Bouwobject plaatsen op weg

Moet u iets op openbare grond zetten voor bouw- of sloopwerk? Zoals een container of steiger. Dan dient u dit minimaal 7 dagen vooraf bij de gemeente melden. Druk hiervoor op de knop 'Melding bouwobject plaatsen op openbare grond'.

Melding bouwobject plaatsen op openbare grond

Een melding van het plaatsen van een bouwobject moet u maken als u maximaal 3 maanden iets op openbare grond zet. Dit mogen maximaal 4 objecten zijn, zoals: steiger, container, keet, lift, pomp, toilet, stenen, cement, zand of tegels.

Voorwaarden

  • Een object op straat dient in het donker te zijn voorzien van duidelijke verlichting aan de voor- en achterzijde.
  • Een object op straat dient rondom voorzien te zijn van markeringen van reflecterend materiaal.
  • Een object mag geen gevaar opleveren voor het doelmatig en veilig gebruiken van de weg.
  • Een object mag maximaal 3 maanden staan.
  • Er dient een minimale vrije doorgang van tenminste 1.20 meter te worden gelaten op voetpaden en van tenminste 3.50 meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer. Daarbij dienen alle gebouwen in de omgeving goed bereikbaar te blijven voor voertuigen van hulpdiensten zoals bijvoorbeeld een ladderwagen van de brandweer.
  • Straatpotten en controleputten moeten altijd bereikbaar blijven.
  • Er mogen geen materialen naast het object liggen.
  • Bij plaatsing op een parkeerplaats dienen zo min mogelijk parkeerplaatsen te worden ingenomen.
  • Bij plaatsing op een betaalde parkeerplaats worden de actuele dagtarieven per parkeerplaats in rekening gebracht.
  • Kosten voor schade veroorzaakt door het plaatsen van bouwobjecten worden bij veroorzaker (en opdrachtgever) in rekening gebracht.

Een toezichthouder zal ter plaatse controleren of de plaatsing aan de regels voldoet. Indien gewenst kan in overleg met de toezichthouder een juiste plaats aangewezen worden.

Zet u meer materiaal weg of voor langere tijd neem dan altijd eerst contact met ons op. Er wordt dan in overleg gekeken naar een geschikte locatie. U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig voor 'activiteit opslaan onroerende zaken' en er zullen mogelijk precariokosten in rekening worden gebracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.