Toetsen aan bodemkwaliteitskaart

Voor het toepassen van grond en baggerspecie gelden de nodige regels. Deze staan in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Bij particulieren gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van een oprit of bij het ophogen van een tuin. Voor overheden of bedrijven gaat het bijvoorbeeld om ophogingen van terreinen, wegen of dijken. U moet dan voldoen aan de regels van het besluit.

We hebben gemeente beleid opgesteld en uitgewerkt in de Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart. Hierin beschrijven wij hoe om te gaan met grondverzet. Door gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart is in veel gevallen een bodemonderzoek niet meer nodig.
 

Toets bodemkwaliteitskaart aanvragen als burger

Toets bodemkwaliteitskaart aanvragen als organisatie

Toets bodemkwaliteitskaart aanvragen met buitenlandse adresgegevens

 

Aanvraag

Via de knop 'Toets bodemkwaliteitskaart aanvragen' kunt u een verzoek doen voor toetsing aan de historische bodemkwaliteitskaart. Kies in het formulier voor de optie 'aanleveren digitale bodemkwaliteitskaart'. Kunt u geen gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart? Dan is een partijkeuring (bodemonderzoek) nodig.

Daarna moet u een melding doen of informatie geven voor een bodemactiviteit. Dit doet u via het Omgevingsloket van het DSO. Moet u voor de activiteit een melding doen en informatie geven? Dan dient u in het Omgevingsloket van het DSO beide opties te kiezen. Hier voegt u de historische toets of partijkeuring bij.

De RUD Zeeland beoordeelt de meldingen en handhaaft de voorschriften.

In welke gevallen geen meldingsplicht?

In de volgende gevallen geldt geen meldingsplicht:

  • Het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel;
  • Particulieren die maximaal 25 m3 grond of baggerspecie toepassen (Let op: Schakelt u als particulier een bedrijf in, bijvoorbeeld een aannemer, dan geldt deze vrijstelling niet);
  • Het toepassen van grond of baggerspecie binnen één vestigingslocatie van een landbouwbedrijf. Voorwaarde: de grond of baggerspecie is afkomstig van dezelfde locatie;
  • Het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond en baggerspecie.
Meer informatie

Nota Bodembeheer Zeeuws-Vlaanderen (de nota is te vinden onder het kopje 'Externe bijlagen')
Bodemkwaliteitskaart Gemeente Terneuzen actualisatie 2021 (de kaart is te vinden onder het kopje 'Externe bijlagen')
Kaarten bodemkwaliteitskaart

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 - 0115.