijn van schone en duidelijke markeringen van reflecterend materiaal;
 • Een object op straat moet in het donker zijn voorzien van duidelijke knipperverlichting en/of reflecterend lint aan de voor- en achterzijde;
 • Afvalcontainers geplaatst in dorps- of stadskernen dienen gesloten te zijn of afgezet te zijn met bouwhekken;
 • Een object mag geen gevaar opleveren voor het doelmatig en veilig gebruiken van de weg;
 • Er moet een minimale vrije doorgang van tenminste 1.20 meter zijn op voetpaden en van tenminste 3.50 meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer. Daarbij moeten alle gebouwen in de omgeving goed bereikbaar blijven voor voertuigen van hulpdiensten zoals bijvoorbeeld een ladderwagen van de brandweer of de ambulance;
 • Straatpotten en controleputten moeten altijd bereikbaar blijven;
 • Er mogen geen materialen naast het object liggen;
 • De verkeersveiligheid moet gewaarborgd zijn;
 • Het veilig plaatsen en in stand houden van de afvalcontainer/bouwkeet is een verantwoordelijkheid van uzelf;
 • Bij plaatsing op een parkeerplaats moeten zo min mogelijk parkeerplaatsen te worden ingenomen.
 • Bij plaatsing op een betaalde parkeerplaats worden de actuele dagtarieven per parkeerplaats in rekening gebracht;
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele directe- of gevolgschade veroorzaakt door de activiteit;
 • Kosten voor schade veroorzaakt door het plaatsen van bouwobjecten op de stoep of het wegdek worden bij veroorzaker (en opdrachtgever) in rekening gebracht;
 • Schade aan groenvoorzieningen dient u te herstellen. Eventueel herstelt de gemeente Terneuzen op uw kosten;
 • De plaats waar de activiteit heeft plaatsgevonden moet u schoon opleveren;
 • Om vragen en onbegrip te voorkomen adviseren wij u de directe buren op de hoogte te brengen van de activiteit;
 • Een object mag maximaal 3 maanden staan;
 • U dient minimaal 1 week voor aanvang van de activiteit de melding te doen bij de gemeente;
 • Voor het plaatsen van en geplaatst houden van een afvalcontainer/bouwkeet brengt de gemeente Terneuzen geen kosten in rekening.
Meer informatie
 • Indien het te plaatsen object gaat zorgen voor een (tijdelijke) volledige afsluiting van de straat, dient u minimaal 2 weken voor aanvang contact op te nemen met team Realisatie en Beheer, tel 14 0115.
 • Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.