Bouwobject plaatsen op weg

Moet u iets op openbare grond zetten voor bouw- of sloopwerk? Zoals een container of steiger? Dan dient u dit minimaal zeven dagen vooraf bij ons te melden. Dit mogen maximaal vier objecten zijn, zoals: steiger, container, keet, lift, pomp, toilet, stenen, cement, zand of tegels. Deze objecten mogen maximaal drie maanden op openbare grond staan.
 

Melding doen

 

Voorwaarden
  • Een object op straat moet in het donker zijn voorzien van duidelijke verlichting aan de voor- en achterzijde.
  • Een object op straat moet rondom voorzien zijn van markeringen van reflecterend materiaal.
  • Een object mag geen gevaar opleveren voor het doelmatig en veilig gebruiken van de weg.
  • Een object mag maximaal 3 maanden staan.
  • Er moet een minimale vrije doorgang van tenminste 1.20 meter zijn op voetpaden en van tenminste 3.50 meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer. Daarbij moeten alle gebouwen in de omgeving goed bereikbaar te blijven voor voertuigen van hulpdiensten zoals bijvoorbeeld een ladderwagen van de brandweer.
  • Straatpotten en controleputten moeten altijd bereikbaar blijven.
  • Er mogen geen materialen naast het object liggen.
  • Bij plaatsing op een parkeerplaats moeten zo min mogelijk parkeerplaatsen te worden ingenomen.
  • Bij plaatsing op een betaalde parkeerplaats worden de actuele dagtarieven per parkeerplaats in rekening gebracht.
  • Kosten voor schade veroorzaakt door het plaatsen van bouwobjecten worden bij veroorzaker (en opdrachtgever) in rekening gebracht.
Meer informatie

Een toezichthouder zal ter plaatse controleren of de plaatsing aan de regels voldoet. Indien gewenst kan in overleg met de toezichthouder een juiste plaats aangewezen worden.

Zet u meer materiaal weg of voor langere tijd, neem dan altijd eerst contact met ons op. Er wordt dan in overleg gekeken naar een geschikte locatie. U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig voor 'activiteit opslaan onroerende zaken' en er zullen mogelijk precariokosten in rekening worden gebracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.