Chemische bodemkwaliteit

Op onze bodem moeten we zuinig zijn. We gebruiken de bodem voor voedsel, voor wonen, werken en voor energieopslag. Samen met u gaan we goed om met onze bodem. Wat schoon is, moet schoon blijven. En wat verontreinigd is, moet niet verder vervuilen en bij nieuwe ontwikkelingen gesaneerd worden.

Wanneer u grond koopt, verkoopt of gebruikt, is het belangrijk om over de juiste bodeminformatie te beschikken. Werkt u met vervuilde grond? Gaat u graven of saneren van de grond? Via deze pagina treft u per onderwerp meer informatie aan.

Op onze bodem moeten we zuinig zijn. We gebruiken de bodem voor voedsel, voor wonen, werken en voor energieopslag. Samen met u gaan we goed om met onze bodem. Wat schoon is, moet schoon blijven. En wat verontreinigd is, moet niet verder vervuilen en bij nieuwe ontwikkelingen gesaneerd worden. Wanneer u grond koopt, verkoopt of gebruikt, is het belangrijk om over de juiste bodeminformatie te beschikken. Werkt u met vervuilde grond? Gaat u graven of saneren van de grond? Via deze pagina treft u per onderwerp meer informatie aan.

 

Historische bodeminformatie

Historische bodeminformatie wordt meestal aangevraagd ter voorbereiding van een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740). Een historisch bodemonderzoek moet voldoen aan de voorwaarden van de NEN 5725. Meer informatie treft u op deze pagina.

Taxatieinformatie over woning of perceel

Makelaars, notarissen of particulieren die informatie nodig hebben ter aanvulling van een taxatie van een woning of een perceel kunnen dit bij de gemeente opvragen. Meer informatie treft u op deze pagina.

toetsen aan bodemkwaliteitskaart

Voor het toepassen van grond en baggerspecie gelden de nodige regels. Deze staan in het Besluit activiteiten leefomgeving. Meer informatie over het toetsen aan bodemkwaliteitskaart treft u op deze pagina.

Melden bodemactiviteiten via het DSO

Een melding doen of informatie geven voor bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO. Meer informatie over het melden via het DSO treft u op deze pagina.

Bodemonderzoeken

Een bodemonderzoek levert u informatie over de kwaliteit van de bodem en eventueel aanwezige verontreinigingen. Welke mogelijkheden en/of beperkingen zijn er voor het gebruik van de bodem. En het levert een objectieve beoordeling over de bodemkwaliteit bij de aankoop/verkoop van een terrein op. Meer informatie over bodemonderzoeken treft u op deze pagina.

Bodemincident

Een bodemincident dat verontreiniging of aantasting van de bodem tot gevolg heeft, valt onder het begrip ongewoon voorval uit de Omgevingswet. Een voorbeeld van een ongewoon voorval bij bodem is dat bij een ongeluk op de autoweg een tankwagen met diesel leeg stroomt. Meer informatie over bodemincident treft u op deze pagina.

Voorbereidingsbesluit bodemkwaliteit

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de rijksregels aan te vullen of aan te passen. Deze aangepaste bodemregels staan in het Voorbereidingsbesluit bodemkwaliteit en maken onderdeel uit van het tijdelijk Omgevingsplan. Meer informatie over het voorbereidingsbesluit bodemkwaliteit treft u op deze pagina.